FORTEPIJONO metodinėje grupėje (pirmininkė Virginija Ruzgienė) dirba mokytojos ekspertės: Jūratė Liutkienė, Virginija Ruzgienė, Biruta Vaišienė; mokytoja metodininkė Živilė Čapienė. Metodinės grupės veikla yra labai aktyvi. Suorganizuota ir pravesta 12 Respublikinių jaunųjų pianistų konkursų, skirtų įžymių kompozitorių sukaktims paminėti. Taip pat – 20 Respublikinių ir Nacionalinių Balio Dvariono jaunųjų pianistų konkursų zoninių etapų Klaipėdos regione bei 25 Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytojų konferencijos, seminarai-praktikumai. Mokytojai ir mokiniai kasmet dalyvauja Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos (LFPA) konferencijose, aukšto meistriškumo atvirose pamokose bei pedagogų koncertuose. Mokiniai yra daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, aktyviai dalyvauja konservatorijos koncertinėje ir projektinėje veikloje, o baigę konservatoriją studijas tęsia Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. 

Šiandien konservatorijoje „dvasią stiprina“ daug įvairaus profilio meninių kolektyvų. Jie seniai peržengė gimtosios Alma Mater slenkstį, koncertuoja ne tik konservatorijos bendruomenei – jaunuosius muzikus ne kartą girdėjo miesto ir respublikos klausytojai.

  

 Konservatorijos himnas (382 KB)

Konservatorijos himnas.mp3 


muzika ir žodžiai Deivydo Zvonkaus

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

2015 Konservatorija buvo akredituota, ji tapo gimnazijos tipo konservatorija, skirta 15-18 metų mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų muzikai, mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą).

Kadangi viskas šiame pasaulyje keičiasi, konservatorijos gyvenime taipogi vyksta svarbūs pokyčiai, apie kuriuos reikėtų pakalbėti plačiau.