Mokykla šiandien

 

Jau daugiau nei devyniasdešimt metų Klaipėdoje gyvuoja Stasio Šimkaus įkurta, Lietuvos muzikų kalve vadinama, Stasio Šimkaus konservatorija. Per visus gyvavimo metus paruoštas didelis būrys žymių muzikų-profesionalų, be kurių sunku įsivaizduoti mūsų šalies kultūrinį gyvenimą: dirigentai broliai Juozas ir Stasys Domarkai, džiazo žvaigždės Petras Vyšniauskas ir Danielius Praspaliauskas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistės Sigutė Stonytė, Laima Jonutytė, Joana Gedmintaitė, Sandra Jonušaitė, choro dirigentas Arūnas Pečiulis (keliolika metų sėkmingai vadovaujantis Zalcburgo miesto orkestrui ir chorui), Klaipėdos muzikinio teatro solistai Valerija Balsytė, Šarūnas Juškevičius, Dalia Kužmarskytė, Rasa Ulteravičiūtė, užsienio operos teatruose sėkmingai dirbantys Rosita Kekytė, Almas Švilpa, žymiausi Lietuvos birbynininkai Pranciškus Budrius ir Kazys Budrys, dainininkai Edmundas Kučinskas, Stepas Januška ir Deividas Norvilas (dar vadinamas Deiviu), du ansamblio ,,Bavarija“ atlikėjai - Vilius Tarasovas ir Deivydas Zvonkus ir dar daug daug kitų garsių pavardžių.
Kadangi viskas šiame pasaulyje keičiasi, konservatorijos gyvenime taipogi vyksta svarbūs pokyčiai, apie kuriuos reikėtų pakalbėti plačiau.
            Nuo 2005 metų birželio mėnesio pasikeitė konservatorijos statusas ir ji tapo vidurinės mokyklos tipo mokykla, teikiančia profesinės linkmės muzikinio ugdymo programą. Gali kilti klausimų - tai konservatorija ar vidurinė mokykla?
            Konservatorija priima moksleivius, baigusius 8, 9 ar 10 klasių, ir jiems suteikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą bei vidurinės mokyklos brandos atestatą. O konservatorija ji vadinama todėl, kad 9 ir 10 klasėje vaikai šalia bendrojo lavinimo dalykų mokosi privalomų muzikinių disciplinų (spec. instrumento, solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, fortepijono, muzikuoja chore, ansambliuose arba orkestruose) ir turi galimybę apsispręsti: rinktis muziko kelią ar rengtis kitai profesijai. Konservatorijos 11 ir 12 klasėje mokiniai, nutarę tapti muzikais profesionalais, galės pasirinkti sustiprintą muzikinių dalykų kursą ir kartu su humanitarinės pakraipos bendrojo lavinimo dalykais siekti konservatorijos brandos atestato. Šių vaikų ugdymo programą 50% sudarys bendrojo lavinimo dalykai ir 50% muzikiniai. Na, o tie, kuriems patinka muzikuoti, bet profesionaliu muzikos keliu nepasuks, baigę dešimt klasių rinksis tuos bendrojo lavinimo dalykus, kurie bus reikalingi tam, kad sėkmingai išlaikytų brandos egzaminus ir gautų atestatą, suteikiantį teisę stoti į bet kurią Lietuvos aukštąją mokyklą. Muzikos dalykų jie mokysis bendruoju kursu ir galės savo malonumui drauge su visais muzikuoti konservatorijos meniniuose kolektyvuose. Konservatorijos absolventai, įstoję į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir universitetus, sėkmingai mokosi ne tik filologijos, socialinės geografijos, pedagogikos, socialinių mokslų, bet ir vadybos, inžinerijos, teisės ir net stomatologijos specialybių. Tačiau šie jaunuoliai visada turės pranašumą prieš bendraamžius savo scenos patirtimi, bendravimu, išprusimu pokalbiuose apie muziką, meną, atlikėjus. Jie visai kitaip auklės savo vaikus ir - kaip vienas žymus švedų mokslininkas yra pasakęs, ,,tokie vaikai yra lyg su prabos ženklu“. Turbūt ne veltui net pats Einšteinas yra prasitaręs: ,,Mano grojimas smuiku yra mano pažinimo pagalbininkas".
            Konservatorija yra išskirtinė mokykla (tokių mokymo įstaigų yra tik Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir uostamiestyje, jų vykdoma muzikinė programa yra viena iš brangiausių Lietuvoje), todėl, kaip ir meno mokyklose, bendrabutyje gyvenantys vaikai tris kartus per dieną, išskyrus savaitgalius, šventes ir atostogas, nemokamai maitinami. Gyvenimas bendrabutyje taip pat yra nemokamas. Be to, moksleiviams, kurie gyvena toliau nuo Klaipėdos, kompensuojamos kelionės išlaidos. Konservatorijos bendrabutis yra vienas iš naujausių Lietuvoje. Nuo bendrabučio iki mokyklos - trys minutės kelio pėsčiomis.
            Jau seniai sklinda garsas apie nepaprastą ,,Šimkinės“ (taip savo mokyklą vadina visi esami ir buvę mokiniai) aurą, kurią jaučia visi, kurie pabuvoja pas mus. Kadangi mokinių skaičius yra nedidelis, visi jaučiasi kaip didelė draugiška šeima. Turėdami didelį pamokų krūvį, mūsų mokiniai išmoksta planuoti ir branginti savo laiką, susidėlioti prioritetus ir tikslingai siekti užsibrėžtų tikslų.
Konservatorijoje atliktas kapitalinis remontas, todėl patalpos yra šviesios ir jaukios, o klasės aprūpintos moderniomis mokymo priemonėmisir naujais muzikos instrumentais. Koncertinėje salėje puikuojasi du nauji fortepijonai ,,Bluthner", gausūs fonotekos ir bibliotekos fondai. Tad iki susitikimo svajonių mokykloje!

 

            Tad iki susitikimo Klaipėdoje!

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka