Kolektyvai

Šiandien konservatorijoje „dvasią stiprina“ daug įvairaus profilio meninių kolektyvų. Jie seniai peržengė gimtosios Alma Mater slenkstį, koncertuoja ne tik konservatorijos bendruomenei – jaunuosius muzikus ne kartą girdėjo miesto ir respublikos klausytojai.

Jau senai uostamiestyje sklando mintis apie klaipėdietišką simfoninį orkestrą. Vis galvodavom, jei kompozitorius Stasys Šimkus 1926 metais ,,tuščioje vietoje”, tik per tris metus subūrė simfoninį orkestrą ir pristatė klaipėdiečiams solidžią orkestro atliekamą programą, kodėl nepabandžius suvienyti jėgas ir, sutelkus talentingus Klaipėdoje besimokančius jaunuosius muzikantus, atgaivinti simfoninio muzikavimo tradiciją mūsų mieste? Ši idėja buvo pasiūlyta Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovui Mindaugui Bačkui, E. Balsio menų gimnazijos direktoriui Gintautui Misiukevičiui, Klaipėdos universiteto Menų akademijos dekanui prof. Vytautui Tetenskui ir dirigentui Tomui Ambrozaičiui. Visi jie labai entuziastingai ją priėmė. Prasidėjo derinimo darbai, o neužilgo ir repeticijos.

Jaunimo simfoniniame orkestre muzikuoja 42 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Eduardo Balsio menų gimnazijos jaunieji muzikantai. Didžioji dalis styginių instrumentų yra ,,balsiukai“, o pučiamaisiais griaudėja visą Klaipėdos kraštą atstovaujantys ,,šimkiukai“. Pradžioje galvojome, kad pastiprinimui turės jungtis ir pedagogai, bet moksleiviai ir jų vadovas dirigentas Tomas Ambrozaitis, padedant koncertmeisteriams Aidui Strimaičiui, Sigitui Petruliui ir Pranui Dovydaičiui, puikiai susitvarkė su užduotimi ir visa juos užgulusia atsakomybe. Jaunuoliai groja be mokytojų pagalbos! Kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė šio kolektyvo premjerai sukūrė keturių dalių ,,Vitražą simfoniniam orkestrui“. Pirmasis Jaunimo simfoninio orkestro koncertas sausakimšoje Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje įvyko 2016 m. kovo 8 d.

Mūsų visų svajonė, kad šis orkestras užaugtų į profesionalų miesto simfoninį orkestrą, kad atlikėjai studijuotų Klaipėdoje ir liktų joje kurti, muzikuoti, koncertuoti, dirbti savo miestui bei savo kraštui. Orkestro globėjas Maestro Juozas Domarkas tam labai pritaria, nes, anot jo, pasaulyje vyrauja nuomonė, kad jei miestas neturi simfoninio orkestro, jis negali vadintis miestu. O norint pelnyti pasitikėjimą, reikia darbais ir gerais rezultatais įrodyti, jog mes galime, turime didelį kūrybinį potencialą ir tikime tuo, ką darome.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras gyvuoja nuo praėjusio amžiaus vidurio (1946 m.), kuomet mokykloje buvo įkurtas chorinio dirigavimo skyrius. Per tą laiką jam vadovavo daug talentingų mokyklos pedagogų chorvedžių. Kolektyvas atliko ne tik praktinio-mokomojo pobūdžio vaidmenį būsimiems chorvedžiams, bet ir tapo neatskiriama mokyklos ir Klaipėdos krašto kultūros dalimi: surengė daugybę koncertų, dalyvavo chorinės muzikos festivaliuose-konkursuose, visose miesto ir Respublikinėse dainų šventėse, o 1980 m. pelnė Geriausiojo choro vardą.

Choro kūrybinę veiklą paženklino Stasio Šimkaus chorų konkursuose užimtos pirmosios vietos (1987, 1995), gauti specialūs prizai (1992, 1995). Kolektyvas koncertavo daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, surengė išvykas į Latviją, Vokietiją, Daniją. Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse ,,Mes – Lietuvos vaikai“ pelnė pirmąsias vietas (2008, 2011), Tarptautiniame Stasio Šimkaus chorų konkurse – antrąją vietą (2011).

Nuo 2006 m. chorui vadovauja šios mokyklos absolventė mokytoja metodininkė Jolanta Vyšniauskienė, koncertmeisterė Živilė Čapienė. Šiuo metu chore dainuoja per 60 moksleivių, kurie mokosi choro dirigavimo, dainavimo, džiazo ir populiariosios muzikos, fortepijono, styginių instrumentų skyrių I-IV gimnazijos klasėse. Dainininkai kasmet aktyviai koncertuoja, gieda miesto bažnyčiose, dalyvauja Lietuvoje rengiamuose festivaliuose (,,Skambanti banga“, ,,Kur bakūžė samanota“, ,,Dainuojam Maironiui“, ,,Pavasario giesmė“), projektuose ,,Muzika kviečia kiekvieną“, ,,Erasmus+”, taip pat yra nuolatiniai Lietuvos ir Vakarų Lietuvos krašto dainų švenčių dalyviai.


