Įsivertinimas

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:
Asta Anduleit, darbo grupės koordinatorė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Odeta Čapienė, darbo grupės pirmininkė, psichologė;
Elena Jasienė, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;
Renata Krikščiūnaitė - Barcevičienė,muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;
Žydra Šmitienė, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;
Rita Timirgalinienė, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;

Rezultatų analizės:


Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė 2014-2019

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatų analizė 2014-2019

 

Brandos egzaminų rezultatų analizė 2012-2018

 


Veiklos kokybės įsivertinimo tyrimai:


"Bendravimo kultūra" 2019


"Mokinių apklausa NMVA 2017" 2018


"Tėvų apklausa NMVA 2017" 2018


"Mokyklos įtaka asmenybės brandai, tapsmui" 2017

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka