Simas MARTINKUS I klasės, choro dirigavimo spec. moksleivis

        Vis dar neišblėso įspūdžiai iš vasario 8 dieną vykusio seminaro-praktikumo su Lietuvos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dirigavimo mokytoju, mergaičių ir merginų choro ,,Viva Voce”, Lietuvos Dainų švenčių meno vadovu, dirigentu, maestro Raimondu Katinu.

Seminarą svečias pradėjo kalbėdamas apie dirigavimo subtilybes, neretai pajuokaudamas ir įterpdamas gražių, prasmingų, įdomių minčių šia tema. Neeilinis R. Katino humoro jausmas leido mums atsipūsti ir pasakyti sau, kad viskas bus gerai. Kartu su lektoriumi išsikėlėme bendrus tikslus, kurių tą dieną visi siekėme. Pradėjome darbą. Kiekvienas lipome ant dirigento pakylos ir stengėmės kuo daugiau pasisemti patirties iš maestro R. Katino, kuris su dideliu noru mums išsakė pastabas, pagyrimus, pastebėjimus. Matant, kad vyksta toks puikus bendradarbiavimas vis norėjosi dar labiau gilinti žinias apie dirigavimą ir dirbti su lektoriumi. Buvo labai įdomu ir naudinga ne tik diriguoti, tačiau ir stebėti, kaip tai daro kiti jaunieji dirigentai, nes kiekvieno mūsų kūriniai, dirigavimo manieros skyrėsi.

Pakiliomis nuotaikomis, praturtinę žinias apie dirigavimą su nekantrumu laukėme antrosios seminaro dalies, kurioje dalyvavo du mišrūs jaunimo chorai – S. Šimkaus konservatorijos (vadovė J. Vyšniauskienė, chormeisteris Marius Lingvenis, koncertmeisterė Živilė Čapienė) ir Vydūno gimnazijos ( vadovė I. Bertulienė, chormeisterė V. Šaulienė, koncertmeisteris R. Kalvėnas).

Antrąją seminaro dalį pradėjome M. K. Čiurlionio kantata „De Profundis”, kurią dirigavo Gabrielė. Pagaliau tikrai išgirdome šio kūrinio tikrąjį grožį, supratome jo gilią mintį, skambesį dėl kurio jautėmės pakylėtai lyg galingam sapne. Baigus repetuoti M. K. Čiurlionio kantatą „De Profundis” maestro R. Katinas apžvelgė šių metų moksleivių dainų šventės ypatumus. Taip pat jis papasakojo apie dainų švenčių svarbą mūsų šaliai, tautiniam identitetui. Savo kalba, jis tarsi kreipėsi į mus, skatindamas dalyvauti dainų šventėse ir taip auginti šalies kultūrą.

Pradėjus repetuoti šių metų moksleivių dainų šventės programą žinojome, kad būsime pakviesti diriguoti chorui. Jautėme baimę, tačiau ji nenugalėjo mūsų dirigentiškos drąsos, todėl be abejonių žengėme choro link. Darbui su choru buvau pakviestas pirmas. Dirigavau J. Naujalio kūrinį „Už Raseinių, ant Dubysos”. Diriguodamas šią dainą jaučiau didžiulę laimę, džiaugsmą ir nenusakomą pasigerėjimą choru. Nors šį kūrinį konservatorijos chorui  dirigavau ne kartą, tačiau tądien vėl iš naujo teko jį pažinti.

Igoris pastebėjo, kad išmoko labiau gilintis į kūrinių prasmę bei jausmų perdavimą choristams. Jam labiausiai patiko, kad lektorius gebėjo visus sudominti, pritraukti. Paklausus jaunojo dirigento, kodėl jis taip drąsiai žengė prie choro, jis atskleidė, kad labai norėjo išgirsti tokį galingą chorą ir be abejonės jam diriguoti.

Kita jaunoji choro dirigentė Liana pasakojo, kad jai šis seminaras labai patiko, nes kiekvienas jaunasis dirigentas turėjo galimybę gilinti žinias apie dirigavimą kartu su dirigentu R. Katinu. Taip pat mergina pridūrė, kad tokius seminarus reikėtų rengti dažniau, nes tai padeda mokytis ir ieškoti savų dirigavimo manierų. „Diriguodama kūrinį „Pjovė lankoj šieną” tarp savęs ir choro jaučiau stiprų kontaktą. Šį kūrinį dirigavau ir praėjusiais metais, todėl vėl jį diriguodama chorui, jaučiau savęs patobulėjimą, labiau muzikavau, o chorui leidau atsipalaiduoti”, – mintimis dalijosi Liana. Merginai labiausiai įsiminė maestro R. Katino pasakyta mintis, jog dirigentas skiriasi nuo kitų žmonių tuo, kad dirigentas turi tik vienintelį Dievo įsakymą – „netrukdyk”. Liana paaiškino, jog šiuo pasakymu svečias norėjo pasakyti, kad dirigentas turi suteikti laisvės choristams. 

