Gražią ir saulėtą kovo 4-osios dieną į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salę sugužėjo Respublikinio bendrojo fortepijono mokinių konkurso „Jūros eskizai 2022“ dalyviai. Šiais metais sulaukėme 54 mokinių iš 12 mokyklų. kuriuos paruošė 30 mokytojų. Dalyvavo atlikėjai iš Mažeikių Vytauto Klovos, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Klaipėdos Juozo Karoso, Naujosios Vilnios muzikos mokyklų, Tauragės, Kretingos, Telšių, Skuodo meno mokyklų, Vilniaus Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Klaipėdos Vydūno gimnazijos bei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos. 

Šiais metais dėl pandemijos buvo galimybė pasirinkti atvykti groti gyvai arba atsiųsti video įrašą. Džiugu, jog net 35 mokiniai atvažiavo į Stasio Šimkaus konservatoriją ir mus pradžiugino puikiai paruoštomis programomis. Po ilgo karantino taip gera susitikti ir kartu pasimėgauti gyva muzika. Kiti 19 dalyvių atsiuntė video įrašus. 

Visi mokiniai stengėsi programą paskambinti kaip įmanoma įtaigiau ir įdomiau. Jų pasirodymus vertino garbinga komisija: žiuri pirmininkė – ilgametė Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė Biruta Vaišienė, nariai  - Stasio Šimkaus konservatorijos direktorė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė bei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė Živilė Čapienė.

Dėkojame visiems dalyviams bei juos paruošusiems mokytojams už gražią muzikos šventę ir tariame iki kitų susitikimų!

Lauryna Lankutytė

Gruodžio 6 d. mus aplankė buvęs šimkietis, Vilniaus jėzuitų gimnazijos pedagogas, Vilniaus universiteto kapelionas, jėzuitų kunigas Eugenijus Puzynia. Tiksliau, jis sugrįžo namo. Čia prasidėjo jo kelionė su muzika, kuri buvo be galo audringa ir žadanti puikią muziko - dirigento ar dainininko - ateitį. Vis dėlto pašaukimą Eugenijus rado kitoje srityje, kuris kirbeno jame nuo pat vaikystės, bet nedrįso išsiveržti pilna jėga iki tam skirto laiko. Apsisprendimą tapti jėzuitų kunigu jis priėmė būdamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antro kurso studentu, giliai įsiklausęs į savo širdies balsą. Paviliotas ignaciškojo dvasingumo ir Jėzaus draugijos Eugenijus pradėjo naują kelionę -  šešeri metai teologijos ir filosofijos studijų Paryžiuje ir Romoje. O muzika visą laiką keliavo šalia – vargonavimas Italijos bažnyčiose, jo magistro darbas buvo J. S. Bacho mišių dalies išnagrinėjimas, siejant ją su religiniais veikalais ir simboliais. Grįžęs į Lietuvą, Eugenijus įkūrė chorą Exaudi, kurio pagrindą sudarė Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai. Padidėjus užimtumui ir atsakomybėms nepanoręs ne visomis jėgomis atsiduoti chorinei veiklai, perdavė jį į kitas rankas. 

Eugenijus negailėjo gražių dėkingumo žodžių savo buvusiems mokytojams, su didele pagarba atsiliepė apie kiekvieną jų, džiaugėsi susitikimu ir tokia gražia, išpuoselėta mokykla. Per valandėlės susitikimą susirinkusieji išgirdo pasakojimą apie jo stojamuosius egzaminus į šimkinę, tuoj pat pribėgo prie fizharmonijos pagroti, nestokodamas humoro dėstė savo vingiuoto kelio istorijas. Svečias savo pavyzdžiu drąsino jaunuolius sulaukti aiškaus atsakymo savyje dėl apsisprendimo, ką nori veikti savo gyvenime,  būti drąsiems, priimti visas Dievo dovanas.  Savo entuziastinga kalba Eugenijus  palikėjo visiems gražių švenčių, tikėdamasis, kad nors po mažą pozityvo grūdą pasėjo jaunuolių širdyse.

Lapkričio 17 dieną Konservatorijoje įvyko kasmetinė XXVII Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytojų konferencija-metodinis seminaras. Vesti atvirų meistriškumo pamokų jauniesiems pianistams buvo pakviestas LMTA fortepijono katedros asistentas, meno doktorantas, Nacionalinės M. K. Čiurliono meno mokyklos ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojas metodininkas, tarptautinių konkursų laureatas, pianistas Jurgis Aleknavičius.

Konferencijoje dalyvavo jaunieji pianistai ir jų mokytojai iš visos Vakarų Lietuvos. Džiaugiamės sulaukę dalyvių iš Palangos, Klaipėdos, Plungės, Telšių, Salantų, Platelių, Kretingos, Gargždų muzikos ir meno mokyklų.

