Reikalavimai kandidatams (stojantiesiems) 2019 - 2020 m. m. Specialybės:

 • fortepijonas,
 • styginiai instrumentai,
 • gitara,
 • pučiamieji instrumentai,
 • mušamieji instrumentai,
 • liaudies instrumentai,
 • akordeonas,
 • choro dirigavimas,
 • dainavimas,
 • populiarioji muzika.

Į konservatoriją priimami mokiniai, baigę bendrojo ugdymo mokyklų 8, 9 ir 10 klasę. Baigus konservatoriją įteikiamas brandos atestatas. Jis leidžia stoti į bet kurią aukštąją mokyklą. Atestato priedas su muzikinių dalykų pažymiais atveria duris tolimesnėms muzikos studijoms.


Prašymai į visas specialybes priimami iki 2019 m. birželio 15 dienos kartu su šiais dokumentais:

 • asmens dokumentas (originalas ir kopija);
 • viena fotonuotrauka (3x4 cm);
 • sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a);
 • raštiškas tėvų sutikimas (jei mokinys neturi 18 metų);
 • išrašas iš dienyno su pažymių vidurkiais.


Išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai iki 2019 m. birželio 28 d. turi pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimus iš pagrindinės ir muzikos mokyklų, tik tada jie bus priimti į konservatoriją.

Stojantieji laiko šiuos egzaminus:

 • specialybės,
 • solfedžio – muzikos teorijos,
 • lietuvių kalbos žinių patikrinimą raštu (tik baigusieji bendrojo lavinimo mokyklas ne lietuvių dėstoma kalba).


Stojamieji egzaminai vyks 2019 m. birželio 15 d.

Konsultacijos vyksta šeštadieniais, užsiregistravus į jas iš anksto.


Užpildę stojančiojo prašymo formą siųskite adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

tel.: (8 46) 41 07 75

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Socialiniai tinklai: www.facebook.com/konservatorija


Stojamųjų egzaminų reikalavimai specialybės egzaminui:

FORTEPIJONO SPECIALYBEI:

– variacijų, rondo ar sonatos formos kūtinio, ciklo arba jo dalies atlikimas;

– etiudo arba virtuozinės pjesės atlikimas.


STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SPECIALYBEI: smuikas, altas, violončelė, kontrabosas

– variacijų, rondo ar sonatos formos kūtinio, ciklo arba jo dalies atlikimas;

– etiudo arba virtuozinės pjesės atlikimas. gitara

– du kūriniai pagal pasiruošimo lygį.

Nebaigusiems muzikos mokyklos

– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas;

– pasirinktos dainos dainavimas.


PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SPECIALYBEI:

– variacijų, rondo ar sonatos formos kūtinio, ciklo arba jo dalies atlikimas;

– etiudo arba virtuozinės pjesės atlikimas.

Nebaigusiems muzikos mokyklos

– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas;

– pasirinktos dainos dainavimas.


MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SPECIALYBEI:

– ritminių figūrų pakartojimo užduotys mušamuoju muzikos instrumentu.

Nebaigusiems muzikos mokyklos

– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas;

– pasirinktos dainos dainavimas.


LIAUDIES INSTRUMENTŲ SPECIALYBEI: kanklės, birbynė, akordeonas

– variacijų, rondo ar sonatos formos kūtinio, ciklo arba jo dalies atlikimas;

– etiudo arba virtuozinės pjesės atlikimas.

Nebaigusiems muzikos mokyklos

– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas;

– pasirinktos dainos dainavimas.


DAINAVIMO SPECIALYBEI:

– liaudies dainos atlikimas;

– laisvai pasirinktos dainos atlikimas (su akompanimentu arba be jo),

– eilėraščio deklamavimas.

Nebaigusiems muzikos mokyklos

– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas;

– pasirinktos dainos dainavimas.


CHORO DIRIGAVIMO SPECIALYBEI:

– pasirinktos dainos dainavimas;

– dvibalsio arba tribalsio chorinio kūrinio atlikimas fortepijonu (jei mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu).

Nebaigusiems muzikos mokyklos

– muzikinės klausos, ritmo patikrinimas;

– pasirinktos dainos dainavimas.


POPULIARIOSIOS MUZIKOS SPECIALYBEI:

– dviejų laisvai pasirinktų dainų atlikimas (džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliumi).

Atlikimas gali būti pateikiamas su fonograma;

– eilėraščio deklamavimas.

Muzikos teorijos žinių bei klausos patikrinimas privalomas stojantiems į visas specialybes: gamos, intervalai, akordai, melodijos solfedžiavimas (skaitymas iš lapo).