Pasibaigus seminarui padėkojome dirigentui, maestro R. Katinui už jo išsakytas mintis, pastebėjimus, pagyrimus. Svečias atviravo sakydamas, kad kiekvieno mūsų akys spinduliavo domėjimusi šia sritimi, kuri mums tikrai įdomi bei artima. Taip pat jis pasidžiaugė, kad konservatorijoje auga ne mažas ir labai šaunus chorvedžių būrys. D   ėkojame už šią įsimintiną dieną mokytojai Jolantai Vyšniauskienei.

 

 

2020 m. vasario 14 d. Stasio Šimkaus konservatorijos penkių mokinių grupė su koncertine programa vyko į netoliese esančią Klaipėdos Vitės progimnaziją, kur kartu su šios progimnazijos bendruomene paminėjo vasario 16–ąją, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Buvome pakviesti pakoncertuoti-papildyti jų organizuojamą šventinį renginį. Jautėmės laukiami. Nuoširdžiai buvo pasidžiaugta mūsų mokinių muzikavimu, įteiktos padėkos.

Koncertinėje programoje dalyvavo mokiniai: Vilius Paimbrekis (saksofonas), Goda Zakarauskaitė ir Monika Agejevaitė (vokalinis duetas), Martis Kairys (akordeonas) ir Žygimantas Danauskis (trombonas). Renginį organizavo ir koncerte mokiniams talkino mokytoja Ilona Benetienė.

Dėkoju ,,šimkiukų“ penketukui už atsakingumą, nuoširdumą, kūrybinę iniciatyvą ir gerą nuotaiką pasirengimo laikotarpiu ir renginio metu.

Mokinius šiam renginiui paruošė: mokytojai metodininkai Marina Logutenkova, Rolandas Vizgaudis, mokytojai ekspertai Rūta Agafonovienė, Jurgis Barakauskas

Ilona Benetienė

Kelionė į Vilnių ir Kauną

2020 m. vasario 7 d. grupė mokinių ir mokytojų išvyko į Litexpo parodų rūmus Vilniuje. Ten keturias valandas dalyvavo įvairiose ugdymui karjerai skirtose veiklose. Šiais metais mugė „Studijos 2020“ buvo ypač turtinga įvairių edukacijų: „Studijos užsienyje ir lietuvių istorijos“, „Ar IELTS kalbėjimas – baisiausia egzamino dalis?“, „Kaip nanotechnologijos nugalės vėžį“, „Iš kur mes žinome, kad klimatas keičiasi?”, “Iš kur žinoti, kuo noriu būti?”, “Muzikos, teatro, kino ir šokio studijų galimybės LMTA”, “Teisininkas dirbtinio intelekto ir robotikos laikais”. Kiekvienas turėjo galimybę pasirinkti jį sudominusią temą.Taip pat savo stendus ir studijų galimybes pristatė aukštosios mokyklos.

Antra mūsų išvykos veikla buvo skirta meniniam muzikiniam ugdymui. Kauno “Žalgirio” arenoje stebėjome KJT muzikinį spektaklį “Graži ir ta galinga”. Išgirdome, kaip puikiai gali dainuoti aktorės.

Kelionės visuomet vienija ir džiugina. Manome, kad suplanuotos veiklos mokiniams buvo naudingos.

 

IIa ir IIb klasių vadovės

Regina Baronienė ir Gražina Olcvikienė

Gegužės 17 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje vyko tradicinis ketvirtos klasės bendro fortepijono skyriaus mokinių koncertas „Atsisveikinimas su mokykla“.

Skambėjo įvairiausių charakterių solo pjesės fortepijonui. Taip pat abiturientai turėjo galimybę tapti koncertmeisteriais: akompanuoti savo draugams, grojantiems altu, valtorna, trimitu, saksofonu, dainininkams. Paskutinis pasirodymas mokyklos scenoje, paskutinė pjesė, aplodismentai – tai atsisveikinimas.

