Ugdymas karjerai

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija dalyvavo projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme‘‘.

Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“.

 

Karjeros ugdymo paslaugų teikimo koordinacinę grupę sudaro:

Regina Baronienė, darbo grupės koordinatorė, projektų administratorė;

Nariai: Asta Andulaitienė, darbo grupės narė, Bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Agnė vanagienė, darbo grupės narė, I klasės auklėtoja;

Gitana Motiejaitienė, darbo grupės narė, II klasės auklėtoja;

Ieva Šličiuvienė, darbo grupės narė, III klasės auklėtoja;

Žydra Šmitienė, darbo grupės narė, IVab klasių auklėtoja;

Gražina Olcvikienė, darbo grupės narė, chemijos mokytoja.

 

Registruotis karjeros koordinatorės konsultacijai galima adresu: regina.baroniene@gmail.com

(Nurodykite savo pavardę, konsultacijos pageidaujamą dieną, laiką).

 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt


Apie profesinį orientavimą

 

Profesinio orientavimo nuorodos


Projekto "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme" ataskaita


Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2016 m.


Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2017 m.


Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2017 m.


Įvykusios ugdymo karjerai veiklos 2016 - 2017 mokslo metais


Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2018 m.

Paieška

Informacija

Konservatorija - gimnazijos tipo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.


Artimiausi renginiai

Gruodžio 10, 17 dienomis
Bendrabučio salėje
Kalėdinis
konservatorijos mokinių
stalo teniso turnyras


Gruodžio 12 d.
Konservatorijoje
Fortepijono mokytojų konferencija
Pianistų ruošimas konkursams. Šiuolaikiško ir modernaus pedagogo įtaka mokinių kūrybiniam aktyvumui skatintiProjektai


Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45

2. 9.00 – 9.45

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

8. 14.50 – 15.35

9. 15.45 – 16.30

10. 16.40 – 17.25

11. 17.35 – 18.20

12. 18.30 – 19.15