Reikalavimai kandidatams (stojantiesiems) 2022 - 2023 m. m. Specialybės:

Specializacijos:

 • fortepijonas,
 • styginiai instrumentai,
 • gitara,
 • pučiamieji instrumentai,
 • mušamieji instrumentai,
 • liaudies instrumentai,
 • akordeonas,
 • choro dirigavimas,
 • dainavimas,
 • garso režisūra,
 • populiarioji muzika.

Į konservatoriją priimami mokiniai, baigę bendrojo ugdymo mokyklų 8, 9 ir 10 klasę. Baigus konservatoriją įteikiamas brandos atestatas. Jis leidžia stoti į bet kurią aukštąją mokyklą. Atestato priedas su muzikinių dalykų pažymiais atveria duris tolimesnėms muzikos studijoms.


Prašymai į visas specialybes priimami iki 2022 m. birželio 1 dienos kartu su šiais dokumentais:

raštiškas tėvų sutikimas (jei mokinys neturi 18 metų);

asmens dokumentas (pateikiamas asmeniškai);

išrašas iš dienyno su pažymių vidurkiais;

viena fotonuotrauka (3x4 cm);


Išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai iki 2022 m. birželio 26 d. turi pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimus iš pagrindinės ir muzikos mokyklų, tik tada jie bus priimti į konservatoriją.

Priimti mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo pasitikrinti sveikatą.

Stojantieji laiko šiuos egzaminus:

atlikėjo raiškos (pasirinktos specializacijos),

muzikos teorijos ir solfedžio,

lietuvių kalbos žinių patikrinimą raštu (tik baigusieji bendrojo lavinimo mokyklas ne lietuvių dėstoma kalba).

Stojamieji egzaminai vyks (BUS PRANEŠTA ATSKIRAI)

Konsultacijos vyksta užsiregistravus į jas iš anksto el. paštu info@klaipedoskonservatorija.lt arba tel. Nr.+370 659 75935


Užpildę stojančiojo 
prašymo formą siųskite adresu: info@klaipedoskonservatorija.lt

INFORMACIJA TEIKIAMA:

tel.:+370 659 75935

El. paštas: info@klaipedoskonservatorija.lt

Socialiniai tinklai: www.facebook.com/konservatorija

Stojamųjų egzaminų reikalavimai atlikėjo raiškos (specializacijos) egzaminui:

Fortepijono, styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa), akordeono, gitaros, liaudies instrumentų (kanklės, birbynė), mušamųjų instrumentų, pučiamųjų instrumentų specializacija:

1. Etiudas arba virtuozinė pjesė.

2. Variacijos, rondo ar sonatos formos kūrinys, ciklas arba viena jo dalis.

Stojantiems į atlikėjo raiškos mušamųjų instrumentų specializaciją skiriama papildoma ritminių darinių pakartojimo muzikos instrumentu užduotis.


DAINAVIMO SPECIALIZACIJA:

1. Vienos liaudies dainos atlikimas.

2. Vienos laisvai pasirinktos dainos atlikimas.

CHORO DIRIGAVIMO SPECIALIZACIJA:

1. Vienos laisvai pasirinktos dainos atlikimas.

2. Vieno kūrinio fortepijonu skambinimas (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) arba atlikimas kitu muzikos instrumentu.


POPULIARIOSIOS MUZIKOS (ir/ar džiazo dainavimo) specializacija:

Dvi laisvai pasirinktos populiariosios muzikos dainos ir/ar džiazo stiliumi. Atlikimas gali būti pateikiamas su fonograma.

Džiazo bei populiariosios muzikos fortepijono, gitaros, pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų specializacija:

1. Etiudas arba virtuozinė pjesė (džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliumi).

2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba muzikos instrumentu.

Muzikos teorijos ir solfedžio egzaminas:

1. Gamų (mažoro ir minoro) iki 3 ženklų dainavimas.

2. Paprastųjų intervalų dainavimas.

3. T, S, D kvintakordų ir jų apvetimų dainavimas, dominantseptakordo dainavimas.

4. Nežinomo muzikinio teksto dainavimas.

5. Vienbalsis melodinis diktantas.

Nebaigusiems muzikos mokyklos:

1. Muzikinės klausos patikrinimas.

2. Ritmo patikrinimas.