Gegužės 30 d. Klaipėdos Prano Domšaičio galerijoje skambėjo fortepijoninės muzikos garsai. Skambino jaunieji Stasio Šimkaus konservatorijos pianistai – mokytojos ekspertės Virginijos Ruzgienės fortepijono klasės mokiniai: Livei Sun, Fedor Ogarkov ir Marija Guščiūtė bei Kretingos meno mokyklos mokinė Karina Ramonaitė. Buvo įdomu ir malonu klausytis įtaigiai atliekamų kūrinių bei džiaugtis jaunųjų atlikėjų sukurtais muzikiniais vaizdiniais.

Koncerte skambėjo J. S. Bach, J. Haydn, L.van Beethoven, F. Liszt, C. Czerny, M. Moshkowski, B. Dvariono, M. K. Oginskio, A. Vanhall, W. Gillock kūriniai. Koncertą vedė Virginija Ruzgienė.

Virginija Ruzgienė

2019 m. gegužės 30 d. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko Jaunųjų talentų vakaras-koncertas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Jaunieji atlikėjai – pianistai, smuikininkai –turėjo galimybę groti su Vilniaus Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, kuris šiemet švenčia 25-erių metų jubiliejų (meno vadovas ir vyresnysis dirigentas Modestas Barkauskas).

Vakaro-koncerto solistai – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai bei Šilutės meno ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklų auklėtiniai. Malonu pažymėti, kad koncerte dalyvavo ir mūsų konservatorijos auklėtinė (beje, vienintelė iš visų konservatorijų), 10 klasės mokinė Radvilė Gailiūtė (mokytoja ekspertė Jūratė Liutkienė).

Šį kvietimą Radvilė pelnė dalyvaudama 2018 m. rugpjūčio mėnesį vykusiame XVIII tarptautiniame konkurse-festivalyje „Muzika be sienų“ koncertų fortepijonui su kameriniu orkestru kategorijoje. Radvilė su orkestru atliko J. Haydn koncerto D-dur I dalį. Įdomus pastebėjimas – tą vakarą prie dirigento pulto stovėjo jaunieji būsimieji dirigentai – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokiniai. Visų atlikėjų pasirodymai buvo sutinkami ir palydimi gausiais aplodismentais – salė buvo pilna klausytojų... Šis koncertas – tai neeilinė dovana jaunajai mūsų konservatorijos auklėtinei Radvilei, kurios atmintyje dar ilgai (tikiuosi) išliks nuostabios repeticijų bei koncerto akimirkos su puikiu Šv. Kristoforo kameriniu orkestru.

Jūratė Liutkienė

Birželio 14 dieną mokyklos bendruomenei buvo parodytas renginys, skirtas Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Jį organizavome kartu su etikos mokytoja Gitana Motiejaite ir jos auklėtiniais, II klasės mokiniais. Renginyje buvo papasakotos mokyklos bendruomenės narių (Tado Čeliausko, Elžės Liškauskaitės, Martyno Šerpyčio, Ignatij Semionov, Agnės Vanagienės, Viktorijos Elizabetos Lont, Reginos Baronienės) šeimų tremties istorijos. Pasirinkta renginio forma – dokumentinis teatras, kuriame mokiniai ir perpasakojo tragišką kiekvienos šeimos istoriją. Pasakojimus iliustravome to laikmečio nuotraukomis. Pasak vaidinusių mokinių, kuriems šioje mokykloje tai buvo pirmoji vaidybinė patirtis, keista ir baugu buvo išeiti į sceną be instrumento, bet, pradėjus vaidinti, pasidarė įdomu, buvo suvoktos kitokios prasmės ir išgyventos kitokios emocijos, nei repeticijų metu. Ir gera buvo matyti jausmingus ir susidomėjusius žiūrovus.

Regina Baronienė

Birželio 13 dieną, II klasės mokinių biologijos pamoka vyko Botanikos sode. Buvo nuostabi edukacinė ekskursija su biologijos mokytoju Alvydu Šimkūnu ir augalų fiziologijos darbuotoja Sandra Valašinaite.

Mokiniams buvo pademonstruoti augalų skirtumai pagal adaptyvumą aplinkos veiksniams, ypatingą dėmesį skiriant prisitaikymams prie vandens deficito ir pertekliaus. Pademonstruoti tokie augalų prisitaikymai vandens deficitui kaip lapų redukcija, susuktalapiškumas, o taip pat ramstinių audinių gausa, epidermio plaukelių gausa (pastarieji demonstruoti naudojant mikroskopą). Parodytas ir vandens augalams būdingas audinys – aerenchima. Ekskursija vaizdžiai pailiustravo kodėl skirtingų sąlygų augavietėse auga skirtingi augalai ir formuojasi skirtingos augalų bendrijos bei kaip keičiasi augalai vykstat bendrijų kaitai (sukcesijai).

Nuoširdžiai dėkojame mokytojui ir gerbiamai Sandrai už įdomiai praleistą laiką.

2019 m. gegužės 30 d. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko Jaunųjų talentų vakaras-koncertas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Jaunieji atlikėjai – pianistai, smuikininkai –turėjo galimybę groti su Vilniaus Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, kuris šiemet švenčia 25-erių metų jubiliejų (meno vadovas ir vyresnysis dirigentas Modestas Barkauskas).

Vakaro-koncerto solistai – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai bei Šilutės meno ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklų auklėtiniai. Malonu pažymėti, kad koncerte dalyvavo ir mūsų konservatorijos auklėtinė (beje, vienintelė iš visų konservatorijų), 10 klasės mokinė Radvilė Gailiūtė (mokytoja ekspertė Jūratė Liutkienė).

Šį kvietimą Radvilė pelnė dalyvaudama 2018 m. rugpjūčio mėnesį vykusiame XVIII tarptautiniame konkurse-festivalyje „Muzika be sienų“ koncertų fortepijonui su kameriniu orkestru kategorijoje. Radvilė su orkestru atliko J. Haydn koncerto D-dur I dalį. Įdomus pastebėjimas – tą vakarą prie dirigento pulto stovėjo jaunieji būsimieji dirigentai – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokiniai. Visų atlikėjų pasirodymai buvo sutinkami ir palydimi gausiais aplodismentais – salė buvo pilna klausytojų... Šis koncertas – tai neeilinė dovana jaunajai mūsų konservatorijos auklėtinei Radvilei, kurios atmintyje dar ilgai (tikiuosi) išliks nuostabios repeticijų bei koncerto akimirkos su puikiu Šv. Kristoforo kameriniu orkestru.

Jūratė Liutkienė