Naujienos

Fortepijono mokytojų konferencija Stasio Šimkaus konservatorijoje

2015 m. gruodžio 9 d. konservatorijos koncertų salėje vyko tradiciniu tapęs renginys, XXIII žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytojų konferencija kvalifikacinis-metodinis seminaras. Šiais metais parinkta puiki konferencijos tema, kuri visuomet aktuali fortepijono mokytojams kasdieniniame darbe: „Pianistų ruošimas konkursams. Laikmečio įtaka įvairių kūrinių atlikimui.“

Metodiniame seminare savo gerąja patirtimi dalinosi, vedė atviras meistriškumo pamokas Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos Akademijos fortepijono katedros vedėjas, docentas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas metodininkas, pianistas Donaldas Račys.

Sveikinimo žodžiu renginį pradėjo konservatorijos spec. fortepijono metodinės grupės pirmininkė Virginija Ruzgienė. Konservatorijos direktorė Loreta Jonavičienė jauniesiems pianistams palinkėjo sėkmės scenoje, mokytojams produktyvaus darbo. Nuo ryto iki vėlyvo vakaro konservatorijos koncertų salėje skambėjo muzika, vyko atviros meistriškumo pamokos. Seminaro koncerte girdėjome 32 jaunuosius pianistus. Buvo atrinkti 16 pianistų, kurie turėjo galimybę pakartotinai užlipti į sceną ir skambinti šalia sėdint Donaldui Račiui, kuris labai išradingai, prisitaikydamas prie mokinio amžiaus ir techninių galimybių dalino metodinius patarimus.

Džiugu, kad tradiciškai, kartą metuose mūsų konservatorijoje vyksta žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų fortepijono mokytojų kvalifikacinis-metodinis seminaras ir koncertų salė yra užpildoma jaunųjų pianistų atliekamais kūriniais fortepijonui.

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

Data:2015-12-16

Fortepijoninių ansamblių koncertas

2015 m. gruodžio 7 d. konservatorijos salėje skambėjo fortepijoninių ansamblių muzika. Sėkmingai pasirodė mokytojos ekspertės Virginijos Ruzgienės klasės mokiniai: Justė Šilaitė (4 kl.), Lina Žutautaitė (3 kl.), Taisija Kuščenko(4 kl.), Jonas Šopa (2 kl.), mokytojos ekspertės Birutos Vaišienės klasės mokinės: Marija Tamkevičiūtė (1 kl.), Dovilė Vaizgielaitė (2 kl.) ir mokytojos metodininkės Živilės Čapienės klasės mokiniai: Vitalija Šniaukaitė (1 kl.), Urtė Baublytė (1 kl.), Liudmila Mešenina (3 kl.) ir Orestas Gustys (3 kl.).

Koncertas buvo labai spalvingas – jame skambėjo įvairių epochų skirtingų charakterių kūriniai. Jaunieji pianistai skambino jautriai ir įtaigiai, klausytojams perteikė artėjančių švenčių nuotaiką. Koncertą vedė 2 klasės mokinė Eglė Bertauskaitė. Linkime sėkmės mūsų jauniesiems pianistams!

Živilė Čapienė

Data:2015-12-16

Vaikų ir jaunimo festivalis „Muzika kviečia kiekvieną“

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio vykdo kultūrinį edukacinį projektą, vaikų ir jaunimo festivalį "Muzika kviečia kiekvieną". Festivalio tikslas padėti muzikuojantiems vaikams išreikšti save kūryboje, auginti savąją savivertę, turtinti sceninę ir kūrybinę patirtį, žadinti mokymosi motyvaciją ir meilę muzikai. Festivalis apjungė daugelį Vakarų Lietuvos regiono ugdymo institucijų.

Konservatorijos muzikinių dalykų mokytojai susibūrė į grupes ir aplankė: Plungės, Platelių, Salantų, Mažeikių, Telšių, Tauragės, Šilalės, Pagėgių, Palangos, Gargždų, Rietavo, Šilutės, Klaipėdos J. Karoso ir J. Kačinsko muzikos ir meno mokyklas. Konservatorijos mokytojai klausė koncertus, vedė meistriškumo pamokas, bendravo su jaunaisiais muzikantais ir jų mokytojais. Labiausia pasisekusius, įdomius sudėtimis ir aukšta atlikimo kokybe koncertų numerius atrinko baigiamajam festivalio „Muzika kviečia kiekvieną“ koncertui.

Baigiamajame festivalio koncerte projekto dalyviai muzikuos kartu su žymiais Lietuvos muzikais: Justu Dvarionu (fortepijonas), Asta Krikščiūnaite (Sopranas), Steponu Januška (džiazo vokalas), Mindaugu Bačkumi (violončelė), Danieliumi Praspaliauskiu (saksofonas).

Dėkojame visiems meno ir muzikos mokyklų direktoriams, mokytojams, mokiniams, kurie su dideliu entuziazmu dalyvavo konservatorijos organizuotame projekte-festivalyje „Muzika kviečia kiekvieną“.
Dėkojame rėmėjams: Klaipėdos miesto savivaldybei ir prekybos tinklui „Maxima“ už suteiktą projektui finansinę paramą.

Visus kviečiame apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje 2016 m. sausio 16 d. 14 val., unikaliame, pirmą kartą įvyksiančiame koncerte - „Muzika kviečia kiekvieną“.

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

Data:2015-12-13


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 |Paskutinis|