Nuo 2022.01.17 asmenų turėjusių sąlytį su sergančiu covid-19 NAUJA !!!


Veiksmų seka, kai Covid-19 liga suserga  arba sąlyti turi mokyklą lankantis vaikas. Aktualiausia informacija dalinasi NVSC specialistai: 

 https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19/veiksmu-seka

 Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas  (969 KB) NAUJA !!!


Nuo 2021-09-23 keičiasi mokinių izoliavimo tvarka po didelės rizikos sąlyčio su sergančiuoju Covid-19 liga:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/847f15601bbe11ec93af8a5fb475d9bd

 https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmasugdymo-istaigoms


 UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI APIE COVID-19 

 Informaciją apie savikontrolės tyrimą greitaisiais antigenų testais rasite čia. 

 COVID-19 valdymo priemonių planas (90,2 KB)     

 Savanoriško tyrimo greitaisiais testais tvarka (797 KB)


 Nuo 2021 m. rugsėjo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje ugdymas vyks kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų

ASMENŲ SRAUTŲ VALDYMAS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI

Visi Konservatorijos patalpose esantys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Mokiniai ir Konservatorijos darbuotojai į mokyklą įeina ir po pamokų išeina per pagrindinį įėjimą. Konservatorijos darbuotojai taip pat gali išeiti per galinį išėjimą, nusileidžiant liftu.

Į viršų kylama kairėje Konservatorijos pastato pusėje esančiais laiptais. Žemyn leidžiamasi laiptais, kurie yra Konservatorijos pastato dešinėje pusėje.

Mokiniai konservatorijos valgykloje pusryčiauja:

I – II gimnazijos kl. mokiniai 7.45 – 8.35

III – IV gimnazijos kl. mokiniai 8.45 – 9.00

Mokiniai konservatorijos valgykloje pietauja:

I – II gimnazijos kl. mokiniai – 11.35

III – IV gimnazijos kl. mokiniai – 12.40

Klasių vėdinamas privalomas po kiekvienos pamokos.

Draudžiama į Konservatoriją atvykti asmenims (mokiniams, darbuotojams, tėvams/globėjams, rūpintojams, tretiesiems asmenims), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų / kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

Draudžiama į Konservatoriją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Nuolat stebima mokinių ir darbuotojų sveikatos būklė. Atvykę į Konservatoriją mokiniai ir Konservatorijos darbuotojai privalo pasimatuoti temperatūrą termometru, kuris padėtas ant stalo šalia budėtojos posto. Prieš naudojantis termometru būtina dezinfekuotis rankas su dezinfekciniu skysčiu, kuris padėtas ant to paties stalo.

Mokinys, kuriam ugdymo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas Konservatorijos bendrabučio izoliavimui skirtoje patalpoje, apie situaciją informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jiems rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju arba Karštąja korona viruso linija tel. 1808.

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti darbo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją arba pasiskambinti į Karštąją koroną viruso liniją tel. 1808.

Periodiškai testuotis privaloma Konservatorijoje ar bendrabutyje kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams (taip pat ir periodiškai atvykstantiems dirbti į Konservatoriją kontaktiniu būdu), kurie yra nepersirgę COVID-19 liga arba neskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Testavimas darbuotojams – nemokamas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Darbuotojai, paskambinę trumpuoju numeriu 1808 į Karštąją liniją, registruojasi patys (arba internetu https://1808.lt/). Periodiniai sveikatos patikrinimai (testavimas) atliekami ne dažniau, kaip kas 7 dienas ir ne rečiau, kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos. 


  KAIP REAGUOTI, JEI KURIS NORS MOKINYS PASIJUSTU BLOGAI AR SUSIRGTŲ? 


 SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS, SIEKIANT APSAUGOTI KONSERVATORIJOS BENDRUOMENĘ NUO COVID-19 INFEKCIJOS (60,8 KB)


Apibendrintą vizualiai pateiktą informaciją apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos. 

Visi dokumentai skelbiami:

  https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai.


COVID-19 STATISTIKA – OFICIALI IR REALIU LAIKU


KORONOS KARŠTOJI LINIJA - skambinkite 1808 tel. (Visą parą)