Naujienos

Gerumas mus vienija

Spalio 19-20 dienomis visoje Lietuvoje vyko Maisto banko akcija. Šiemet joje dalyvavo ir mūsų konservatorijos II klasės mokinės Neringa Rusytė ir Paulina Vasiljevaitė kartu su mokytoja Audrone Sabūniene.

Šimkietės su Juozapo Darbininko parapijos Carito savanoriais rinko maisto produktus labiausiai nepasiturintiems žmonėms. Merginos šalia savanoriško darbo paaukojo ir maisto. Prieš Kalėdas Juozapo Darbininko bažnyčioje vyks šventė, kurios metu surinkti produktai pateks į labiausiai nepasiturinčių šeimų, bedarbių, ligonių namus. Paklausta, kodėl laisvadienį merginos pasirinko ne poilsiui, o savanoriavimui, Neringa atsakė, jog savanoriauti tapo jos poreikiu, būtinybe. Mergina dvi dienas savanoriavo ir popiežiaus vizito Lietuvoje metu. Paulina akcentavo dalinimosi svarbą. Per lietuvių kalbos pamoką, kalbant apie vardų reikšmes, ji išsiaiškino, jog vardas Paulina reiškia “nuolanki, visada pasirengusi padėti”. Gal tai ir skatina savanoriauti? Visos džiaugiamės, nors maža dalele prisidėjusios prie bendro gėrio. Juk gerumo, atjautos ir pasidalinimo niekada nebus per daug...

Audronė Sabūnienė

Data:2018-10-23

Absolvenčių pasirodymas

Spalio 18 d. Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekoje koncertavo ansamblis "Duo Unicum". Šio ansamblio dalyvės - buvusios Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos kanklių klasės moksleivės: Giedrė Šiaulytė - keltinė arfa (Vokietija) ir Ingrida Spalinskaitė-Kurienė - kanklės. Buvo pristatyta kompaktinė plokštelė "Impressio".

Giedrė ir Ingrida siunčia linkėjimus ir sveikinimus konservatorijos pedagogams mokyklos 95-mečio proga.

Vida Zelenienė

Data:2018-10-23

Integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

Spalio 17 d. II klasės mokiniai lankėsi Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, parodoje, skirtoje Vydūno 150 - osioms gimimo metinėms atminti.

Mokiniai galėjo apžiūrėti Vydūnui skirtą parodą, išsamiau susipažino su kultūros veikėjo biografija ir filosofinėmis mintimis, kurias reikėjo nupiešti ant lapo. Į veiklą mokiniai įsitraukė su didele aistra pasitelkdami visas savo kūrybines galias. Atsiminimui mokiniai turėjo galimybę patys pasidaryti knygos skirtuką su tautiniais elementais. Šis patyriminis - edukacinis užsiėmimas buvo integruotas į lietuvių kalbos ir etikos pamokas.

Gitana Motiejaitiene

Data:2018-10-22


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka