Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Asta Anduleit, darbo grupės koordinatorė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Gitana Motiejaitė  darbo grupės pirmininkė, BU metodinio skyriaus pirmininkė, mokytoja.

Rasa Oberhaus darbo grupės narė, mokytoja metodininkė;

Eglė Kaučikienė darbo grupės narė, socialinė pedagogė;

Odeta Čiapienė darbo grupės narė, psichologė;


 Veiklos kokybės įsivertinimo veiklos planas 2021 m. (402 KB) 

  Mokinių apklausa NŠA 2021 (377 KB)

  Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2021 (372 KB)

 Mokinių adaptacija 2021 m. (272 KB)

 Mokymosi organizavimas. Mokytojų apklausa 2021 m. (1,06 MB)

 Užduočių diferencijavimas. Mokinių apklausa 2021 m. (718 KB)

 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimo planas  (356 KB)


Rezultatų analizės:

 Mokinių apklausa apie ugdymu mokyklos gyvenimu (1 MB)

 Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė 2016-2021 m. (454 KB)

 2016-2021 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatų analizė. (394 KB)

 2016-2021 m. Brandos egzaminų rezultatų analizė. (186 KB)


Veiklos kokybės įsivertinimo tyrimai:

  Bendravimo kultūra 2020. Anketa konservatorijos mokytojams (444 KB)

  Mokinių apklausa NŠA 2019 (369)

 KB)  Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 KB) (363 KB)
 "Bendravimo kultūra" 2019 (920 KB)
 "Mokinių apklausa NMVA 2017" 2018 (370 KB)
 "Tėvų apklausa NMVA 2017" 2018 (364 KB)
 "Mokyklos įtaka asmenybės brandai, tapsmui" 2017 (2.44 KB)