Dėkoju mokiniams - parodžiusiems meilę mokyklai ir norintiems patirti muzikavimo džiaugsmą
Dėkoju tėveliams - pasitikėjusiems mokyklos bendruomene! 
Dėkoju mokytojams - laukiantiems išsiilgtų turiningų pamokų ir gyvo mokinių akių spindesio!
Dėkoju administracijai - įdėjusiai daug darbo, kad susitikimas būtų sklandus ir saugus.
Dėkoju bendrabučio visai komandai - apgalvojusiai ir paruošusiai reikiamas ir tinkamas sąlygas mokinių buvimui bendrabutyje!
Dėkoju auklėtojoms, socialinei pedagogei, sveikatos specialistei ir mūsų valgyklos šeimininkėms - už pasirengimą saugiai maitinti mus visus! 
Dėkoju visiems - kurie rūpinatės, valote, dezinfekuojate ir ruošiate mokyklą mūsų istoriniam sugrįžimui! 
Be jūsų visų, mes nebūtumėm šimkiukai!
Gražaus savaitgalio, būkite sveiki ir iki pasimatymo!


Pagarbiai
Direktorė