Naujienos

Muzikologiniai pašnekesiai

Gruodžio 14 d. į tradicinio muzikologinių pašnekesių ciklo renginį "Kas tį užu durų" itin gausiai susirinkusius mokytojus ir mokinius KU Menų akademijos docentė Rūta Vildžiūnienė mokė Advento dainų ir ratelių. Rateliai (ir Rūta) išjudino net pačius abejingiausius. Buvo smagu!

Ačiū buvusiai šimkiukei!

Laima Sugintienė

Data:2017-12-19

Koncertas tėveliams "Ištirpo muzikos garsuos širdžių ledai ir gruodas..."

2017 m. gruodžio 16 dieną šventiškai padabintoje šv. Kalėdoms Konservatorijos salėje rinkosi mokytojos Virginijos Ruzgienės fortepijono klasės mokinių tėveliai, seneliai, broliai, sesės ir draugai. Jiems nuoširdžiai skambino ir šilčiausius jausmus dovanojo Marija Guščiūtė, Marija Viršilaitė ir Jonas Šopa. Koncerte dalyvavo ir mokytojos ekspertės Rūtos Agafonovienės mokinys Domas Saulevičius, kurio koncertmeisteris buvo Jonas Šopa.

Skambėjo kūriniai, atliekami ir fortepijonu solo, ir fortepijoniniu duetu, bei liejosi vokalinės muzikos garsai. Koncerto nuotaiką sukurti padėjo eilės, kurias skaitė Virginija Ruzgienė. Iš tiesų visi mėgavomės ramybe ir bendravimo džiaugsmu, nes ištirpo skambiuose muzikos garsuose širdžių ledai ir gruodas...

Virginija Ruzgienė

Data:2017-12-18

Pianistų konferencija Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje

2017 m. gruodžio 13 dieną Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje įvyko XXIV Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytojų konferencija-seminaras. Seminaro tema – „Pianistų ruošimas konkursams. Grojimo įgūdžių įtaka pianisto kūrybinio mąstymo ugdymui“.

23 metų pianistų konferencijų rengimo patirtis parodė, kad ypatingai svarbu ir reikalinga skleisti gerąją pianistų teorinę ir praktinę ugdymo patirtį. Mokinių koncerte skambino 30 jaunųjų pianistų, atvykusių iš visų Žemaitijos meno ir muzikos mokyklų. Šventiškai pasidabinusioje konservatorijos salėje skambėjo įvairių kompozitorių kūriniai, kruopščiai paruošti vaikus mylinčių mokytojų, tad jaunam, talentingam ir puikiam profesionalui, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pedagogui, tarptautinių konkursų laureatui pianistui Jurgiui Aleknavičiui buvo malonu vesti atviras meistriškumo pamokas ir kūrybiškai perteikti grojimo fortepijonu ir kūrinių atlikimo paslaptis. Susikaupę mokytojai įdėmiai stebėjo ir klausėsi ne tik gyvenimo patikrintų tiesų, bet sėmėsi originalių minčių bei naujų idėjų. Jau seniai pastebėta, kad vaikai, besimokantys muzikos, geriau planuoja savo laiką, jiems nuo mažens įskiepytas atsakomybės jausmas, jų jausmai ir emocijos pilnesni, ryškesni. Kiekvienas koncertas ar atvira pamoka, kaip ir pats muzikos mokymasis, atveria erdves vaiko fantazijai, dvasingumui ugdyti. Konferencijos uždarymo metu konservatorijos direktorė Loreta Jonavičienė padėkojo pianistui Jurgiui Aleknavičiui už puikų ir profesionalų darbą ir patikino visus jaunuosius pianistus ir jų mokytojus, kad pasirinkimas susieti gyvenimą su muzika yra pats teisingiausias sprendimas... Tad lauksim visų atvykstančių siekti muzikos atlikimo aukštumų jau mūsų Konservatorijoje!

Virginija Ruzgienė

Data:2017-12-18


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka