Naujienos

Paskaita

Sausio 20 dieną Stasio Šimkaus konservatorijoje svečiavosi Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys, Klaipėdos narkotikų kontrolės komisijos narys, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta. Susitikimo su mūsų jaunuomene metu buvo kalbama apie alkoholizmo jūroje besilinksminančio jaunimo visuomenę, kaip alkoholio vartojimas neigiamai atsiliepia visai visuomenei, didina gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kelia nemažai kitų skaudžių socialinių ir ekonominių problemų. Kodėl žmonės tampa priklausomi nuo alkoholio? Juk vaikas negimsta geriantis, tik miršta jau prasigėręs.

Išsakytos lektoriaus mintys vaikus paskatino diskutuoti tarpusavyje. Tai leidžia manyti, kad mūsų šimkiukai nėra abejingi šiai problemai.

Danutė Adomkaitienė

Data:2016-01-28

„LAIMINGŲ NAUJŲJŲ“...

Gruodžio mėnuo – daugybės koncertų, renginių metas, kuriuos, tarytum lenktyniaudami, pristato įvairūs mokyklos skyriai. Ne išimtis ir bendrojo fortepijono skyrius, kuris gruodžio 16 dieną pakvietė visus į mokyklos salę, į kasmetinį kalėdinį koncertą.

Išgirdome nemažai ramios, meditacinės muzikos, kuri tarytum kvietė stabtelėti nuo kasdieninio bėgimo ir šurmulio bei įvedė į šokių (mazurka, habanera, čarlstonas) sūkurį. Koncerto pabaigoje, suskambus kalėdiniams varpeliams („Skamba varpeliai“), atėjo ir Naujieji... („Laimingų Naujųjų metų“). Daugelis koncerto numerių buvo atlikti labai įtaigiai ir profesionaliai (ačiū mokytojoms pianistėms), o koncertą paįvairino 2 fortepijoniniai ansambliai bei finale darnus vokalo ir birbynės skambėjimas. Kiekvieną koncerto numerį žaismingai pristatė ir pakomentavo sceninės raiškos grupė, vadovaujama Reginos Baronienės, kuriai už išmonę ir gražų kasmetinį bendradarbiavimą dėkojo bendrojo fortepijono metodinės komisijos pirmininkė Biruta Vaišienė. Iki naujų susitikimų 2016! Laimingų Naujųjų...

Audronė Sabūnienė

Data:2016-01-12

Chorinės muzikos vakaras

Jau tapo tradicija, baigiantis metams, mokykloje rengti chorinės muzikos koncertą, kurio metu chorui diriguoja choro dirigavimo ir dainavimo skyrių mokiniai. 13 jaunųjų dirigentų (mokyt. V. Manšienė ir J. Vyšniauskienė) savaip interpretavo chorinę muziką (kai kurie iš jų chorui dirigavo pirmąjį kartą), tačiau visos dainos skambėjo įtaigiai ir jausmingai. Mokyklos mišrus choras (vadovė J. Vyšniauskienė, koncertmeisterė Ž. Malinauskaitė) atliko daugeliui gerai žinomas S. Šimkaus, M. K. Čiurlionio ir G. Kalino harmonizuotas lietuvių liaudies dainas, šiuolaikines religines giesmes, Dainų šventėse skambančius lietuviškus kūrinius. Koncertą papildė bei itin maloniai ir linksmai nuteikė mokyt. V. Manšienės taikliai parinktos mįslės iš lietuvių tautosakos. Daugiausiai mįslių įminę choristai ir žiūrovai gavo saldžias dovanas su palinkėjimais.

Malonu, kad žiūrovų tarpe buvo ne tik mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai, bet ir svečiai – senjorai, kuriuos pakvietė jų vadovė mokyt. V. Manšienė.

Po koncerto visi dirigentai ir mokytojai rinkosi prie gausaus vaišių stalo, dalinosi įspūdžiais, keitėsi kalėdinėmis dovanėlėmis. Vėlyvą vakarą visi išsiskirstėme pakilios nuotaikos, džiaugdamiesi pavykusiu renginiu.

Jolanta Vyšniauskienė

Data:2016-01-04


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.Skirkite konservatorijai
2% GPMArtimiausi renginiai

Gegužės 16 d., 16.00 val.
LMTA Klaipėdos fakulteto salėje, (Donelaičio g. 4)
III vaikų ir jaunimo festivalio "Muzika kviečia kiekvieną"
dalyvių koncertas


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15