Naujienos

Pažintis su Audriumi Sabūnu

Kovo 22 dieną auklėtojos Žydros Šmitienės prašymu pasidalinti mintimis bei įspūdžiais atvyko poliglotas (mokantis 9 kalbas), biologas, energetikos fizikos magistras 26 erių metų jaunuolis - Audrius Sabūnas (konservatorijos mokytojos Audronės Sabūnienės sūnus). Su II ir III klasės mokiniais pasidalinęs vaizdais iš tolimosios Japonijos, kurioje ruošiasi studijuoti doktorantūrą, suteikė mums ryžto išlipti iš konforto zonos bei imtis veiksmų ateities vardan. Jauno žmogaus mintys suteikė motyvacijos nepasiduoti bei mąstyti pozityviai.

Nuoširdžiai dėkojame auklėtojai bei jaunajam mokslininkui (trijų mokslinių straipsnių bendraautoriui), tolerantiškam, pilietiškam jaunuoliui už galimybę pažinti tolimus kraštus ir suteiktą įkvėpimą.

Einaras Petniūnas, IIIa klasės mokinys

Data:2018-03-22

Etiudų konkursas

Š. m. kovo 21 d. konservatorijos salėje vyko varžybos – kas greičiau, kas vikriau, kas virtuoziškiau? Praskambėjo spec. fortepijono 1 – 3 klasių pianistų etiudų konkursas. Pirmokų gretose Milana Igonina (mokyt. metod. Živilė Čapienė) ir Sofija Gotovko (mokyt. Renata Krikščiūnaitė Barcevičienė) tapo diplomantėmis, Radvilė Gailiūtė (mokyt. ekspertė Jūratė Liutkienė) laimėjo III vietą, Greta Gaubytė – II vietą, Karolina Jurkutė (mokyt. metod. Živilė Čapienė) tapo I vietos laimėtoja. Antrokė Emilija Kimbaraitė (mokyt. ekspertė Biruta Vaišienė) tapo diplomante, o Marija Guščiūtė (mokyt. ekspertė Virginija Ruzgienė) laimėjo I vietą. Trečiokė Urtė Baublytė (mokyt. metod. Renata Krikščiūnaitė – Barcevičienė) buvo apdovanota III vietos laureato diplomu, Dominyka Mockutė (mokyt. ekspertė Biruta Vaišienė) – II vietos laureato diplomu, Vitalija Šniaukaitė (mokyt. metod. Živilė Čapienė) tapo I vietos nugalėtoja. Sveikiname visus konkurso dalyvius ir dėkojame jų mokytojams už nuoširdų darbą.

Jauniesiems pianistams tai buvo tikras jėgų išbandymas, savęs patikrinimas. Tad linkime, kad kitais metais pirštukai klavišais bėgiotų dar vikriau, o fortepijonas atlieptų dar skambiau!

Živilė Čapienė

Data:2018-03-22

Edukacinė programa "Teka teka šviesi saulė"

Kovo 20 dieną konservatorijoje lankėsi garsi liaudies dainininkė Veronika Povilionienė ir saksofono virtuozas Petras Vyšniauskas. Jie pristatė edukacinę programą "Teka teka šviesi saulė". Susirinkusieji galėjo paklausyti originalių lietuvių liaudies dainų ir džiazo improvizacijų.

Asta Andulaitienė

Data:2018-03-21


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.Skirkite konservatorijai
2% GPMArtimiausi renginiai

Balandžio 19 d. 13.00 val.
Konservatorijojos salėje
III vaikų ir jaunimo festivalio "Muzika kviečia kiekvieną"
dalyvių koncertas


Gegužės 3 d.
Konservatorijojos salėje
VII Respublikinis
Romualdo Žaldoko
smuikininkų ir violončelininkų konkursas


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15