Konservatorijos liaudies instrumentų ansamblis groja ištobulintais ir autentiškais lietuvių liaudies instrumentais.Ansamblis daugiausia atlieka lietuvių kompozitorių kūrinius.Didelę repertuaro dalį sudaro vadovų aranžuoti kūriniai. Liaudies instrumentų ansamblis nuolat koncertuoja mokyklos, miesto renginiuose, dalyvauja respublikinėse ir Klaipėdos miesto dainų šventėse,festivaliuose,konkursuose, dalyvavo Europiadoje Ispanijoje,Šveicarijoje,koncertavo Vokietijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje.Ansamblis - respubikinio K.Biliūno ir tarptautinio P.Stepulio konkursų laureatas. 2010 m. pripažintas geriausiu liaudies instrumentų ansambliu Lietuvoje ir apdovanotas Aukso Paukštės nominacija. Ansamblis nuolat bendradarbiauja su vokalinio,chorinio dirigavimo skyriais,dalyvauja republikiniuose bei tarptautiniuose projektuose. Dauguma moksleivių,baigę mūsų konservatorijos liaudies instr. skyrių,toliau studijuoja LMTA ir Klaipėdos universiteto Menų fakultete.


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pučiamųjų instrumentų orkestras yra mokomasis-koncertinis meno kolektyvas, kurio tikslas yra supažindinti moksleivius su orkestrinio grojimo ir vadovavimo pučiamųjų instrumentų orkestrams pagrindais, instrumentuote, dirigavimu ir meninio repertuaro formavimu pučiamųjų instrumentų orkestrams. Orkestro disciplina yra privaloma visiems pučiamųjų instrumentų skyriaus moksleiviams, todėl orkestrantų skaičius kiekvienais metais kinta. Šis kolektyvas yra dažnas ne tik Klaipėdos miesto ir respublikinių renginių dalyvis, bet taip pat jo išvykos yra nusidriekusios ir už Lietuvos ribų. Nuo 2009 metų orkestrui vadovauja konservatorijos absolventas trimitininkas Zenonas Šimkus, baigęs magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, savo žinias gilinęs Danijos Carl Nielsen muzikos akademijoje.

Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai noriai groja įvairiuose ansambliuose, vienas iš jų – instrumentinis ansamblis, vadovaujamas Ričardo Dubinsko, atliekantis įvairią muziką – nuo populiariosios iki džiazo.

 

            Styginių instrumentų skyriaus mokiniai griežia styginių instrumentų ansamblyje (vadovė Skaistė Čilinskaitė), o pagausėjus skyriui susiburia ir į orkestrą, kuriame greta mokinių griežia ir pedagogai. Ši graži tradicija siekia istorinius Stasio Šimkaus laikus. Styginių instrumentų ansamblis – nuolatinis tarptautinių ir miesto visuomenei skirtų koncertų ir edukacinių renginių dalyvis.

 

 

 

            Styginių instrumentų skyriaus mokiniai griežia styginių instrumentų kvartete (vadovė Gabrielė Samuolytė). Kvartete groja 10-12 klasių moksleivės: I smuikas- Simona Trimailovaitė, II -Smuikas Monika Vilkauskaitė, altas- Lukrecija Serapinaitė, violončelė- Kornelija Kupšytė. Kvartetas atlieka visų epochų kūrinius. Kvartetas atviras Klaipėdoje vykstantiems edukaciniams renginiams, bei projektams. Sudalyvavęs 2014 metais "Bjaurusis gaga" projekte, merginų kvartetas buvo pakviestas filmuotis į televiziją, laidoje Super Miestas.

 

            Visų specialybių mokiniai taip pat muzikuoja įvairių sudėčių kameriniuose ansambliuose.

            Dalyvavimas orkestruose, choruose ir ansambliuose – ne tik profesinių įgūdžių formavimas ir tobulinimas. Tai ir galimybė bei proga reprezentuoti konservatoriją mieste, respublikoje bei užsienyje, garsinti šią giliomis muzikinėmis tradicijomis žinomą mokymo instituciją. Su šia misija konservatorijos kolektyvai dalyvauja “Skambančios bangos” koncertų cikluose, Birštono džiazo festivalyje. Konservatorijos auklėtiniai nuolat dalyvauja respublikinėse dainų šventėse, koncertuoja su Mažosios Lietuvos ir Liepojos simfoniniais, Klaipėdos ir Panevėžio kameriniais orkestrais.

            Vis dažniau mokyklos kolektyvai koncertuoja už Lietuvos ribų. Stasio Šimkaus svajonę – su orkestru pasiekti net Ameriką – išpildė Janinos Turauskienės vadovaujamas liaudies instrumentų ansamblis, dar 1978-aisiais nukakęs į Amerikos žemyną.

            Šiandien ypač dažnai gastrolių maršrutai nusidriekia į Vokietiją. Mokyklos kamerinis orkestras jau keleri metai dalyvauja Hamburge vykdomame tarptautiniame projekte „Baltisches Jugend Orchester“. Bendradarbiavimo saitai šį kolektyvą bei smuikininkių ansamblį sieja su kito Vokietijos miesto – Liubeko muzikos mokykla.

            Nuo 1996-ųjų šioje šalyje koncertuoja ir pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniai: Hamburge koncertavo diksilendas, tarptautiniuose Bad-Bramstadto, Pietų Bavarijos pučiamųjų orkestrų festivaliuose bei Olandijoje grojo pučiamųjų orkestras.

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka