Naujienos

Pilietinė akcija - "Mes Lietuvos vaikai"

Sausio 24 dieną Mokinių taryba suvaidino teatrinį, muzikinį etiudą emigracijos tema "Lagaminas". Mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje – pasveikinime „Mes Lietuvos vaikai“.

Nufilmuotą etiudo įrašą bus galima išvysti Klaipėdos Atgimimo aikštėje Vasario 16 –ąją.

Etiudą su mokiniais ruošė sceninės raiškos mokytoja Regina Baronienė.

Data:2017-01-29

Metodinė diena

Sausio 18 dieną Konservatorijoje vyko bendrojo fortepijono mokytojų metodinė diena tema „Pasirengimas viešiems pasirodymams“. Praktinės veiklos dalyje grojo konservatorijos mokytojų V. Bastakienės, renginio iniciatorės I. Benetienės, K. Budvytytės-Mejerės, D. Černiauskaitės, A. Sabūnienės bei J. Kačinsko muzikos mokyklos mokytojos metodininkės G. Juškevičienės mokiniai. Metodine praktine sklaida dalinosi ir su mokiniais dirbo vyr. mokytoja I. Benetienė, mokytojos metodininkės Ž. Čapienė, D. Černiauskaitė, mokytoja ekspertė V. Ruzgienė.

Teorinėje renginio dalyje klausėmės pranešimų „Pasirengimo viešiems pasirodymams svarba ir galimybės“ (I. Benetienė), „Dvasinis tobulėjimas, jo svarba ir įtaka asmenybės progresui“ (G. Juškevičienė). Koncertmeisterė I. Šličiuvienė nuotaikingai pristatė savo parengtą rinkinį „Pirmieji klavišai“.

Metodinės dienos pabaigą vainikavo D. Černiauskaitės parinkta įspūdinga I. Cervantes ir E. Lecuona fortepijoninė muzika.

Audronė Sabūnienė

Data:2017-01-25

Atminties galerija: Bronius Šiaučiulis

Pernai pačioje metų pabaigoje sukako 100 metų, kai gimė Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytojas, muzikos teorijos skyriaus vedėjas Bronius Šiaučiulis.

Iš autobiografijos:

„Gimiau 1916 m. gruodžio 24 d. Kriokšlių kaime, Debeikių valsčiuje, Utenos apskrityje (netoli Rubikių ežero), mažažemio valstiečio šeimoje, turinčio 2,55 ha žemės. Nuo 1929 lankiau pradžios mokyklą. Nuo 7 metų vasaros metu tarnavau piemeniu pas ūkininkus, bandą ganydamas keturis metus.1940 m., susitaupęs pinigų, įstojau į Kauno valstybinę konservatoriją. Vokiečių okupacijos metais ją uždarius, apsigyvenau Utenos apskr., Leliūnų mietelyje, verčiausi privačiomis muzikos pamokomis ir pats toliau mokinausi.“

B. Šiaučiulis vaikystėje privačiai mokėsi muzikos, grojo orkestre klarnetu. Po Kauno konservatorijos, nuo 1945 m. mokėsi Vilniaus valstybinėje konservatorijoje fortepijono ir vargonų fakultete. 1949 m., baigęs studijas ir gavęs Meno reikalų valdybos paskyrimą, atvyko dirbti į Klaipėdos muzikos mokyklą. Mokyklos direktoriaus Juozo Karoso nuoširdžiai sutiktas B. Šiaučiulis trumpam apsigyveno jo bute. Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje dirbo iki 1981m., iki išėjimo į pensiją.

Prisiminimais apie buvusį solfedžio ir harmonijos dėstytoją pasidalino buvusios jubiliato mokinės Loreta Jonavičienė, Virginija Manšienė, Ilona Benetienė ir Virginija Ruzgienė.

O štai kaip savo mokytoją prisimena ilgametė konservatorijos teorinių dalykų dėstytoja, šviesios atminties Natalija Žiemelienė:

„Harmoniją dėstė B. Šiaučiulis – gerbiamas, jau tada labai autoritetingas dėstytojas. Jis labai ramaus būdo, niekada nepyko, niekada nesirgo, visada ateidavo su tuo pačiu senu sąsiuvinuku, į kurį vis žvilgčiodavo pamokos metu. Pamokos vykdavo labai ramiai, neskubant, bet mes suspėdavome daug nuveikti. Harmoniją išmokau labai neblogai, niekad neturėjau jokių problemų aukštojoje mokykloje“.

Apie buvusį kolegą pasakojo Roma Rasulova, Bronislovas Skirsgilas ir Stefa Rimkevičiūtė. Atminimo vakare dalyvavo B. Šiaučiulio sūnus, prof. Saulius Šiaučiulis, ne tik gyvai ir vaizdingai pasakojęs apie tėvą, bet ir pagrojęs tėvo atminimui sukurtą kūrinį „Sekvencija II-IV-V“.

Koncerte taip pat dalyvavo Jolantos Vyšniauskienės vadovaujami merginų vokalinis ansamblis ir mišrus choras (akomponavo S. Šiaučiulis ir Ž. Čapienė), smuiku griežė Skaistė Čilinskaitė, grojo Edvinas Valaitis (akordeonas) bei Virginijos Ruzgienės ir Ilonos Benetienės fortepijoninis ansamblis.

Vakarą vedė Laima Sugintienė.


Laima Sugintienė

Data:2017-01-21


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka