Naujienos

Atkurtai Lietuvai – 100

Lapkričio 24 dieną keletas mokinių ir mokytojų važiavome į Kauną. Kelionei dar neprasidėjus, padedami mokytojos Laimos Sugintienės, darėme "namų darbus": vieną vakarą keletui valandų susirinkome "Muzikologiniams pašnekesiams", aptarėme kelionės tikslą. Įdomu buvo sužinoti, kad atkūrus nepriklausomybę jau 1920 m. spalio 5 d. Steigiamojo Seimo švietimo komisija patvirtino teatrui steigti sąmatą, kuri siekė 110.000 auksinų. Tuoj buvo sudaryta Lietuvos Operos taryba. Taryba parinko Giuseppe Verdi operą "Traviata", nes visiems tos operos vaidmenims atlikti užteko savų dainininkų.

Ir štai jau 1920-ųjų gruodžio 31 dieną Kaune ir įvyko pirmasis Lietuvos operos spektaklis – G.Verdi "Traviata", kurią tuometis Operos steigimo komitetas pasirinko kaip pasaulinės vertės operą. Pirmasis Alfredo vaidmens atlikėjas Kipras Petrauskas, prisimindamas pirmąją "Traviatą", rašė, kad spektaklis, "nors ir labai kukliai apipavidalintas, dainavimu ir vaidyba toli prašoko vidurkį ir nebūtų padaręs gėdos nė vienam ilgametį patyrimą turinčiam teatrui".

Visas straipsnis

Domas Saulevičius

Data:2017-12-04

Kitokia patirtis

Mes – Jonas Šopa, Dovilė Vaizgielaitė, Urtė Baublytė, Dominyka Mockutė ir Emilija Breiterytė – turėjome neeilinę galimybę pasėdėti "kitoje barikadų pusėje" ir pabūti komisijos nariais Klaipėdos muzikos mokyklų IV klasių fortepijono mokinių etiudų konkurse. Tai labai įdomi patirtis. Visi supratome, jog komisijos darbas iš tiesų yra labai atsakingas ir reikalaujantis atidumo. Esame dėkingi mokytojai Jūratei Liutkienei, kuri negailėjo savo laiko ir padėjo pasiruošti šiai nelengvai užduočiai. Tikimės, kad ši graži tradicija gyvuos ir ateityje.

Dominyka Mockutė

Data:2017-12-01

Kompozitoriaus, pianisto, pedagogo Julijaus Andrejevo minėjimo vakarai

Paminint šviesaus atminimo pianistą, pedagogą, kompozitorių Julijų Andrejevą, Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas kartu su Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija lapkričio – gruodžio mėnesiais visoje Lietuvoje pakvietė į šiam fantastiškm žmogui – pedagogui, kūrėjui, muzikui, visuomenininkui atminti skirtus vakarus. Į koncertus Lietuvos dailės muziejaus gintaro rūmuose lapkričio 24 d. ir Klaipėdos universiteto menų akademijos koncertų salėje lapkričio 26 d. pakvietė projekto partneriai Vakarų Lietuvoje – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija, Palangos S. Vainiūno meno mokykla, Klaipėdos universiteto menų akademija.

Profesorius Jurgis Dvarionas pasidalino mintimis apie J. Andrejevo kūrybinę, pedagoginę, atlikėjišką, visuomeninę veiklą; Juliaus Andrejevo bičiulių, kolegų, mokinių atsiminimai, muzika, kurią atliko gausus atlikėjų būrys iš Šilutės, Palangos S. Vainiūno meno, Šiaulių 1-osios, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklų, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos ir Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, pianistės A. Brazienė, E. Andrejevaitė, Klaipėdos jaunimo simfoninio orkestro styginių instrumentų grupė (vadovas Tomas Ambrozaitis, dirigentas Vytautas Valys) leido retrospektyviai pažvelgti į spalvingą ir įtaigią kompozitoriaus kūrybą, pasidžiaugti ir spalvingomis patiems mažiausiems atlikėjams skirtomis fortepijoninėmis miniatiūromis, ir brandumo reikalaujančiais kūriniais, vokalinio, kamerinio, instrumentinio žanro muzika.

Ypatingai įdomu buvo išgirsti Klaipėdos jaunimo simfoninio orkestro ir solistų atliekamus Julijaus Andrejevo koncertus smuikui ir orkestrui – solistės Antuaneta Barbora Jusevičiūtė (Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, mokyt. Irina Kirzner), Emilija Petrulevičiūtė (Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, mokyt. Dangirutė Petrauskienė) ir Minikoncertą fortepijonui, kurį atliko jauniausias koncerto dalyvis – Šilutės meno mokyklos mokinys Pijus Progovas (mokyt. Liudmila Kašėtienė).

Širdingas ačiū visiems koncertų Palangoje ir Klaipėdoje atlikėjams, mokytojams Janinai Alūzienei, Jurgiui Barakauskui, Astai Brazienei, Živilei Čapienei, Saulutei Domarkienei, Editai Jašinskienei, Inesai Tiškienei, Tamarai Prokopovič, Jūratei Marcinkienei, Irinai Kirzner, Dangirutei Petrauskienei, Rasai Vaigauskaitei, Liudmilai Kašėtienei, Jurgiui Karbauskiui, Neringai Valantiejūtei-Senkienei, Alvitai Timašiovai, Klaipėdos jaunimo simfoniniam orkestrui, vadovui Tomui Ambrozaičiui ir dirigentui Vytautui Valiui.

," ...Jeigu skamba kūrėjo muzika, vadinasi jis gyvas, jis su mumis ..."

Skaistė Čilinskaitė

Data:2017-11-28


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.Skirkite konservatorijai
2% GPMArtimiausi renginiai

Balandžio 19 d. 13.00 val.
Konservatorijojos salėje
III vaikų ir jaunimo festivalio "Muzika kviečia kiekvieną"
dalyvių koncertas


Gegužės 3 d.
Konservatorijojos salėje
VII Respublikinis
Romualdo Žaldoko
smuikininkų ir violončelininkų konkursas


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15