Naujienos

Koncerte skambėjo varpai ir dainos

2018 m. sausio 30 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje įvyko choro dirigavimo skyriaus suorganizuotas chorinės muzikos koncertas, skirtas įžymiausiam šių metų jubiliejui – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Konservatorijos mišriam chorui (vadovė Jolanta Vyšniauskienė, koncertmeisterė Živilė Čapienė) dirigavo Choro dirigavimo ir Dainavimo skyrių jaunieji dirigentai, kuriuos parengė mokytojos Virginija Manšienė ir Jolanta Vyšniauskienė.

Sveikiname jaunuosius dirigentus: Živilę Lukošiūtę, Luką Ablonskį, Gabiją Taraškevičiūtę, Aufeliją Tautkevičiūtę, Dominyką Rimkų, Vestą Samoškaitę, Gretą Dubinaitę, Tomą Meškonytę, Ernestą Averkiną ir linkime niekada nepamiršti Jurgio Zauerveino žodžių: ,,Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt! Tą garbę gavome užgimę, jai ir neturim leist pražūt!‘‘.

Visą koncertą muzikinius kūrinius lydėjo varpų skambesys. Juk varpai žmonių gyvenime visada buvo labai svarbūs – varpais pranešdavo laiką, skelbdavo naujienas, įspėdavo apie pavojus. Varpai yra sužmoginami, jie turi vardus, krikšto tėvus. Jie, kaip ir žmonės, irgi kentėjo – buvo išvežti, ištremti, sušaudyti. Todė, kai varpai sugenda, yra ne taisomi, o gydomi. Lietuvoje varpai atsirado XIII amžiuje. Dabar varpai lai būna tiesioginė sąsaja su praeitimi, kaip Lietuvos laisvės ir prisikėlimo simbolis. Koncertą vedė mokytojai Virginija Manšienė ir Vytautas Kliukinskas, pasidabinę Mažosios Lietuvos tautiniais rūbais.

Dėkojame visiems taip gausiai susirinkusiems klausytojams, ypač ištikimiems mūsų koncertų gerbėjams – Klaipėdos Trečiojo amžiaus universiteto senjorams ir varpų kolekcionieriui Liudvikui Mažūnui.

Nuotraukos Jono Šopos

Virginija Manšienė

Data:2018-01-31

Metodinė diena

Jau trečius metus Konservatorijoje vyko bendrojo fortepijono mokytojų metodinė diena tema „Pasirengimas viešiems pasirodymams“. Praktinei veiklos daliai mokinius ruošė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojos: V. Šarkuvienė, G. Juškevičienė, V. Kneižienė, E. Ambrozaitienė bei S. Šimkaus konservatorijos mokytojos: V. Bastakienė, I. Benetienė, A. Sabūnienė, D. Černiauskaitė. Su mokiniais dirbo, pedagoginėmis žiniomis bei metodinėmis įžvalgomis dalinosi: I. Benetienė, Ž. Čapienė, V. Ruzgienė, E. Ambrozaitienė, G. Juškevičienė, V. Kneižienė, V. Šarkuvienė.

Teorinėje dalyje girdėjome net 6 pranešimus: „Gydomoji muzikos galia“ (A. Sabūnienė), „Dešimt mitų mokantis groti fortepijonu“ (I. Šličiuvienė), „Netradicinio fizinio aktyvumo nauda pianisto profesiniam tobulėjimui“ (R. Timirgalinienė), „Projektinės veiklos „Muzikos instrumentų naudojimas įvairiose pamokose“ metodinės įžvalgos“ (I. Šileikienė – Vydūno gimnazija) bei „Natų skaitymo iš lapo svarba jaunojo pianisto ugdymo procese“ (D. Šiaučiukėnienė – J. Kačinsko MM). Didelio susidomėjimo sulaukė D. Černiauskaitės pranešimas „Pianistas-virtuozas Marc-Andre Hamelin“. Klausėmės M. A. Hamelin įgroto kompaktinio disko, stebėjome vaizdo medžiagą su D. Černiauskaitės komentarais.

Renginio sumanytoja ir pagrindinė organizatorė I. Benetienė padėkojo visiems metodinės dienos dalyviams ir išreiškė viltį, jog renginys gyvuos ir ateityje.

Audronė Sabūnienė

Data:2018-01-29

II tarptautinė pianistų žiemos akademija

Prieš dvi savaites nuaidėjo paskutinieji II tarptautinės pianistų žiemos akademijos "Feuerwerk Einbeck" akordai. 11 pianistų, pakviestų pianisto ir šio projekto sumanytojo bei pagrindinio organizatoriaus Gintaro Januševičiaus, iš visos Europos atvyko į mažą miestelį vidurio Vokietijoje gilinti savo pianizmo žinias bei įgyti visokeriopos atlikėjiškos praktikos. Garbė dalyvauti teko ir man, pakvietimą atvykti į Einbecką gavau dalyvaudamas "Klaipėda Piano Masters", kuri yra šios akademijos "sesuo", Klaipėdoje 2017 vasarą.

Per 6 dienas kiekvienas turėjome tris privačias fortepijono pamokas su pianistu Gintaru Januševičiumi, dvi paskaitas - apie psichologiją ir apie vadybą, du bendrus mankštų užsiėmimus, du masažus ir keturis koncertus skirtinguose miestuose, skirtingose atmosferose, žinoma, atliekant skirtingus kūrinius kiekviename koncerte. Koncertavome kultūros centro TangoBrücke salėje Einbecke, dizainerės Gudrun Pätzold namuose Hanoveryje, Dr. Barner sanatorijoje Braunlagėje bei bažnyčioje Bad Gandesheime. Verta paminėti, jog visi šie koncertai buvo visiškai išparduoti - salės sausakimšos.

Taip pat turėjome nuostabią galimybę ir įdomią patirtį profesionalioje D Room įrašų studijoje, kur kiekvienam mūsų buvo skirtas tam tikras laikas ir galėjome įsirašyti savo atlikimą.

Visa ši savaitė buvo labai darbinga, pilna veiksmo, įdomių patirčių ir gerų emocijų. Kiekvienas mūsų grįžome namo pasisėmę nemažą kiekį naujų žinių ir įkvėpimo toliau tobulėti. Todėl pianistas Gintaras Januševičius ragina visus registruotis ir dalyvauti šios akademijos "sesėje" "Klaipėda Piano Masters", kuri vyks jau šių metų liepos 19 dieną.

Nuotraukos Povilo Jarmalos

Jonas Šopa

Data:2018-01-23


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka