OLIMPIADA 2021

Integruotų užduočių struktūra

a) Nurodyti epochą (išskyrus lietuvių muziką);

b) Atpažinti kompozitorių;

c) Atpažinti kūrinį ;

d) Nurodyti kūrinio žanrą;

e) Nurodyti atlikėjų sudėtį (solo instrumentą, orkestro rūšį ir instrumentus, choro

sudėtį, solistų balsus), išvardinti giminingus instrumentus.

a) Nustatyti tempą;

b) Nustatyti metrą;

c) Nurodyti dinamiką;

d) Nurodyti ritmo ypatumus (taškuotas, sinkopės, ypatingoji dalyba).

a) Nurodyti dermę (mažoras, minoras);

b) Nurodyti dermės elementus, intervalus, akordus, melodijos kryptis.

a) Nurodyti kompozitoriaus tautybę;

b) Atsakyti į klausimus apie kompozitoriaus gyvenimą, epochą, veiklos sritis;

c) Parašyti daugiau to paties kompozitoriaus kūrinių;

d) Nurodyti lietuvių kompozitorių vokalinių kūrinių teksto autorius.

Pastabos: a) II-III dalyse pateikiama po 2-3 klausimus;

b) Kai kurios II-IV dalių užduotys gali turėti pasirenkamuosius atsakymus.

Olimpiados 2021 muzikos sąrašas

1. S. Šimkus. Choro daina „Lietuviais esame mes gimę“ (J. Zauerveino ž.).

2. M. K. Čiurlionis. Simfoninė poema „Miške“.

3. G. F. Händel. Pasakalija iš siuitos klavesinui Nr. 7 g-moll.

4. J. S. Bach. Preliudas C-dur iš GTK I tomo (BWV 846).

5. L. van Beethoven. Sonata fortepijonui Nr. 14, op. 27 Nr. 2 cis-moll,(„Mėnesienos“), I dalis.

6. W. A. Mozart. Simfonija Nr. 40 g-moll, (KV 550) I dalis.

7. J. Haydn. Oratorija „Metų laikai“, III dalis „Ruduo“, Medžiotojų choras (Nr. 29).

8. G. Verdi. Opera „Traviata“. Užstalės daina („Libiamo, libiamo“) iš I veiksmo.

9. F. Chopin. Preliudas fortepijonui op. 28 Nr.7 A-dur.

10. H. Berlioz. „Fantastinė simfonija“, II dalis Valsas.