Naujienos

"Pakeliui į muziką"

2018 m. kovo 23 d. konservatorijos mokinių ir mokytojų grupė viešėjo Klaipėdos Sendvario progimnazijoje, kur vyko projekto "Pažinimo raktai" renginys - koncertas ",Pakeliui į muziką".

Renginio pradžioje III klasės mokinės Guoda Bartminaitė ir Meirita Šarkytė labai nuotaikingai ir įtaigiai pristatė reklaminį filmuką apie Stasio Šimkaus konservatoriją. Viso filmuko metu salėje buvo juntamas didelis susidomėjimas ir nuostaba tuo, kas vyksta mūsų konservatorijoje. Toliau skambėjo gyvai atliekami kūriniai. Koncerte dalyvavo Liveta Janulytė (gitara), Gytis Girdauskas (trombonas) I kl., Martynas Šerpytis (saksofonas, fortepijonas), Mykolas Balčiūnas (eufonija) II kl., Rokas Paulauskas III kl. (vokalas). Mokiniams talkino koncertmeisterės I. Benetienė ir A. Sabūnienė. Jaunieji atlikėjai buvo pagerbti gausiais aplodismentais. Instrumentų įvairovė Sendvario mokiniams paliko neišdildomą įspūdį.

Šiam renginiui mokinius paruošė mokytojai: J. Kurauskas, R. Vizgaudis, A. Ulteravičius, J. Barakauskas, V. Kliukinskas. Demonstruoti reklaminį filmuką padėjo fonotekos specialistas H. Šlikas. Renginį organizavo ir vedė mokytojos I. Benetienė ir A. Sabūnienė.

Prasmingai praleidę laiką, užkūrę muzikos pažinimo ugnelę svetur, grįžome į kasdienybę. Nuoširdžiai dėkoju visiems renginio dalyviams.

Ilona Benetienė

Data:2018-03-29

Pažintis su Audriumi Sabūnu

Kovo 22 dieną auklėtojos Žydros Šmitienės prašymu pasidalinti mintimis bei įspūdžiais atvyko poliglotas (mokantis 9 kalbas), biologas, energetikos fizikos magistras 26 erių metų jaunuolis - Audrius Sabūnas (konservatorijos mokytojos Audronės Sabūnienės sūnus). Su II ir III klasės mokiniais pasidalinęs vaizdais iš tolimosios Japonijos, kurioje ruošiasi studijuoti doktorantūrą, suteikė mums ryžto išlipti iš konforto zonos bei imtis veiksmų ateities vardan. Jauno žmogaus mintys suteikė motyvacijos nepasiduoti bei mąstyti pozityviai.

Nuoširdžiai dėkojame auklėtojai bei jaunajam mokslininkui (trijų mokslinių straipsnių bendraautoriui), tolerantiškam, pilietiškam jaunuoliui už galimybę pažinti tolimus kraštus ir suteiktą įkvėpimą.

Einaras Petniūnas, IIIa klasės mokinys

Data:2018-03-22

Etiudų konkursas

Š. m. kovo 21 d. konservatorijos salėje vyko varžybos – kas greičiau, kas vikriau, kas virtuoziškiau? Praskambėjo spec. fortepijono 1 – 3 klasių pianistų etiudų konkursas. Pirmokų gretose Milana Igonina (mokyt. metod. Živilė Čapienė) ir Sofija Gotovko (mokyt. Renata Krikščiūnaitė Barcevičienė) tapo diplomantėmis, Radvilė Gailiūtė (mokyt. ekspertė Jūratė Liutkienė) laimėjo III vietą, Greta Gaubytė – II vietą, Karolina Jurkutė (mokyt. metod. Živilė Čapienė) tapo I vietos laimėtoja. Antrokė Emilija Kimbaraitė (mokyt. ekspertė Biruta Vaišienė) tapo diplomante, o Marija Guščiūtė (mokyt. ekspertė Virginija Ruzgienė) laimėjo I vietą. Trečiokė Urtė Baublytė (mokyt. metod. Renata Krikščiūnaitė – Barcevičienė) buvo apdovanota III vietos laureato diplomu, Dominyka Mockutė (mokyt. ekspertė Biruta Vaišienė) – II vietos laureato diplomu, Vitalija Šniaukaitė (mokyt. metod. Živilė Čapienė) tapo I vietos nugalėtoja. Sveikiname visus konkurso dalyvius ir dėkojame jų mokytojams už nuoširdų darbą.

Jauniesiems pianistams tai buvo tikras jėgų išbandymas, savęs patikrinimas. Tad linkime, kad kitais metais pirštukai klavišais bėgiotų dar vikriau, o fortepijonas atlieptų dar skambiau!

Živilė Čapienė

Data:2018-03-22


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka