1. Nuo Kovo 16 d. konservatorija organizuoja darbą tik nuotoliniu būdu. Visi darbuotojai atvyksta į konservatoriją, tik esant būtinybei, prieš tai atvykimo priežastį suderinę su konservatorijos direktore telefonu 8 659 75931.
2. Dėl paskelbto karantino, darbai nestabdomi. Jeigu toks darbo pobūdis darbuotojams nepriimtinas – imamos atostogos.
3. Direktorius turi teisę duoti SKUBIUS tiesioginius pavedimus:
Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjoms - Astai Anduleit, Renatai Krikščiūnaitei - Barcevičienei, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Artūrui Vyšniauskui, raštinės vedėjai Violetai Nekrošienei, vyr buhalterei Laimai Padimanskienei, o esant reikalui ir kitiems konservatorijos darbuotojams. 
4. Bendravimas dirbant nuotoliniu būdu vyksta telefonu, el. paštu bei kitomis interneto teikiamomis galimybėmis. Sprendimai ir nurodymai, dėl darbo organizavimo nuotoliniu būdu, persiunčiami el.paštu, patalpinami elektroniniame dienyne ir konservatorijos tinklapyje. Todėl visi mokytojai ir moksleiviai privalo kiekvieną dieną sekti informaciją nurodytose informavimo priemonėse ir vykdyti tai, kas parašyta.
5. ŠMSM planuoja, kad konsultacijoms dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu ir kitiems aktualiems klausimams spręsti bus aktyvuota nemokama telefono linija. Apie jos veikimo pradžią informuosime jai pradėjus veikti. 
Sėkmės visiems būsimose neįprastose veiklose ir saugant savo sveikatą. Neabejoju, kad mums viskas pasiseks.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais
Direktorė 
Loreta Jonavičienė

Tel. (846) 410775
Mob.tel. 8 659 75931
El.p. lorchen8@gmail.com