Ugdymas karjerai

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija dalyvavo projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme‘‘.

Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“.

 

Karjeros ugdymo paslaugų teikimo koordinacinę grupę sudaro:

Regina Baronienė, darbo grupės koordinatorė, projektų administratorė;

Nariai: Asta Anduleit, darbo grupės narė, Bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Agnė vanagienė, darbo grupės narė, I klasės auklėtoja;

Gitana Motiejaitienė, darbo grupės narė, II klasės auklėtoja;

Ieva Šličiuvienė, darbo grupės narė, III klasės auklėtoja;

Žydra Šmitienė, darbo grupės narė, IVab klasių auklėtoja;

Gražina Olcvikienė, darbo grupės narė, chemijos mokytoja.

 

Registruotis karjeros koordinatorės konsultacijai galima adresu: regina.baroniene@gmail.com

(Nurodykite savo pavardę, konsultacijos pageidaujamą dieną, laiką).

 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt


Apie profesinį orientavimą

 

Profesinio orientavimo nuorodos


Projekto "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme" ataskaita


Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2018 m.


Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2018 m.


Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2019 m.

Paieška

Informacija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija - gimnazijos tipo konservatorija


Projektai


Fonoteka, Biblioteka