Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Asta Anduleit, darbo grupės koordinatorė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Gitana Motiejaitė  darbo grupės pirmininkė, BU metodinio skyriaus pirmininkė, mokytoja.

Rasa Oberhaus darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;

Karolina Gracholskienė darbo grupės narė, socialinė pedagogė;

Gabija Sruogiūtė - Stašienė darbo grupės narė, psichologė;


  Veiklos kokybės įsivertinimo įgyvendinimo planas 2020 m (464 KB)

Rezultatų analizės:


  Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė 2015-2020  (185 KB)

 Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatų analizė 2014-2019 (392 KB)

  Brandos egzaminų rezultatų analizė 2015-2020 (330 KB)


Veiklos kokybės įsivertinimo tyrimai:

  Bendravimo kultūra 2020. Anketa konservatorijos mokytojams (444 KB)

  Mokinių apklausa NŠA 2019 (369)

  Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 (363 KB)
 "Bendravimo kultūra" 2019 (920 KB)
 "Mokinių apklausa NMVA 2017" 2018 (370 KB)
 "Tėvų apklausa NMVA 2017" 2018 (364 KB)
 "Mokyklos įtaka asmenybės brandai, tapsmui" 2017 (2.44 KB)