Konferencija buvo džiugiai atidaryta dalyvių pasveikinimu ir moksleivių koncertu. Organizacinio komiteto pirmininkė Virginija Ruzgienė ir muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė jauniesiems atlikėjams linkėjo sėkmingų pasirodymų koncerte, pasisemti naujų idėjų ir žinių atvirose meistriškumo pamokose ir džiaugėsi vykstančiu „gyvu” renginiu. Po metų pertraukos buvo smagu ir džiugu išgirsti jaunuosius pianistus muzikuojant ir atliekant savo paruoštus kūrinius scenoje. Po moksleivių pasirodymo publika neslėpė džiaugsmo įvykusiu koncertu, dalijosi įspūdžiais, pastebėjimais ir pakiliai laukė lektoriaus pasirinktų mokinių pavardžių paskelbimo atviroms meistriškumo pamokoms.

Lektoriaus Jurgio Aleknavičiaus atviros meistriškumo pamokos suteikė jauniesiems pianistams daug vertingų žinių atliekant savo kūrinius scenoje. Lektorius kreipė dėmesį į frazavimą, techninius atlikimo sprendimus, kūrinių interpretacijas. Vaizdžiai perteikė sąsajas tarp kompozitorių ir jų kūrinių. Lektoriaus pastabumas ir išsakytos žinios padėjo jauniesiems atlikėjams geriau įsisavinti kūrinio medžiagą ir įtaigiai ją atlikti.

Konservatorijos mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė jau 27 metus organizuoja šį renginį, kuris tapo tradicija pianistų muzikiniame gyvenime. Šis renginys skatina bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant tobulėjimo muzikos atlikimo srityje visame Vakarų Lietuvos regione. Dėkojame mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir mokiniams už draugystę ir dalyvavimą tradicijos tęstinume, Konservatorijos organizaciniam komitetui už pagalbą įgyvendinant renginį ir linkime jauniesiems pianistams nesustoti dalintis savo talentu ir skleisti aplink save muzikavimo džiaugsmą. Iki kitų smagių susitikimų Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje!

Gaivilė Simaitytė

Kaip svarbu mokėti ilsėtis! 

Atrodo, koks čia sunkumas, bet pakalbėkime apie psichologinius dalykus. Noriu pasidalinti vienos sporto psichologės Aistės Žemaitytės mintimis - kas vyksta su žmogumi, kuris pradeda ilsėtis arba bando tai daryti. 
“Iki pandemijos gyvenome tarsi superherojų kultūroje. Dabar ėmėme daugiau kalbėti apie subalansuotą gyvenimo būdą. O dar prieš kurį laiką būdavo net nepatogu ir pasakyti, kad „esu pavargęs“, kažko nedarysiu, nes „per daug ir taip darau“... Kaip atsikratyti nesuprasi iš kur kylančio gėdos jausmo, kad tau visgi reikia padaryti pauzę? 
– O ar gėda pasakyti, kad esi išalkęs, kai nori valgyti? Juk visi supranta, kad be maisto nefunkcionuosime. Tačiau suprantu, ką sakote, iš tiesų, tik dabar, paskutiniu metu darosi normalu sakyti, jog mums visgi reikia „pasikrauti“, „atsišviežinti“, pailsėti, anksčiau būdavo normalu, kad darai, kol nukrenti. Vėlgi, yra visokių būdų tą poilsį įvardyti. Jeigu sakysiu, kad pavargau, gal net ir jausiuosi labiau pavargęs nei iš tiesų esu. Jeigu sakysiu, kad atėjo laikas „atsišviežinti“ arba „pasikrauti“ ir aplinkiniams, ir sau pačiam skambės bei jausis kitaip. Labai svarbu, kad pavyzdį rodytų lyderiai. Paskui lyderį, propaguojantį „pasikrovimą“ eis masės. Geriausias būdas „pasikrauti“, kuomet patiriame daug stresinių situacijų, yra fizinis aktyvumas. Kai esame aktyvūs, taip pat išsiskiria laimės hormonas serotoninas. Iš tiesų, bet kuri mums maloni veikla, padeda išskirti medžiagas, kurios gerina savijautą.”
Mieli bendruomenės nariai, nepamirškite savęs, stebėkite savo “perdegimus” ir laiku propaguokite “persikrovimus”. Jei norėsis apie tai pasikalbėti, konservatorijos psichologas (@odetaciapiene) mielai padės tuo klausimu. 

2021 metų rugsėjo 26 dieną Europos Taryboje ir jos narėse bus švenčiamas Europos kalbų dienos minėjimo dvidešimtmetis. Jį konservatorijoje paminėjome ir mes, tik dviem dienom anksčiau.