V. Bastakienė

2019 m. gegužės 22 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje trečiąkart vyko festivalis-praktikumas „Mano mėgstamiausias kūrinys“, sukvietęs apie 40 jaunųjų atlikėjų iš Šiaulių, Tauragės, Rietavo ir Klaipėdos muzikinio ir pagrindinio ugdymo mokyklų bei S. Šimkaus konservatorijos.

Festivalio tikslas – skatinti vaikus mėgautis muzikavimu scenoje, džiaugtis jų gebėjimu mėgstamiausią kūrinį atlikti kūrybiškai, nuosekliai, įdomiai.

Renginyje skambėjo vokalinė ir fortepijoninė muzika. Mokiniai atliko po vieną laisvai pasirinktą kūrinį. Atlikėjai, kuriems fortepijono ar vokalo atllikimo menas nėra pagrindinis dalykas, įtaigiai atskleidė kūrinių turinį, nuotaikų įvairovę. Jie buvo apdovanoti dalyvio diplomais, padėkos raštais buvo pagerbti ir jų mokytojai bei koncertmeisteriai.

Sėkmės jauniesiems muzikams!

Dėkojame festivalio iniciatorėms – mokytojoms I. Benetienei ir R. Ramonienei, taip pat organizacinei grupei: direktorei L. Jonavičienei, mokytojoms R. Agafonovienei, I. Šličiuvienei, V. Bastakienei.

Šis festivalis – tai šventė mokiniams, mokytojams, koncertmeisteriams, vaikų tėvaliams ir, žinoma, klausytojams!

V. Bastakienė

Gražią sekmadienio popietę mokytojos ekspertės Birutos Vaišienės spec. fortepijono ir bendrojo fortepijono mokiniai surengė koncertą tėvams. Klausytojai galėjo išgirsti kūrinius, atliekamus solo, keturiomis rankomis ir solo balsui, pritariant fortepijonui. Programoje skambėjo W. A. Mozart, A. Scriabin, S. Rachmaninoff, F. Liszt, A. Šenderovo bei kitų kompozitorių muzika. Be to, koncerte didžiąją daugumą atlikėjų sudarė abiturientai, todėl šis renginys tapo simbolišku atsisveikinimu su mokykla. Žinoma, groti prieš artimuosius visada didelis iššūkis, bet jauki koncerto atmosfera nuteikė džiugiai. Tėvai ir, žinoma, mes, mokytojos mokiniai, nuoširdžiai dėkojome už suorganizuotą koncertą, o artimieji džiaugėsi mūsų pasiektais rezultatais.

Dar kartą dėkojame mokytojai už rūpestį ir darbą kartu!

Einaras Petniūnas, IV kl.

Ankstų ir saulėtą gegužės 22 rytą didelė dalis konservatorijos mokinių autobusu iškeliavo į Kauną. Mokinius lydėjo mokytojos Regina Baronienė, Jolanta Vyšniauskienė ir Živilė Čapienė. Atvykę į Kauną, sustojome Petrašiūnų kapinėse aplankyti kompozitoriaus Juozo Naujalio, poetės Salomėjos Nėries ir konservatorijos įkūrėjo Stasio Šimkaus kapų. Prie kompozitorių antkapių šimkiukai sugiedojo "Lietuviais esame mes gimę" ir "Lietuva brangi", o prie rašytojos antakapio deklamavo jos sukurtus eilėraščius. Buvo neįtikėtinai jautru ir prasminga. Atvykę į Kauno centrą, turėjome laisvo laiko, tad pabuvojome jaukiausiose senamiesčio kavinukėse. Galiausiai atėjo laikas apsilankyti nacionaliniame Kauno dramos teatre. Žiūrėjome Jono Jurašo režisuotą spektaklį pagal Antano Škėmos romaną " Balta drobulė". Spektaklis paliko gilų įspūdį, sukrėtė ir vertė apmąstyti gyvenimo prasmę ir svarbiausias jo vertybes. Ačiū konservatorijos bendruomenei už nuostabią kelionę ir nepamirštamus įspūdžius.

J. Augustinaitė, IVa kl.

Gegužės 24 d. LMTA Klaipėdos menų fakulteto salėje vyko mokytojos ekspertės Rūtos Agafonovienės dainavimo klasės absolventų koncertas „Pasimatymas su muzika“. Tai trečiasis tęstinio ciklo „Sugrįžimai“ vokalinės muzikos koncertas.

