2022 m. liepos 22 d. Kristaus Karaliaus bažnyčioje brandos atestatai buvo įteikti VISIEMS Konservatorijos abiturientams. Džiaugiamės!!! Mes visi kartu:  Kristaus Karaliaus parapijos klebonas Virgilijus Poškus, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Asta Anduleit, mokiniai, jų tėveliai, ir mes, auklėtojos - pasistengėme sukurti iškilmingą šventę. Sakralumo šventei suteikė muzikavę mokiniai: Benas, Nojus, Karolis, Saulė,  Gabija, Dominykas, Marius, Žilvinas. Jaudino išsakyti palinkėjimai. Ore sklandė džiaugsmo, pasididžiavimo, liūdesio emocijos. Gražus faktas, kad mokiniams įstojus į Konservatoriją, Rugsėjo pirmosios šventė prasidėjo šioje bažnyčioje, ir mes su jais atsisveikinome ten pat. Sėkmės JIEMS ir naujų atradimų!
Klasių vadovės Gražina ir Regina