Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Asta Anduleit, darbo grupės koordinatorė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Odeta Čapienė, darbo grupės pirmininkė, psichologė;

Elena Jasienė, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;

Renata Krikščiūnaitė - Barcevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;

Žydra Šmitienė, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;

Rita Timirgalinienė, darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;


Rezultatų analizės:


 Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė 2014-2019  (852 KB)
 Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatų analizė 2014-2019 (392 KB)
 Brandos egzaminų rezultatų analizė 2012-2018 (244 KB)


Veiklos kokybės įsivertinimo tyrimai:


 "Bendravimo kultūra" 2019 (920 KB)
 "Mokinių apklausa NMVA 2017" 2018 (370 KB)
 "Tėvų apklausa NMVA 2017" 2018 (364 KB)
 "Mokyklos įtaka asmenybės brandai, tapsmui" 2017 (2.44 KB)