Dokumentai


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos organizacinė struktūra

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos nuostatai

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbo tvarkos taisyklės

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2017 – 2020 metų strateginis veiklos planas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2017-2019 metų ugdymo planai

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2017 metų veiklos programa

 


 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vadovėlių priėmimo ir išdavimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių išvykų, ekskursijų, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

Koncertinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

 


Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo konservatorijoje tvarkos aprašas

 

Mokinių skatinimo, drausminimo bei priemonių poveikio taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

 

Konservatorijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

 

Mokinių elgesio taisyklės

 

Etikos kodeksas

 


Mokymo sutartis pagrindiniam ugdymui

 

Mokymo sutartis viduriniam ugdymui


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių aprašas

 

Mokytojo keitimo tvarkos aprašas

 

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.


Artimiausi renginiai

Gruodžio 11 d., 18.00 val.
Konservatorijos bendrabučio sporto salėje vyks
Mokinių stalo teniso varžybos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui


Gruodžio 13 d., 14.30 val.
Konservatorijos salėje vyks
Mokytojų konferencija, kvalifikacinis – metodinis seminaras
Pianistų ruošimas konkursams. Grojimo įgūdžių įtaka pianisto kūrybinio mąstymo ugdymui


Gruodžio 14 d., 16.30 val.
Konservatorijos salėje vyks
Muzikologiniai vakaro pašnekesiai, padainavimai ir pažaidimai
Žaidimai, rateliai ir dainos advento vakarui


Gruodžio 19 d., 17.00 val.
Konservatorijos salėje vyks
Styginių instrumentų skyriaus mokinių koncertas


Gruodžio 19 d., 18.30 val.
p&m Pramogų namuose,
(H. Manto g. 5)
Džiazo ir pop muzikos skyriaus Kalėdinis koncertas "Kalėdos Džiazo Ritmu".


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15