Naujienos

Mąstymo kovos

Kovo 24 dieną, šeštadienį, vienuolika mokytojų (iš konservatorijos, E. Balsio menų gimnazijos ir „Ąžuolyno“ gimnazijos) Klaipėdos Stasio Šimkaus konsevatorijos bendrabutyje pradėjo kurti projekto programą. Visos trys mokyklos – partnerės- dalyvauja iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0081 "Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas, diegiant programą „Mąstymo kovos“. Pirmosios protų rungtys, kuriose varžysis tik I gimnazijos klasės mokiniai, numatytos birželio 5 dieną.

Regina Baronienė

Data:2018-03-29

Pilietinės gynybos diena mokykloje

Kovo 23 d. per dorinio ugdymo pamokas konservatorijos mokiniai turėjo unikalią galimybę paklausyti paskaitos apie Lietuvos kariuomenę. Svečiuose lankėsi vyresnysis seržantas Andrėjus Fedijus, Klaipėdos regiono karo prievolės ir komplektavimo skyriaus verbuotojas. Vyr. seržantas papasakojo mokiniams, kas yra karo prievolininkai ir kas šauktiniai, kokios yra suteikiamos galimybės studijuoti Karo akademijoje, kokie yra šauktinių privalumai. Ypatingai pabrėžė, jog pagrindinė piliečio pareiga yra išmokti ginti savo namus ir artimuosius.

Mokiniai, ypač vaikinai, buvo susidomėję Lietuvos kariuomenės galimybėmis, kėlė klausimus, diskutavo.

Gitana Motiejaitienė

Data:2018-03-29

"Pakeliui į muziką"

2018 m. kovo 23 d. konservatorijos mokinių ir mokytojų grupė viešėjo Klaipėdos Sendvario progimnazijoje, kur vyko projekto "Pažinimo raktai" renginys - koncertas ",Pakeliui į muziką".

Renginio pradžioje III klasės mokinės Guoda Bartminaitė ir Meirita Šarkytė labai nuotaikingai ir įtaigiai pristatė reklaminį filmuką apie Stasio Šimkaus konservatoriją. Viso filmuko metu salėje buvo juntamas didelis susidomėjimas ir nuostaba tuo, kas vyksta mūsų konservatorijoje. Toliau skambėjo gyvai atliekami kūriniai. Koncerte dalyvavo Liveta Janulytė (gitara), Gytis Girdauskas (trombonas) I kl., Martynas Šerpytis (saksofonas, fortepijonas), Mykolas Balčiūnas (eufonija) II kl., Rokas Paulauskas III kl. (vokalas). Mokiniams talkino koncertmeisterės I. Benetienė ir A. Sabūnienė. Jaunieji atlikėjai buvo pagerbti gausiais aplodismentais. Instrumentų įvairovė Sendvario mokiniams paliko neišdildomą įspūdį.

Šiam renginiui mokinius paruošė mokytojai: J. Kurauskas, R. Vizgaudis, A. Ulteravičius, J. Barakauskas, V. Kliukinskas. Demonstruoti reklaminį filmuką padėjo fonotekos specialistas H. Šlikas. Renginį organizavo ir vedė mokytojos I. Benetienė ir A. Sabūnienė.

Prasmingai praleidę laiką, užkūrę muzikos pažinimo ugnelę svetur, grįžome į kasdienybę. Nuoširdžiai dėkoju visiems renginio dalyviams.

Ilona Benetienė

Data:2018-03-29


Pirmas| Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 |Paskutinis|