Naujienos

Laimėjimas meninio skaitymo konkurse

2018 m. vasario 1 dieną, IVb gimnazijos klasės mokinė Gabija Baužaitė Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso miesto etape komisijai ir klausytojams pristačiusi ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus poemos "Siena" laimėjo II vietą.
Regina Baronienė


Svečiuose – mokyklos absolventai

2018 m. sausio 29 d. mokykloje svečiavosi 69 Konservatorijos laidos absolventai, mano auklėtiniai Monika Vilkauskaitė ir Deividas Batavičius. Mūsų susitikimo metu visi trys nusprendėme II klasės teatro mokinams organizuoti ugdymo karjerai veiklą. Pamokoje Deividas, LMTA vaidybos specialybės (O. Koršunovo ir D. Meškausko kursas) I kurso studentas, pravedė vaidybinį trenažą, lavinantį dėmesį, darbo komandoje įgūdžius, kūno plastiką, greitą reakciją. Kitą pamoką paskyrėme pokalbiui apie pasirinkimus. Deividas, dar besimokydamas Konservatorijoje, buvo apsisprendęs, kur stos ir šiam žingsniui atsakingai ruošėsi: dalyvavo meninio skaitymo konkursuose, kūrė spektaklį ir jame vaidino, lankėsi įdomiausiuose teatro spektakliuose, dalyvavo jų aptarimuose. Jis mokiniams papasakojo apie vaidybos studijų LMTA galimybes, I kurso mono etiudus, atsiskaitymų specifiką. Taip pat atsakė į įdomius mokinių klausimus. Monika, pasidalinusi savo patirtimi, siūlė neskubėti stoti į bet kokią aukštąją mokyklą (jei nėra tvirto žinojimo, ką norėsi veikti gyvenime) vien tam, kad pateisinti artimųjų lūkesčius ir užmaskuoti savo kompleksus. Net per vienus metus, ieškant savojo kelio, buvęs negarantuotas pasirinkimas dažnai pasikeičia.

Antrokai džiaugėsi galimybe atvirai pasikalbėti su Deividu ir Monika, teigdami, kad jie ilgisi ir šios laidos absolventų, ir nuoširdaus bendravimo su jais. Ilgiuosi ir aš.

Regina Baronienė

Data:2018-02-02

Koncerte skambėjo varpai ir dainos

2018 m. sausio 30 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje įvyko choro dirigavimo skyriaus suorganizuotas chorinės muzikos koncertas, skirtas įžymiausiam šių metų jubiliejui – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Konservatorijos mišriam chorui (vadovė Jolanta Vyšniauskienė, koncertmeisterė Živilė Čapienė) dirigavo Choro dirigavimo ir Dainavimo skyrių jaunieji dirigentai, kuriuos parengė mokytojos Virginija Manšienė ir Jolanta Vyšniauskienė.

Sveikiname jaunuosius dirigentus: Živilę Lukošiūtę, Luką Ablonskį, Gabiją Taraškevičiūtę, Aufeliją Tautkevičiūtę, Dominyką Rimkų, Vestą Samoškaitę, Gretą Dubinaitę, Tomą Meškonytę, Ernestą Averkiną ir linkime niekada nepamiršti Jurgio Zauerveino žodžių: ,,Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt! Tą garbę gavome užgimę, jai ir neturim leist pražūt!‘‘.

Visą koncertą muzikinius kūrinius lydėjo varpų skambesys. Juk varpai žmonių gyvenime visada buvo labai svarbūs – varpais pranešdavo laiką, skelbdavo naujienas, įspėdavo apie pavojus. Varpai yra sužmoginami, jie turi vardus, krikšto tėvus. Jie, kaip ir žmonės, irgi kentėjo – buvo išvežti, ištremti, sušaudyti. Todė, kai varpai sugenda, yra ne taisomi, o gydomi. Lietuvoje varpai atsirado XIII amžiuje. Dabar varpai lai būna tiesioginė sąsaja su praeitimi, kaip Lietuvos laisvės ir prisikėlimo simbolis. Koncertą vedė mokytojai Virginija Manšienė ir Vytautas Kliukinskas, pasidabinę Mažosios Lietuvos tautiniais rūbais.

Dėkojame visiems taip gausiai susirinkusiems klausytojams, ypač ištikimiems mūsų koncertų gerbėjams – Klaipėdos Trečiojo amžiaus universiteto senjorams ir varpų kolekcionieriui Liudvikui Mažūnui.

Nuotraukos Jono Šopos

Virginija Manšienė

Data:2018-01-31

Metodinė diena

Jau trečius metus Konservatorijoje vyko bendrojo fortepijono mokytojų metodinė diena tema „Pasirengimas viešiems pasirodymams“. Praktinei veiklos daliai mokinius ruošė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojos: V. Šarkuvienė, G. Juškevičienė, V. Kneižienė, E. Ambrozaitienė bei S. Šimkaus konservatorijos mokytojos: V. Bastakienė, I. Benetienė, A. Sabūnienė, D. Černiauskaitė. Su mokiniais dirbo, pedagoginėmis žiniomis bei metodinėmis įžvalgomis dalinosi: I. Benetienė, Ž. Čapienė, V. Ruzgienė, E. Ambrozaitienė, G. Juškevičienė, V. Kneižienė, V. Šarkuvienė.

Teorinėje dalyje girdėjome net 6 pranešimus: „Gydomoji muzikos galia“ (A. Sabūnienė), „Dešimt mitų mokantis groti fortepijonu“ (I. Šličiuvienė), „Netradicinio fizinio aktyvumo nauda pianisto profesiniam tobulėjimui“ (R. Timirgalinienė), „Projektinės veiklos „Muzikos instrumentų naudojimas įvairiose pamokose“ metodinės įžvalgos“ (I. Šileikienė – Vydūno gimnazija) bei „Natų skaitymo iš lapo svarba jaunojo pianisto ugdymo procese“ (D. Šiaučiukėnienė – J. Kačinsko MM). Didelio susidomėjimo sulaukė D. Černiauskaitės pranešimas „Pianistas-virtuozas Marc-Andre Hamelin“. Klausėmės M. A. Hamelin įgroto kompaktinio disko, stebėjome vaizdo medžiagą su D. Černiauskaitės komentarais.

Renginio sumanytoja ir pagrindinė organizatorė I. Benetienė padėkojo visiems metodinės dienos dalyviams ir išreiškė viltį, jog renginys gyvuos ir ateityje.

Audronė Sabūnienė

Data:2018-01-29


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.


Artimiausi renginiai

Vasario 22 d.
Konservatorijoje vyks
Respublikinis bendro fortepijono konkursas
"Jūros eskizai"


Kovo 8 d.
Konservatorijoje vyks
VIII Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikologijos olimpiada


Balandžio 3-4 d.
Konservatorijoje vyks
XII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas, skirtas
Felix Mendelssohn Bartholdy 210-osioms gimimo
metinėms pažymėti


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15