Naujienos

Iš XIII respublikinio solfedžio konkurso sugrįžus

2015 m. balandžio 15 d. Vilniuje, J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, vyko XIII solfedžio konkursas. Jame dalyvavo dvidešimt 10-12 klasės mokinių iš visų Lietuvos konservatorijų ir menų gimnazijų. Konkursantai rašė rašto darbą, dainavo paruoštus dvibalsius pratimus ir skaitė nežinomą tekstą. Į konkursą vyko penkios mokytojų Dalios Navikienės ir Laimos Sugintienės mokinės, laimėjusios pirmame konkurso ture, kuris vyko namuose. Respublikiniame konkurse ypač gausus dalyvių skaičius buvo jaunesniųjų pogrupyje, kuriame konkuravo 10-11 klasių mokiniai. Tiek dešimtokai, tiek vienuoliktokai atliko tas pačias užduotis. Šiame pogrupyje vienuoliktokė Justė Šilaitė pelnė II vietą, o dešimtokei Linai Žutautaitei teko III vieta. Tarp dvyliktokų Gintarė Želvytė buvo apdovanota III laipsnio diplomu. Monika Vilkauskaitė ir Ieva Parnarauskaitė buvo įvertintos padėkomis. Konkurso vertinimo komisijos (ją sudarė po atstovą iš kiekvienos mokyklos) pirmininkas prof. Teisutis Makačinas visiems palinkėjo likti su muzika.

Laima Sugintienė

Data:2015-04-20

Įspūdinga viešnagė Tauragėje

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją glaudūs ryšiai sieja su daugeliu muzikos ir meno mokyklų visoje Žemaitijoje. Tačiau su Tauragės muzikos mokykla jie yra itin tvarūs ir ilgalaikiai. Štai ir šį pavasarį, balandžio 10 dieną, šioje mokykloje lankėsi gausi konservatorijos mokytojų ir mokinių delegacija. Viešnagės tikslas – pravesti seminarą Tauragės apskrities muzikos mokytojams „Muzikos pagrindų ugdymas muzikos ar meno mokykloje siekiant tęsti mokymąsi konservatorijoje“. Visą dieną mokykloje vyko atviros pamokos, kurias vedė patyrę Klaipėdos pedagogai. Metodinę dieną vainikavo įspūdingas konservatorijos mokytojų ir mokinių koncertas. Tokio šilto sutikimo seniai neteko patirti, jo ypač sujaudinti buvo koncerte groję ir dainavę mokiniai, visi jie – tauragiškiai: Julita Karbauskaitė (smuikas), Aurimas Radžiūnas (trombonas) ir Ema Pavalkytė (vokalas).
Metodinėje dienoje dalyvavę mokytojai grojo ne tik solo, su mokiniais, bet ir ansambliuose. Tai Skaistė Čilinskaitė, Biruta Vaišienė, Rima Ramonienė, Antanas Milerius, Tamara Prokopovič, Laima Sugintienė (koncerto vedėja) ir Zenonas Šimkus. Koncertą efektingai užbaigė „InfoTango“, kuriame muzikuoja trys mokytojos: be minėtos Skaistės, Marina Logutenkova ir Audronė Sabūnienė.
Po koncerto atlikėjai buvo apdovanoti margaspalvėmis gėlių puokštėmis, knygomis ir saldumynais. Grįžome pakylėti.

Dėkojame tauragiškiams ir iki kitų susitikimų!

Laima Sugintienė

Data:2015-04-16

„...Nėra kito kelio, kaip muzika...“ P. Tchaikovsky

2015 m. balandžio 9 d. konservatorijoje įvyko X Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas, skirtas Pyotr Tchaikovsky 175-osioms gimimo metinėms.
Jaunųjų pianistų konkursas Stasio Šimkaus konservatorijoje yra organizuojamas jau 20 metų, periodiškai kas dvejus metus. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvoje esančių konservatorijų pianistai. Jie skirstomi į jaunesniųjų (9-10 klasės) ir vyresniųjų (11-12 klasės) grupes. Šis konkursas įdomus tuo, kad kiekvienais metais jis yra skirtas įvairių šalių ir epochų kompozitorių garbei. Konkurso dalyviai privalo atlikti kompozitoriaus, kuriam dedikuotas konkursas, sukurtą kūrinį. Šiais metais visi konkurso dalyviai skambino P. Tchaikovsky fortepijoninius kūrinius. Konkursą vertino garbi komisija: pirmininkė – Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė; nariai: Klaipėdos universiteto Menų fakulteto prodekanė, docentė Irena Pečiūrienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros lektorius Aidas Puodžiukas. Sekretorė – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja metodininkė Danutė Černiauskaitė.
Nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro konkurso klausėsi buvęs Stasio Šimkaus konservatorijos auklėtinis, šiuo metu Šiaulių progimnazijos „Juventa“ direktorius, Vytautas Girčius. Šis konkursas jau trečias, kuomet Vytautas Girčius dovanoja specialųjį prizą geriausiam konkurso dalyviui.

Visa diena, užpildyta fortepijonine muzika, praėjo puikiai. Konkurso dalyviai buvo pasiruošę labai gerai. Programas atliko kiekvienas pagal savo gebėjimus, technines galimybes, psichologinį nusiteikimą, turimą sceninę patirtį. Komisijos pirmininkė uždarymo metu pasakė: „Didelė šventė būti tokiame renginyje“.
Gausus konkurso dalyvių būrys patyrė pergalės džiaugsmą: Grand Prix ir nominacija už geriausiai atliktą polifoniją ir etiudą - Lina Žutautaitė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė).
Jaunesniųjų grupė:
I vieta ir nominacija už geriausiai atliktą klasikinę sonatą - Dovilė Vaizgielaitė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja metodininkė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė).
II vieta - Kliment Jaremčuk (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė).
III vieta ir nominacija už geriausiai atliktą P. Tchaikovsky kūrinį - Liudmila Mešenina (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Jūratė Liutkienė).
III vieta - Dominykas Dulkys (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Biruta Vaišienė).
Diplomas - Beatričė Daugėlaitė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja metodininkė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė).
Diplomas - Orestas Gustys (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, vyr. mokytoja Živilė Čapienė).
Vyresniųjų grupė:
I vieta ir nominacija už geriausiai atliktą polifoniją - Taisija Kusčenko (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė).
II vieta - Alina Markova (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Jūratė Liutkienė).
II vieta - Vladas Augustinas Šopaga (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Jūratė Liutkienė).
III vieta ir nominacija už geriausiai atliktą P. Tchaikovsky kūrinį - Justė Šilaitė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė).
III vieta ir nominacija už geriausiai atliktą koncertinį etiudą - Viktoras Orestas Vagusevičius (Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, mokytoja ekspertė Laima Aksamitauskienė).
Diplomas - Ieva Parnarauskaitė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, mokytoja ekspertė Biruta Vaišienė).
Diplomas - Tadas Rubys (Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, mokytoja ekspertė Laima Aksamitauskienė).

Laureatų vardu tariu ačiū konkurso organizatorėms: fortepijono metodinės grupės pirmininkei mokytojai ekspertei Virginijai Ruzgienei, pirmojo konkurso iniciatorei ir steigėjai – mokytojai ekspertei Birutai Vaišienei, vyr. mokytojai Živilei Čapienei. Labai ačiū Vytautui Girčiui už specialųjį Grand Prix apdovanojimą. Ačiū profesionaliai komisijai ir, žinoma, Jums, mielieji konkurso dalyviai. Netruks prabėgti dveji metai ir tikėkimės, kad vėl susitiksime toje pačioje scenoje, tik dar labiau patyrę ir stipresni, nes mums „...nėra kito kelio, kaip muzika..“

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

Data:2015-04-16


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.Skirkite konservatorijai
2% GPMArtimiausi renginiai

Gegužės 16 d., 16.00 val.
LMTA Klaipėdos fakulteto salėje, (Donelaičio g. 4)
III vaikų ir jaunimo festivalio "Muzika kviečia kiekvieną"
dalyvių koncertas


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15