Mielieji,

Nuoširdžiai sveikindama visą Konservatorijos bendruomenę su didele ir be galo svarbia mūsų tautai sukaktimi, noriu visiems palinkėti:

...kad būtume verti iškovotos Laisvės, kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną siektume tobulėjimo, būtume doros, darbštumo ir pasiaukojančio darbo pavyzdžiais, gerbtume savo istoriją ir gimtąją kalbą, neleistume užmiršti mūsų didingos tautos papročių, nuostabių dainų bei legendų, puoselėtume kultūrą ir nebūtume abejingi vieni kitiems...

TEGUL MEILĖ LIETUVOS DEGA MŪSŲ ŠIRDYSE! SU ATKURTOS LIETUVOS VALSTYBĖS LAISVĖS TRISDEŠIMTMEČIU!

Su begaline pagarba ir dėkingumu - direktorė Loreta Jonavičienė