2020 m. spalio 19-21 dienomis Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija atvėrė duris projektui„Europos kultūros dialogas - italų vokalinės tradicijos. Kūrybinės dirbtuvės“, kurį inicijavo visuomeniunė organizacija „Muzikos svetainės“ pirmininkė Tatjana Filatova ir LMTA Klaipėdos fakulteto docentė, S. Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė Giedrė Zeicaitė.

Idėjos autores šiam projektui įkvėpė talentingo jaunimo noras siekti meistriškumo aukštumų. Tad, siekiant jaunąją kartą dar labiau paskatinti domėtis klasikine vokaline muzika bei tobulinti įvairiapusius dainavimo įgūdžius buvo surengtas seminaras drauge su meistriškumo kursais. Klaipėdos muzikos mokyklų aktyvus įsijungimas į šį projektą paliudijo, kad Klaipėda yra aktyviai muzikuojantis miestas, kuriame nuo seno saugomos ir plėtojamos ne tik džiazo, bet ir klasikinės muzikos tradicijos.

Meistriškumo pamokas Italų ir vokiečių dainavimo tradicijos: stiliaus suvokimas, teksto analizė, tarimo koregavimas” pravedė įžymi dainininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos solinio dainavimo katedros vedėja prof. Asta Krikščiūnaitė. Seminaro pranešimą „ Italų dainavimomeno istorinės raidos apžvalga“ parengė mokytoja ekspertė Rūta Agafonovienė, o mokytoja ekspertė Giedrė Zeicaitė – paruošė pranešimą „M.K. Oginskio vokalinė muzika“.

Seminaro organizatores nudžiugino gausus dalyvių skaičius. Meistriškumo pamokose dalyvavo skirtingo amžiaus gražiabalsiai dainininkai nuo 9 iki 25 metų. Tai Klaipėdos J. Kačinsko muz. mokyklos mokiniai A.Pagajevas, S.Šilo, I.Vodneva, A. ir Z. Zakrevskajos, D.Andrejava, M.Semeniuk (mok. metodininkė T. Filatova) P.Rimeikis (mok. ekspertė R. Agafonovienė), Šiaulių Juventos progimnazijos mokinys R. Tamošiūnas ( mok. metodininkas A. Gumuliauskas), Karalienės Luizės jaunimo centro „Belcanto“ vokalistė S.Ruginytė (mok. V. Tarasovas), Stasio Šimkaus konservatorijos mokiniai D.Savickas, G.Pickel, K.Globytė (mok. ekspertė G. Zeicaitė), P.Vasiljavaitė, T. Saveljavaitė, D. Dobilaitė, A. Kvederytė (mok. ekspertė R.Ramonienė), E. Liškauskaitė, K. Šimkus, K. Ašinskaitė, D. Benetytė, G. Zakarauskaitė, M. Agejavaitė (mok. ekspertės R. Agafonovienė) ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentė E. Gaučiutė (docentė G. Zeicaitė). Labai norisi padėkoti visoms koncertmeisterėms kurios mielai sutiko talkinti jauniesiams dainininkams: R.Krikščiūnaitei-Barcevičienei, V.Ruzgienei, I.Šličiuvienei, A.Harinai, G.Masiulienei, (S.Šimkaus konservatorija) G.Simaitytei ( J.Kačinsko muz.mokykla), E. Ambrozaitienei (LMTA KF).

Atvirose meistriškumo pamokose vokalo meistrė prof. Asta Krikščiūnaitė pravedė užsiėmimus su kiekvienu dalyviu individualiai, dosniai dalinosi savo žiniomis ir patirtimi. Pamokose buvo tobulinama dainavimo meistrystė, ugdomas italų kalbos taisyklingas tarimas, supažindinama su klasikinio dainavimo stilistika. Visus užsiėmimus, laikydamiesi saugumo reikalavimų, galėjo stebėti mokinių ir studentų mokytojai bei tėveliai. Prof. Asta Krikščiūnaitė su seminaro dalyviais pasidalino savo gyvenimo ir kūrybos patirtimis, paatviravo apie sudėtingą, bet labai įdomų dainininko kelią, apie studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Profesorė pasidžiaugė, kad į LMTA Dainavimo katedrą kasmet įstoja puikiai paruošti jaunieji dainininkai iš Klaipėdos ir nuoširdžiai padėkojo vokalo pedagogams už jų entuziastingą darbą, ruošiant jaunąją vokalistų kartą profesionaliai scenai.

Spalio 21 d. 17 val. trijų dienų darbą karūnavo spalvingas meistriškumo kursų dalyvių koncertas S. Šimkaus konservatorijos salėje. Jaunieji dainininkai ir jų mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais. Vyravo pakili ir iškilminga nuotaika – seminaro dalyviai skirstėsi įkvėpti noru dainuoti ir pasiryžę ateityje dar labiau tobulinti savovokalinį meistriškumą.

informaciją parengėrengė T.Filatova

Straipsnio autorė Giedrė Zeicaitė