Birželio 13 dieną, II klasės mokinių biologijos pamoka vyko Botanikos sode. Buvo nuostabi edukacinė ekskursija su biologijos mokytoju Alvydu Šimkūnu ir augalų fiziologijos darbuotoja Sandra Valašinaite.

Mokiniams buvo pademonstruoti augalų skirtumai pagal adaptyvumą aplinkos veiksniams, ypatingą dėmesį skiriant prisitaikymams prie vandens deficito ir pertekliaus. Pademonstruoti tokie augalų prisitaikymai vandens deficitui kaip lapų redukcija, susuktalapiškumas, o taip pat ramstinių audinių gausa, epidermio plaukelių gausa (pastarieji demonstruoti naudojant mikroskopą). Parodytas ir vandens augalams būdingas audinys – aerenchima. Ekskursija vaizdžiai pailiustravo kodėl skirtingų sąlygų augavietėse auga skirtingi augalai ir formuojasi skirtingos augalų bendrijos bei kaip keičiasi augalai vykstat bendrijų kaitai (sukcesijai).

Nuoširdžiai dėkojame mokytojui ir gerbiamai Sandrai už įdomiai praleistą laiką.