Naujienos

Prasmingos tradicijos sugrįžimas

2016 m. vasario 24 d. ilgosios pertraukos metu prie konservatorijos įkūrėjo Stasio Šimkaus biusto pirmo aukšto vestibiulyje susibūrė kone visa mokyklos bendruomenė. Po ilgesnės pertraukos, baigus konservatorijos renovaciją, atnaujinta graži ir prasminga tradicija – Stasio Šimkaus vardo suteikimo Klaipėdos konservatorijai (anuomet aukštesniajai muzikos mokyklai) paminėjimas.

Renginį organizavo ir įtaigiai pravedė mokytoja Rita Juškienė. Glaustai pateikti istoriniai faktai, taikliai parinktos kompozitoriaus S. Šimkaus citatos keitė lietuvių kompozitorių melodijas, kurias lyg muzikines puokštes mokyklos įkūrėjui skyrė pučiamųjų (vad. Z. Šimkus), styginių (vad. S. Čilinskaitė), liaudies instrumentų (vad. V. ir V. Zeleniai) ir vokalinis (vad. J. Vyšniauskienė) ansambliai. Sveikinimo žodį tarė konservatorijos direktorė Loreta Jonavičienė. Renginį vainikavo konservatorijos choro (vad. J. Vyšniauskienė) ir visų susirinkusiųjų darniai sudainuota Juozo Gudavičiaus ir Ksavero Sakalausko-Vanagėlio daina „Kur giria žaliuoja“.

Degančios moksleivių akys, pakili klausytojų nuotaika liudijo, kad ši tradicija yra gyva, reikalinga bendruomenei ir tikrai bus tęsiama ateityje.

Danutė Černiauskaitė

Data:2016-03-01

Tarpmokyklinio projekto ,,Pažinimo raktai“ edukacinės pamokos-koncertai

Jau šešti metai, kaip išaušus Naujiesiems, sausio pabaigoje, projekto ,,Pažinimo raktai“ entuziastai iškeliauja į Klaipėdos miesto mokyklas, kur atveria pažinimo vartus į muzikos pasaulį.

2016 m. sausio 26 d. ir vasario 19 d. įvykdytos pirmosios dvi pamokos-koncertai: ,,Muzikos instrumentų įvairovė ir specifika“ Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos (muzikos mokytoja Vilmanta Gailiūnaitė) ir ,,Muzikos instrumentai, jų kilmė ir tembrinės galimybės“ Vitės pagrindinės mokyklos (muzikos mokytoja Vilija Lapinskienė) 7 ir 8 klasių mokiniams.

Pamokose-koncertuose kūrinius atliko įvairių skyrių ir klasių konservatorijos mokiniai. Instrumentų įvairovė (fleita, eufonija, baritonas, valtorna, tūba, saksofonas, kanklės, gitara, akordeonas, vokalas, fortepijonas), nuoširdus ir atsakingas bendraamžių kūrinių atlikimas sužadino klausytojų smalsumą ir gebėjimą klausytis. Visi jaunieji atlikėjai buvo pamaloninti gausiais aplodismentais.

Šiems koncertams mokinius parengė mokytojai: R. Agafonovienė, V. Balsytė, J. Kurauskas, V. Lenkšaitė, M. Logutenkova, A. Sabūnienė, Z. Šemeta, A. Ulteravičius, R. Vizgaudis, V. Zelenienė. Koncertuose mokiniams talkino koncertmeisterė Ieva Šličiuvienė.

Šiuos edukacinius renginius organizavo ir vedė mokytojos Ilona Benetienė ir Audronė Sabūnienė.

Ilona Benetienė

Data:2016-03-01

Respublikinis jaunųjų dainininkų konkrsas

Konkurso rezultatai

Data:2016-03-01


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.Skirkite konservatorijai
2% GPMArtimiausi renginiai

Balandžio 19 d. 13.00 val.
Konservatorijojos salėje
III vaikų ir jaunimo festivalio "Muzika kviečia kiekvieną"
dalyvių koncertas


Gegužės 3 d.
Konservatorijojos salėje
VII Respublikinis
Romualdo Žaldoko
smuikininkų ir violončelininkų konkursas


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15