Lapkričio 17 dieną Konservatorijoje įvyko kasmetinė XXVII Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytojų konferencija-metodinis seminaras. Vesti atvirų meistriškumo pamokų jauniesiems pianistams buvo pakviestas LMTA fortepijono katedros asistentas, meno doktorantas, Nacionalinės M. K. Čiurliono meno mokyklos ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojas metodininkas, tarptautinių konkursų laureatas, pianistas Jurgis Aleknavičius.

Konferencijoje dalyvavo jaunieji pianistai ir jų mokytojai iš visos Vakarų Lietuvos. Džiaugiamės sulaukę dalyvių iš Palangos, Klaipėdos, Plungės, Telšių, Salantų, Platelių, Kretingos, Gargždų muzikos ir meno mokyklų.

Konferencija buvo džiugiai atidaryta dalyvių pasveikinimu ir moksleivių koncertu. Organizacinio komiteto pirmininkė Virginija Ruzgienė ir muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė jauniesiems atlikėjams linkėjo sėkmingų pasirodymų koncerte, pasisemti naujų idėjų ir žinių atvirose meistriškumo pamokose ir džiaugėsi vykstančiu „gyvu” renginiu. Po metų pertraukos buvo smagu ir džiugu išgirsti jaunuosius pianistus muzikuojant ir atliekant savo paruoštus kūrinius scenoje. Po moksleivių pasirodymo publika neslėpė džiaugsmo įvykusiu koncertu, dalijosi įspūdžiais, pastebėjimais ir pakiliai laukė lektoriaus pasirinktų mokinių pavardžių paskelbimo atviroms meistriškumo pamokoms.

Lektoriaus Jurgio Aleknavičiaus atviros meistriškumo pamokos suteikė jauniesiems pianistams daug vertingų žinių atliekant savo kūrinius scenoje. Lektorius kreipė dėmesį į frazavimą, techninius atlikimo sprendimus, kūrinių interpretacijas. Vaizdžiai perteikė sąsajas tarp kompozitorių ir jų kūrinių. Lektoriaus pastabumas ir išsakytos žinios padėjo jauniesiems atlikėjams geriau įsisavinti kūrinio medžiagą ir įtaigiai ją atlikti.

Konservatorijos mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė jau 27 metus organizuoja šį renginį, kuris tapo tradicija pianistų muzikiniame gyvenime. Šis renginys skatina bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant tobulėjimo muzikos atlikimo srityje visame Vakarų Lietuvos regione. Dėkojame mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir mokiniams už draugystę ir dalyvavimą tradicijos tęstinume, Konservatorijos organizaciniam komitetui už pagalbą įgyvendinant renginį ir linkime jauniesiems pianistams nesustoti dalintis savo talentu ir skleisti aplink save muzikavimo džiaugsmą. Iki kitų smagių susitikimų Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje!

Gaivilė Simaitytė