Savivalda

 

Konservatorijos taryba:

Mokytojai: Biruta Vaišienė (tarybos pirmininkė), Jūratė Šilinienė, Jolanta Vyšniauskienė.

Mokiniai: Jorigė Augustinavičiūtė, Einaras Petniūnas.

Mokinių tėvai: Jurgita Maciūtė, Ingrida Zaveckienė, Ingrida Šopienė.

Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus vyr. specialistė – Audronė Andrašiūnienė.


Metodinė taryba:

Metodinės tarybos pirmininkė – mokytoja ekspertė Rima Ramonienė, dainavimo metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

Virginija Ruzgienė (mokytoja ekspertė, specialiojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė),

Biruta Vaišienė (mokytoja ekspertė, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė),

Virginija Manšienė (mokytoja metodininkė, choro dirigavimo metodinės gruės pirmininkė),

Zenonas Šimkus (mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas),

Aidas Strimaitis (mokytojas, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkas),

Marina Logutenkova (mokytoja metodininkė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė),

Rima Ramonienė (vyresnioji mokytoja, dainavimo metodinės grupės pirmininkė),

Livija Trakumienė (mokytoja, populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkė),

Olga Lebedeva (mokytoja, bendrosios muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė),

Jūratė Šilinienė (mokytoja metodininkė, bendrojo lavinimo skyriaus metodinės grupės pirmininkė).


Tėvų komitetas:

I klasės mokinių tėvai: Iveta Gailienė
II klasės mokinių tėvai: Daiva Galdikienė, Sandra Vitkauskienė
IIIab klasės mokinių tėvai: Inga Augustinienė, Vilija Posėčnienė, Alina Samuolienė
IIVab klasių mokinių tėvai - Jelena Taraškevičienė, Ana Šleman, Lina Brazdeikienė, Lina Gedminienė


Mokinių taryba:

I klasė - Matas Pyragas, Neringa Rusytė

II klasė - Linas Drąsutis, Monika Galdikaitė, Saulė Jankauskaitė

IIIab klasės - Jorigė Augustinaitė, Vladislava Budrytė, Guoda Bartminaitė, Dovilė Karpiūtė, Vitalija Šniaukaitė, Einaras Petniūnas, Ignas Pocevičius (prezidentas)

IV ab klasė - Aistė Drakšaitė, Greta Dubinaitė, Dovilė Vaizgielaitė, Jonas Šopa, Gabija Baužaitė, Sigitas Kublickas, Kipras Markuščenko, Rokas Pypkinas


Švietimo darbuotojų profesinė organizacija:

Profesinės organizacijos pirmininkė - vyresnioji mokytoja Violeta Bastakienė

Nariai:

Rūta Agafonovienė

Ilona Benetienė

Elena Jasienė

Dalia Navikienė