Reikalavimai kandidatams

Reikalavimai kandidatams (stojantiesiems) 2018 - 2019 m. m.


Specialybės:
– fortepijonas,
– styginiai instrumentai,
– gitara,
– pučiamieji instrumentai,
– mušamieji instrumentai,
– liaudies instrumentai,
– akordeonas,
– choro dirigavimas,
– dainavimas,
–populiarioji muzika.

Į konservatoriją priimami mokiniai, baigę bendrojo ugdymo mokyklų 8, 9 ir 10 klasę. Baigus konservatoriją įteikiamas brandos atestatas. Jis leidžia stoti į bet kurią aukštąją mokyklą. Atestato priedas su muzikinių dalykų pažymiais atveria duris tolimesnėms muzikos studijoms.


Prašymai į visas specialybes priimami iki 2018 m. birželio 18 dienos kartu su šiais dokumentais:
– asmens dokumentas (originalas ir kopija);
– viena fotonuotrauka (3x4 cm);
– sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a);
– raštiškas tėvų sutikimas (jei mokinys neturi 18 metų);
– išrašas iš dienyno su pažymių vidurkiais.


Išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai iki 2018 m. birželio 22 d. turi pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimus iš pagrindinės ir muzikos mokyklų, tik tada jie bus priimti į konservatoriją.


Stojantieji laiko šiuos egzaminus:
– specialybės,
– solfedžio – muzikos teorijos,
– lietuvių kalbos žinių patikrinimą raštu (tik baigusieji bendrojo lavinimo mokyklas ne lietuvių dėstoma kalba).


Stojamieji egzaminai vyks 2018 m. gegužės 19 d. ir birželio 18 d. (datos gali būti tikslinamos). Konsultacijos vyksta šeštadieniais, užsiregistravus į jas iš anksto.


Užpildę stojančiojo prašymo formą siųskite adresu:
klaipedoskonservatorija@gmail.com


INFORMACIJA TEIKIAMA:
tel. (8 46) 41 07 75
klaipedoskonservatorija@gmail.com
www.facebook.com/konservatorija


Stojamųjų egzaminų reikalavimai specialybės egzaminui:

FORTEPIJONO SPECIALYBEI:
– polifoninis kūrinys (J. S. Bachas. Invencija arba Preliudas ir fuga iš GKT),
– stambi forma (klasikinė sonata, I arba II-III d.),
– etiudas,
– pjesė (pageidautina virtuozinė).


STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SPECIALYBEI:
smuikas, altas, violončelė, kontrabosas
– mažorinė arba minorinė gama,
– etiudas,
– stambi forma (koncerto I d., II-III d. arba sonatos 2 dalys),
– pjesė.
gitara
– du kūriniai pagal pasiruošimo lygį.
Nebaigusiems muzikos mokyklos
– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas,
– pasirinktos dainos dainavimas.


PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SPECIALYBEI:
– viena gama pasirinktinai,
– viena pjesė pasirinktinai.
Nebaigusiems muzikos mokyklos
– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas,
– pasirinktos dainos dainavimas.


LIAUDIES INSTRUMENTŲ SPECIALYBEI:
Kanklės, birbynė
– padainuoti liaudies dainą,
– pagroti dvi skirtingo charakterio pjeses.
Akordeonas
– dvi skirtingo charakterio pjesės.

Nebaigusiems muzikos mokyklos
– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas,
– pasirinktos dainos dainavimas.


DAINAVIMO SPECIALYBEI:
– balso diapazono tikrinimas,
– padainuoti dvi skirtingo charakterio dainas (su akompanimentu arba be jo),
– raiškiai padeklamuoti eilėraštį.
Nebaigusiems muzikos mokyklos
– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas,
– pasirinktos dainos dainavimas.


CHORO DIRIGAVIMO SPECIALYBEI:
– pasirinktos dainos dainavimas.
– groti ir dainuoti dvibalsį arba tribalsį chorinį kūrinį (galima be pritarimo arba su akompanimentu).

Nebaigusiems muzikos mokyklos
– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas,
– pasirinktos dainos dainavimas.


POPULIARIOSIOS MUZIKOS SPECIALYBEI:
– dvi skirtingo charakterio dainos.


Stojamųjų egzaminų reikalavimai solfedžio egzaminui:
Muzikos teorijos žinių bei klausos patikrinimas žodžiu privalomas stojantiems į visas specialybes.

Gamos, intervalai, akordai, melodijos solfedžiavimas (skaitymas iš lapo).

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.


Artimiausi renginiai

Vasario 22 d.
Konservatorijoje vyks
Respublikinis bendro fortepijono konkursas
"Jūros eskizai"


Kovo 8 d.
Konservatorijoje vyks
VIII Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikologijos olimpiada


Balandžio 3-4 d.
Konservatorijoje vyks
XII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas, skirtas
Felix Mendelssohn Bartholdy 210-osioms gimimo
metinėms pažymėti


Projektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15