Stovyklos ,,Muzika visur!” programa

Rugpjūčio 24 d.

10.00-11.00 Atvykimas ir apgyvendinimas konservatorijos bendrabutyje (Jūros g. 17, Klaipėda). Bendrabutyje apgyvendiname ir klaipėdiečius.

11.00-12.30 Stovyklos atidarymas konservatorijos salėje (S. Šimkaus g. 15, Klaipėda).

12.30-13.30 Pietūs.

14.00-16.00 „Kišu nosį ten, kur noriu, ir bandau“ (dalyvavimas kartu su konservatorijos mokiniais kolektyvų repeticijose).

17.00-19.00 Muzikalus poilsis ir vakarienė prie jūros.

20.00-22.00 Vakaras bendrabutyje – „Muzikinė kaukė“.

Rugpjūčio 25 d.

8.00-8.30 Rytinė higiena. Mankšta.

9.00-10.00 Pusryčiai.

10.00-12.30 „Muzikuoju kaip moku“ (dalyvavimas užsiėmimuose kartu su konservatorijos mokiniais).

12.30-13.30 Pietūs.

14.00-15.30 Ekskursija į Klaipėdos muzikinį teatrą ir Klaipėdos koncertų salę.

16.00-17.30 Dalyvavimas vokalinės ir fortepijoninės muzikos koncerte Giruliuose arba

Džiazo ir populiariosios muzikos koncerte PC „Akropolis“.

18.00 Vakarienė ir improvizacijos vakaras bendrabutyje.

Rugpjūčio 26 d.

8.00-8.30 Rytinė higiena. Mankšta.

9.00-10.00 Pusryčiai.

10.00-12.30 „Muzikuoju kaip moku“ (dalyvavimas užsiėmimuose kartu su konservatorijos mokiniais).

12.30-13.30 Pietūs.

14.00-16.00 „Muzika skamba visur“. Linksmi muzikiniai užsiėmimai.

16.15-17.00 Vakarienė.

18.00 Džiazo ir populiariosios muzikos, akordeonininkų ansamblio, džiazo orkestro koncertas Šiaurės rage.

20.00 Diskoteka bendrabučio salėje.

Rugpjūčio 27 d.

8.00-8.30 Rytinė higiena. Mankšta.

9.00-10.00 Pusryčiai.

10.00-12.30 Susitikimas su profesionaliais muzikantais. Pokalbiai apie muziką ir muzikanto gyvenimą.

12.30-13.30 Pietūs.

15.00 Stovyklos uždraymo koncertas.

17.00 Išvykimas į namus.

  Reikalavimai mokiniams ir darbuotojams nuo 2020.06.01 (170KB)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vygdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų


 

 Dėl lankymosi konservatorijoje ir bendrabutyje karantino metu (72 KB) 

 Nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis  2020-03-30 d. (392 KB) 

Nacionalinės švietimo agentūros mokymų naujienos

   Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija dėl korona viruso

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorės įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (67,2 mb)

Ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo (230 kb)

 
1. Nuo Kovo 16 d. konservatorija organizuoja darbą tik nuotoliniu būdu. Visi darbuotojai atvyksta į konservatoriją, tik esant būtinybei, prieš tai atvykimo priežastį suderinę su konservatorijos direktore telefonu 8 659 75931.
2. Dėl paskelbto karantino, darbai nestabdomi. Jeigu toks darbo pobūdis darbuotojams nepriimtinas – imamos atostogos.
3. Direktorius turi teisę duoti SKUBIUS tiesioginius pavedimus:
Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjoms - Astai Anduleit, Renatai Krikščiūnaitei - Barcevičienei, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Artūrui Vyšniauskui, raštinės vedėjai Violetai Nekrošienei, vyr buhalterei Laimai Padimanskienei, o esant reikalui ir kitiems konservatorijos darbuotojams. 
4. Bendravimas dirbant nuotoliniu būdu vyksta telefonu, el. paštu bei kitomis interneto teikiamomis galimybėmis. Sprendimai ir nurodymai, dėl darbo organizavimo nuotoliniu būdu, persiunčiami el.paštu, patalpinami elektroniniame dienyne ir konservatorijos tinklapyje. Todėl visi mokytojai ir moksleiviai privalo kiekvieną dieną sekti informaciją nurodytose informavimo priemonėse ir vykdyti tai, kas parašyta.
5. ŠMSM planuoja, kad konsultacijoms dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu ir kitiems aktualiems klausimams spręsti bus aktyvuota nemokama telefono linija. Apie jos veikimo pradžią informuosime jai pradėjus veikti. 
Sėkmės visiems būsimose neįprastose veiklose ir saugant savo sveikatą. Neabejoju, kad mums viskas pasiseks.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais
Direktorė 
Loreta Jonavičienė

Tel. (846) 410775
Mob.tel. 8 659 75931
El.p. lorchen8@gmail.com