Naujienos

Pasidžiaukime...

2017 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje startavo I respublikinis pianistų konkursas „Crescendo“. Jo siekiai ir tikslai: ugdyti jaunųjų atlikėjų meistriškumą bei sceninę-koncertinę praktiką, lavinti meninę saviraišką, kūrybiškumą. Renginio organizatoriai džiaugėsi – dalyvių buvo gausus būrys, reikėjo sudaryti net dvi vertinimo komisijas. Vienoje iš šių komisijų dirbo ir mūsų Konservatorijos mokytojos ekspertės Virginija Ruzgienė bei Jūratė Liutkienė. Noriu pasidžiaugti puikia šio renginio organizacija. Dėkoju muzikos mokyklos direktorei Jolitai Šlajienei, fortepijono skyriaus vedėjai Vilijai Kneižienei ir visai komandai, padėjusiai startuoti „Crescendo“. Linkiu, kad šis renginys gyvuotų ilgus metus, sulauktų dar didesnio jaunųjų atlikėjų būrio ir taptų tikra gėrio švente.

Jūratė Liutkienė

Data:2017-12-11

Konservatorijos jaunieji choro dirigentai – konkursų Kaune ir Klaipėdoje dalyviai ir nugalėtojai

Jaunųjų dirigentų konkursai Lietuvoje – ne toks jau dažnas reiškinys. Tačiau šį rudenį šalyje vyko net du renginiai, kuriuose varžėsi ir mūsų mokyklos jaunieji choro dirigentai.

2017 m. lapkričio 11 d. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje buvo surengtas respublikinis Nikodemo Martinonio vardo jaunųjų dirigentų konkursas, kuriame jėgas išbandė moksleiviai iš M. K. Čiurlionio menų gimnazijos, Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos, J. Tallat-Kelpšos konservatorijos, Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, Kauno Sakralinės muzikos mokyklos, Kauno J. Gruodžio konservatorijos – iš viso 21 jaunuolis.

Konkursas vyko dviem turais, I-ajame – dirigavimas prie fortepijono, II-ame – dirigavimas Kauno Sakralinės muzikos mokyklos jungtiniam chorui „Cantores David“ (vad. Mindaugas Radzevičius) ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišriam chorui (vad. Vilma Masienė).

Jaunųjų dirigentų darbą vertino Kauno valstybinio choro vadovas, VDU MA profesorius Petras Bingelis (pirmininkas), choro „Kamertonas” ir ansamblio „Acusto” vadovas Kęstutis Jakeliūnas bei choro „Indraja” vadovė, ilgametė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytoja Zinaida Gerasina.

Mūsų konservatorijos garbę gynė ir garbingus apdovanojimus pelnė dvi moksleivės: Gabrielė Budrytė (II kl.) A kategorijoje užėmusi I-ąją vietą bei pelniusi spec. prizą už geriausią privalomojo kūrinio, N. Sinkevičiūtės ,,Girelė“, padirigavimą; Viktorija Bulkšaitė (IIIa kl.) A kategorijoje laimėjusi III-ąją vietą. Abi merginas konkursui parengė mokytoja metodininkė Jolanta Vyšniauskienė (koncertmeisterės Živilė Čapienė ir Olga Lebedeva). Moksleivėms šis konkursas buvo pirmasis, todėl sulaukusios tokio įvertinimo be galo džiaugėmės ir pajutome dar didesnę motyvaciją tobulėti bei gilintis į choro dirigento profesijos subtilybes.

Po kelių savaičių, 2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d., KU Menų akademijoje vyko I-asis Gedimino Purlio nacionalinis jaunųjų dirigentų konkursas. Konkurse dalyvavo 16 jaunųjų choro dirigentų iš Vilniaus M. K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei KU Menų akademijos. II-ame ture jiems talkino Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedros merginų choro studija (vadovė doc. Zita Kariniauskienė‎) ir Klaipėdos miesto savivaldybės Žvejų kultūros rūmų choras „Cantare“ (vadovas doc. Artūras Dambrauskas).

Visas straipsnis

Jolanta Vyšniauskienė

Data:2017-12-04

Atkurtai Lietuvai – 100

Lapkričio 24 dieną keletas mokinių ir mokytojų važiavome į Kauną. Kelionei dar neprasidėjus, padedami mokytojos Laimos Sugintienės, darėme "namų darbus": vieną vakarą keletui valandų susirinkome "Muzikologiniams pašnekesiams", aptarėme kelionės tikslą. Įdomu buvo sužinoti, kad atkūrus nepriklausomybę jau 1920 m. spalio 5 d. Steigiamojo Seimo švietimo komisija patvirtino teatrui steigti sąmatą, kuri siekė 110.000 auksinų. Tuoj buvo sudaryta Lietuvos Operos taryba. Taryba parinko Giuseppe Verdi operą "Traviata", nes visiems tos operos vaidmenims atlikti užteko savų dainininkų.

Ir štai jau 1920-ųjų gruodžio 31 dieną Kaune ir įvyko pirmasis Lietuvos operos spektaklis – G.Verdi "Traviata", kurią tuometis Operos steigimo komitetas pasirinko kaip pasaulinės vertės operą. Pirmasis Alfredo vaidmens atlikėjas Kipras Petrauskas, prisimindamas pirmąją "Traviatą", rašė, kad spektaklis, "nors ir labai kukliai apipavidalintas, dainavimu ir vaidyba toli prašoko vidurkį ir nebūtų padaręs gėdos nė vienam ilgametį patyrimą turinčiam teatrui".

Visas straipsnis

Domas Saulevičius

Data:2017-12-04


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.


Artimiausi renginiai

Vasario 22 d.
Konservatorijoje vyks
Respublikinis bendro fortepijono konkursas
"Jūros eskizai"


Kovo 8 d.
Konservatorijoje vyks
VIII Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikologijos olimpiada


Balandžio 3-4 d.
Konservatorijoje vyks
XII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas, skirtas
Felix Mendelssohn Bartholdy 210-osioms gimimo
metinėms pažymėti


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15