Visų dėmesiui!
Ženkliai padaugėjus susirgimų skaičiui visoje Lietuvoje ir smarkiai padidėjus rizikai užsikrėsti, nuo lapkričio 16 d. iki atskiro pranešimo visas ugdymo procesas konservatorijoje vyks tik nuotoliniu būdu. Savaime suprantama, kad I ir II gimnazijos klasės į mokyklą mokytis negrįžta. Administracijos darbuotojai į konservatoriją atvyksta tik esant būtinybei. Visus iškylančius klausimus ar problemas sprendžiame telefonu, el.paštu ar per elektroninį dienyną. Darbo grafikas ir tvarkaraštis bus paskelbtas dienyne artimiausiu metu.
Saugokite save, aplinkinius ir būkite sveiki.
Pagarbiai
Direktorė