Visi absolventai šiuo metu yra LMTA dainavimo katedros I kurso studentai. Greta Dubinaitė balso valdymo meno mokosi doc. Julijos Stupnianek-Kalėdienės klasėje. Domas Saulevičius sėkmingai siekia profesinio meistriškumo docento Algirdo Januto dainavimo klasėje. Iš prof. Reginos Maciūtės balso paslapčių semiasi Smiltė Murencevaitė ir Emilija Bukytė (Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinė ruošėsi privačiai). O Regimantas Gabšys sparčiais žingsniais žengia tobulumo link prof. Vladimiro Prudnikovo klasėje.

Pakiliai ir šiltai spindėjo dainininkų akys atliekant G. F. Handel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, R. Schumann, D. Shostakovich, V. Klovos, A. Budriūno kūrinius. Puikus ir labai profesionalus muzikinis palaikymas klavišais sklido iš po koncertmeisterių Virginijos Ruzgienės ir Ievos Šličiuvienės rankų. Džiugu, kad mokytojos R. Agafonovienės buvę mokiniai su dideliu džiaugsmu ir žingeidumu sėkmingai tęsia pasirinktą profesiją, tęsia įskiepytą meilę muzikai.

R. Agafonovienė

2019 gegužės 28 dieną Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centre įvyko mokytojos ekspertės Virginijos Ruzgienės fortepijono klasės moksleivių Livei Sun, Fedor Ogarkov ir Marijos Guščiūtės koncertas “Pavasario gaidos”. Meniška aplinka, atidūs klausytojai ir skambanti įvairių stilių ir skirtingų charakterių nuotaikinga muzika sukūrė ypatingai malonią atmosferą. Koncerte skambėjo J. S. Bach, J. Haydn, L.van Beethoven, F. Liszt, C. Czerny, M. Moshkowski, B. Dvariono, M. K. Oginskio kūriniai.

Koncertą vedė Virginija Ruzgienė.

Paskutinę gegužės savaitę Klaipėdoje gausu svečių iš Kudžio miesto (Japonija), su kuriuo Klaipėdą sieja jau 30 metų trunkanti partnerystė.

Svečiai iš Tekančios saulės šalies gegužės 29 d.į taip pat dalyvavo Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos projekto "Japoniškas sodas" pristatyme ir kapsulės įkasimo tarnybos sode ceremonijoje. Šia šventę savo koncertu atidarė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokiniai. Styginių kvartetas (kuriam vadovauja Skaistė Čilinskaitė) bei dainininkai Dovilė Pavilionytė ir Linas Drąsutis (kuriuos moko Rima Ramonienė) padovanojo svečiams ir miesto visuomenei baroko muzikos koncertą.

Gegužės mėnesį Baisogalos gimnazijoje vyko Jaunųjų kūrėjų festivalis. KŪRYBOS PAVASARIS – tradicinis jaunųjų kūrėjų respublikinis festivalis, 2019 –aisiais – jau vienuoliktas, vykstantis Baisogaloje. Šiais metais festivalyje dalyvavo 50 mokinių iš Klaipėdos, Molėtų, Joniškio, Biržų, Kauno, Radviliškio rajonų ir miestų mokyklų. Pateikta 119 įvairaus žanro ir tematikos kūrinių. Festivalio pabaigoje buvo apdovanoti nominantai, kurių kūryba išsiskyrė turinio, raiškos ar formos originalumu. Mūsų mokinė Saulė Jankauskaitė pelnė nominaciją už gamtos ir žmogaus ritmo dermę verlibro stiliumi. Dovilė Karpiūtė – už jūros įvaizdžio įvairovę eilėraščiuose. Ieva Gaudėšiūtė – už savitą A. Baranausko poemos interpretaciją. Festivalio pabaigoje mokytojai ir mokiniai savo refleksijas užrašė festivalio atminimo knygoje bei ant medinių lentelių, kurios tapo Baisogalos gimnazijos eksterjero dalimi.

Renginio pabaigoje skambėjo Dovilės atliekama daina - ,,Odė Jūrai“.

 Dovilės kūryba

 Saulės kūryba

 Ievos kūryba

 Ž. Šmitienė

Birželio 7 d. II klasės mokiniai apsilankė akcinėje bendrovėje "Klaipėdos nafta". Mokiniai turėjo galimybę, įgytas teorines žinias pamokoje apie angliavandenilius, naftos produktus, frakcinę distiliaciją, pagilinti praktiškai. Atvykę į AB "Klaipėdos nafta" mokiniai taip pat sužinojo daug įdomių faktų apie įmonę, jos veiklą ir technologines galimybes. Apie tai aiškiai ir paprastai papasakojo vyriausiasis įmonės technologas Ramūnas Kregždys. Nors buvo labai karšta diena, tačiau visi mokiniai liko patenkinti šia išvyka.

G. Olcvikienė