Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Asta Anduleit, darbo grupės koordinatorė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Gitana Motiejaitė  darbo grupės pirmininkė, BU metodinio skyriaus pirmininkė, mokytoja.

Rasa Oberhaus darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;

Eglė Kaučikienė darbo grupės narė, socialinė pedagogė;

Odeta Čiapienė darbo grupės narė, psichologė;


 2022 veiklos kokybės įsivertinimo planas. (538 KB)

  2022 Mokinių apklausa. Adaptacijos tyrimas (884 KB)

. 2022 Mokinių apklausa. Ugdymas mokyklos gyvenimu. (848 KB)

. 2022 tėvų apklausa. Tėvų nuomonė renkantis mokyklą. (224 KB)


Rezultatų analizės:

 2022 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ

 Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konsevatorijos brandos egzaminų rezultatų analizė 2022, 2021, 2020 m. (191 KB)