Naujienos

Kitokia patirtis

Mes – Jonas Šopa, Dovilė Vaizgielaitė, Urtė Baublytė, Dominyka Mockutė ir Emilija Breiterytė – turėjome neeilinę galimybę pasėdėti "kitoje barikadų pusėje" ir pabūti komisijos nariais Klaipėdos muzikos mokyklų IV klasių fortepijono mokinių etiudų konkurse. Tai labai įdomi patirtis. Visi supratome, jog komisijos darbas iš tiesų yra labai atsakingas ir reikalaujantis atidumo. Esame dėkingi mokytojai Jūratei Liutkienei, kuri negailėjo savo laiko ir padėjo pasiruošti šiai nelengvai užduočiai. Tikimės, kad ši graži tradicija gyvuos ir ateityje.

Dominyka Mockutė

Data:2017-12-01

Kompozitoriaus, pianisto, pedagogo Julijaus Andrejevo minėjimo vakarai

Paminint šviesaus atminimo pianistą, pedagogą, kompozitorių Julijų Andrejevą, Balio Dvariono labdaros ir paramos fondas kartu su Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija lapkričio – gruodžio mėnesiais visoje Lietuvoje pakvietė į šiam fantastiškm žmogui – pedagogui, kūrėjui, muzikui, visuomenininkui atminti skirtus vakarus. Į koncertus Lietuvos dailės muziejaus gintaro rūmuose lapkričio 24 d. ir Klaipėdos universiteto menų akademijos koncertų salėje lapkričio 26 d. pakvietė projekto partneriai Vakarų Lietuvoje – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija, Palangos S. Vainiūno meno mokykla, Klaipėdos universiteto menų akademija.

Profesorius Jurgis Dvarionas pasidalino mintimis apie J. Andrejevo kūrybinę, pedagoginę, atlikėjišką, visuomeninę veiklą; Juliaus Andrejevo bičiulių, kolegų, mokinių atsiminimai, muzika, kurią atliko gausus atlikėjų būrys iš Šilutės, Palangos S. Vainiūno meno, Šiaulių 1-osios, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklų, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos ir Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, pianistės A. Brazienė, E. Andrejevaitė, Klaipėdos jaunimo simfoninio orkestro styginių instrumentų grupė (vadovas Tomas Ambrozaitis, dirigentas Vytautas Valys) leido retrospektyviai pažvelgti į spalvingą ir įtaigią kompozitoriaus kūrybą, pasidžiaugti ir spalvingomis patiems mažiausiems atlikėjams skirtomis fortepijoninėmis miniatiūromis, ir brandumo reikalaujančiais kūriniais, vokalinio, kamerinio, instrumentinio žanro muzika.

Ypatingai įdomu buvo išgirsti Klaipėdos jaunimo simfoninio orkestro ir solistų atliekamus Julijaus Andrejevo koncertus smuikui ir orkestrui – solistės Antuaneta Barbora Jusevičiūtė (Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, mokyt. Irina Kirzner), Emilija Petrulevičiūtė (Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, mokyt. Dangirutė Petrauskienė) ir Minikoncertą fortepijonui, kurį atliko jauniausias koncerto dalyvis – Šilutės meno mokyklos mokinys Pijus Progovas (mokyt. Liudmila Kašėtienė).

Širdingas ačiū visiems koncertų Palangoje ir Klaipėdoje atlikėjams, mokytojams Janinai Alūzienei, Jurgiui Barakauskui, Astai Brazienei, Živilei Čapienei, Saulutei Domarkienei, Editai Jašinskienei, Inesai Tiškienei, Tamarai Prokopovič, Jūratei Marcinkienei, Irinai Kirzner, Dangirutei Petrauskienei, Rasai Vaigauskaitei, Liudmilai Kašėtienei, Jurgiui Karbauskiui, Neringai Valantiejūtei-Senkienei, Alvitai Timašiovai, Klaipėdos jaunimo simfoniniam orkestrui, vadovui Tomui Ambrozaičiui ir dirigentui Vytautui Valiui.

," ...Jeigu skamba kūrėjo muzika, vadinasi jis gyvas, jis su mumis ..."

Skaistė Čilinskaitė

Data:2017-11-28

VI respublikiniam Romualdo Žaldoko smuikininkų ir violončelininkų konkursui pasibaigus

Lietingą šeštadienį, lapkričio 25 dieną, Konservatorijoje karaliavo stygininkai. Išsipildė jubiliejinio, V-ojo, konkurso žiuri pirmininko – ilgamečio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos styginių instrumentų katedros vedėjo, profesoriaus Petro Radzevičiaus palinkėjimai konkursui augti, pakviesti violončelininkus. Į VI respublikinį Romualdo Žaldoko smuikininkų ir violončelininkų konkursą sugužėjo 120 dalyvių – jaunųjų atlikėjų, jų pedagogų, koncertmeisterių.

Visą dieną garbinga žiuri, kurios pirmininkas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Jurgis Dvarionas, nariai: Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, šio konkurso iniciatorė Liuda Kuraitienė ir Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Dangirutė Petrauskienė, kantriai klausėsi konkurso dalyvių, rinkdami geriausius. O jų iš gausaus konkurso dalyvių tarpo tik šeši. I vietos laureatais tapo Ugnė Valikonytė (Panevėžio muzikos mokykla, mokytoja K. Petkutė), Evelina Pabrėžaitė, Emilija Petrulevičiūtė (Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, mokytoja D. Petrauskienė), Nikita Smirnov (Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokykla, mokytoja V. Visockienė), Domantas Kairys (Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykla, mokytoja L. Kuraitienė), Urtė Stanevičiūtė (Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykla, mokytoja R. Vizgaudienė). Diplomai už geriausiai atliktus konkursinius etiudus skirti U. Valikonytei, N. Smirnov, D. Kairiui, diplomai už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį – E. Pabrėžaitei, E. Petrulevičiūtei, U. Stanevičiūtei.

Konservatorijos direktorė L. Jonavičienė padėkojo konkurso žiuri, mokytojams, dalyviams, jų tėveliams už pasiaukojimą, kantrybę ir kruopštų darbą vedant vaikus profesionaliu muziko keliu. Visiems konkurso dalyviams buvo naudinga ir įdomu išgirsti profesoriaus J. Dvariono patarimus ir paskatinimus jauniesiems atlikėjams. Švytinčios ir viltingos jaunųjų atlikėjų akys išdavė, jog tikrai susitiksime ir VII-ajame Romualdo Žaldoko konkurse.

Data:2017-11-28


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 |Paskutinis|

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.


Artimiausi renginiai

Gruodžio 7 d., 11.00 val.
Konservatorijos salėje
Renginys skirtas Advento laikotarpio pradžiai


Gruodžio 12 d.
Konservatorijoje
Fortepijono mokytojų konferencija
Pianistų ruošimas konkursams. Šiuolaikiško ir modernaus pedagogo įtaka mokinių kūrybiniam aktyvumui skatinti



Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15