Reikalavimai kandidatams (stojantiesiems) 2023 - 2024 m. m. Specialybės:

Specializacijos:

 • fortepijonas,
 • styginiai instrumentai,
 • gitara,
 • pučiamieji instrumentai,
 • mušamieji instrumentai,
 • tautiniai instrumentai,
 • akordeonas,
 • choro dirigavimas,
 • dainavimas,
 • garso režisūra,
 • populiarioji muzika,
 • muzikos teorija.

Į konservatoriją priimami mokiniai, baigę bendrojo ugdymo mokyklų 8, 9 ir 10 klasę. Baigus konservatoriją įteikiamas brandos atestatas. Jis leidžia stoti į bet kurią aukštąją mokyklą. Atestato priedas su muzikinių dalykų pažymiais atveria duris tolimesnėms muzikos studijoms.


Prašymai į visas specialybes priimami iki 2023 m. birželio 1 dienos kartu su šiais dokumentais:

raštiškas tėvų sutikimas (jei mokinys neturi 18 metų);

asmens dokumentas (pateikiamas asmeniškai);

išrašas iš dienyno su pažymių vidurkiais;

viena fotonuotrauka (3x4 cm);


Išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai iki 2023 m. birželio 26 d. turi pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimus iš pagrindinės ir muzikos mokyklų, tik tada jie bus priimti į konservatoriją.

Priimti mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo pasitikrinti sveikatą.

Stojantieji laiko šiuos egzaminus:

atlikėjo raiškos (pasirinktos specializacijos),

muzikos teorijos ir solfedžio,

lietuvių kalbos žinių patikrinimą raštu (tik baigusieji bendrojo lavinimo mokyklas ne lietuvių dėstoma kalba).

Stojamieji egzaminai vyks 2023 m. birželio 3 d

Konsultacijos vyksta užsiregistravus į jas iš anksto el. paštu info@klaipedoskonservatorija.lt arba tel. Nr.+370 659 75935


Užpildę stojančiojo 
prašymo formą siųskite adresu: info@klaipedoskonservatorija.lt

INFORMACIJA TEIKIAMA:

tel.:+370 659 75935

El. paštas: info@klaipedoskonservatorija.lt

Socialiniai tinklai: www.facebook.com/konservatorija

Stojamųjų egzaminų reikalavimai atlikėjo raiškos (specializacijos) egzaminui:

Fortepijono, styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa), akordeono, gitaros, tautinių instrumentų (kanklės, birbynė), mušamųjų instrumentų, pučiamųjų instrumentų specializacija:

1. Etiudas arba virtuozinė pjesė.

2. Variacijos, rondo ar sonatos formos kūrinys, ciklas arba viena jo dalis.

Stojantiems į atlikėjo raiškos mušamųjų instrumentų specializaciją skiriama papildoma ritminių darinių pakartojimo muzikos instrumentu užduotis.


DAINAVIMO SPECIALIZACIJA:

1. Vienos liaudies dainos atlikimas.

2. Vienos laisvai pasirinktos dainos atlikimas.

CHORO DIRIGAVIMO SPECIALIZACIJA:

1. Vienos laisvai pasirinktos dainos atlikimas.

2. Vieno kūrinio fortepijonu skambinimas (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) arba atlikimas kitu muzikos instrumentu.


POPULIARIOSIOS MUZIKOS (ir/ar džiazo dainavimo) specializacija:

Dvi laisvai pasirinktos populiariosios muzikos dainos ir/ar džiazo stiliumi. Atlikimas gali būti pateikiamas su fonograma.

Džiazo bei populiariosios muzikos fortepijono, gitaros, pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų specializacija:

1. Etiudas arba virtuozinė pjesė (džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliumi).

2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba muzikos instrumentu.

Muzikos teorijos ir solfedžio egzaminas:

1. Gamų (mažoro ir minoro) iki 3 ženklų dainavimas.

2. Paprastųjų intervalų dainavimas.

3. T, S, D kvintakordų ir jų apvetimų dainavimas, dominantseptakordo dainavimas.

4. Nežinomo muzikinio teksto dainavimas.

5. Vienbalsis melodinis diktantas.

Nebaigusiems muzikos mokyklos:

1. Muzikinės klausos patikrinimas.

2. Ritmo patikrinimas.