Savivalda

 

Konservatorijos taryba:

Mokytojai: Biruta Vaišienė (tarybos pirmininkė), Jūratė Šilinienė, Jolanta Vyšniauskienė.

Mokiniai: Einaras Petniūnas, Ūla Zemeckytė.

Mokinių tėvai: Jurgita Maciūtė, Laima Zemeckienė, Jonas Baltokas.

Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus vyr. specialistė – Audronė Andrašiūnienė.


Metodinė taryba:

Metodinės tarybos pirmininkė – mokytoja ekspertė Rima Ramonienė, dainavimo metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

Virginija Ruzgienė (mokytoja ekspertė, specialiojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė),

Biruta Vaišienė (mokytoja ekspertė, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė),

Virginija Manšienė (mokytoja metodininkė, choro dirigavimo metodinės gruės pirmininkė),

Zenonas Šimkus (mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas),

Aidas Strimaitis (mokytojas, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkas),

Marina Logutenkova (mokytoja metodininkė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė),

Rima Ramonienė (vyresnioji mokytoja, dainavimo metodinės grupės pirmininkė),

Raimonda Vaičiūtė (mokytoja, populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkė),

Olga Lebedeva (mokytoja, bendrosios muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė),

Jūratė Šilinienė (mokytoja metodininkė, bendrojo lavinimo skyriaus metodinės grupės pirmininkė).


Tėvų komitetas:

I klasės mokinių tėvai: Daiva Galdikienė, Sandra Vitkauskienė.
IIab klasės mokinių tėvai: Inga Augustinienė, Vilija Posėčnienė, Silvija Tamkevičienė, Algis Rukas, Alina Samuolienė.
IIIab klasių mokinių tėvai - Dina Borucha, Jelena Taraškevičienė, Ana Šleman, Lina Brazdeikienė, Lina Gedminienė.
IVab klasių mokinių tėvai - Jonas Baltokas, Natalija Jaremčuk, Laima Zemeckienė, Daiva Pukienė, Irina Mešenina.


Švietimo darbuotojų profesinė organizacija:

Profesinės organizacijos pirmininkė - vyresnioji mokytoja Violeta Bastakienė

Nariai:

Rūta Agafonovienė

Ilona Benetienė

Elena Jasienė

Dalia Navikienė

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.


Artimiausi renginiai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15