Šių metų kovo mėnesį konservatorijos mokiniai kūrė palinkėjimus. Jie kartu su klasių vadovėmis ieškojo gražaus lietuviško žodžio. Pagrindinis šios veiklos tikslas buvo surasti gražius, retai lietuvių kalboje vartojamus žodžius, noras saugoti gražią ir skambią mūsų kalbą, vengti stereotipų ir klišių.

Artėjant Europos kalbų dienai, tuos palinkėjimus mokiniai išvertė į kitas kalbas. Ir šiandien mokyklos salėje šie palinkėjimai buvo perskaityti keliomis Europos kalbomis.

Taigi, daugiakalbei Europai geros kloties linkėjo:

Meda Bačianskaitė, Bernadeta Ščėsnaitė, Meda Stonytė, Vincentas Žiedas, Lukas Galdikas.

Dainavo įvairiomis Europos kalbomis:

Toma Pauraitė, Kamilė Ašinskaitė, Goda Zakarauskaitė, Benita Brazaitė, Toma Saveljevaitė.

Koncertmeisteriai ir perkusininkai:

Gitana Masiulienė, Ieva Šličiuvienė, Saulė Norvaišaitė ir Mindaugas Vaškys.

Mokinius ruošė:

Rūta Agafonovienė ir Rima Ramonienė.

Renginį kūrė: Rasa Oberhaus, Žydra Šmitienė, Regina Baronienė.

Garso režisieriai:

Haroldas Šlikas ir Lukas Galdikas.

Fotografijos Haroldo Šliko.

#MepaLietuva

Nuo 2021 m. rugsėjo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje ugdymas vyks kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų

ASMENŲ SRAUTŲ VALDYMAS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI

Visi Konservatorijos patalpose esantys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Mokiniai ir Konservatorijos darbuotojai į mokyklą įeina ir po pamokų išeina per pagrindinį įėjimą. Konservatorijos darbuotojai taip pat gali išeiti per galinį išėjimą, nusileidžiant liftu.

Į viršų kylama kairėje Konservatorijos pastato pusėje esančiais laiptais. Žemyn leidžiamasi laiptais, kurie yra Konservatorijos pastato dešinėje pusėje.

Mokiniai konservatorijos valgykloje pusryčiauja:

I – II gimnazijos kl. mokiniai 7.45 – 8.35

III – IV gimnazijos kl. mokiniai 8.45 – 9.00

Mokiniai konservatorijos valgykloje pietauja:

I – II gimnazijos kl. mokiniai – 11.35

III – IV gimnazijos kl. mokiniai – 12.40

Klasių vėdinamas privalomas po kiekvienos pamokos.

Draudžiama į Konservatoriją atvykti asmenims (mokiniams, darbuotojams, tėvams/globėjams, rūpintojams, tretiesiems asmenims), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų / kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

Draudžiama į Konservatoriją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Nuolat stebima mokinių ir darbuotojų sveikatos būklė. Atvykę į Konservatoriją mokiniai ir Konservatorijos darbuotojai privalo pasimatuoti temperatūrą termometru, kuris padėtas ant stalo šalia budėtojos posto. Prieš naudojantis termometru būtina dezinfekuotis rankas su dezinfekciniu skysčiu, kuris padėtas ant to paties stalo.

Mokinys, kuriam ugdymo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas Konservatorijos bendrabučio izoliavimui skirtoje patalpoje, apie situaciją informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jiems rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju arba Karštąja korona viruso linija tel. 1808.

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti darbo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją arba pasiskambinti į Karštąją koroną viruso liniją tel. 1808.

Periodiškai testuotis privaloma Konservatorijoje ar bendrabutyje kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams (taip pat ir periodiškai atvykstantiems dirbti į Konservatoriją kontaktiniu būdu), kurie yra nepersirgę COVID-19 liga arba neskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Testavimas darbuotojams – nemokamas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Darbuotojai, paskambinę trumpuoju numeriu 1808 į Karštąją liniją, registruojasi patys (arba internetu https://1808.lt/). Periodiniai sveikatos patikrinimai (testavimas) atliekami ne dažniau, kaip kas 7 dienas ir ne rečiau, kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos. 

Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos gimnazijos klasėse: I klasė – 2 vietos; II klasė – 5 vietos, III klasė – 10 vietų.

Priėmimas vyks 2021 m. rugpjūčio 25 d. 10 val.

Priimama į šias specializacijas: fortepijonas, visi styginiai instrumentai, visi pučiamieji instrumentai, visi tautiniai instrumentai, akordeonas, klasikinis dainavimas, choro dirigavimas, džiazas ir populiarioji muzika (dainavimas, saksofonas, mušamieji instrumentai, fortepijonas, gitara, garso režisūra).

Smulkesnę informaciją apie reikalavimus ir prašymo formą galima rasti adresu: https://klaipedoskonservatorija.lt/apie-mokykla/reikalavimai-kandidatams.

Prašymus siųsti adresu: info@klaipedoskonservatorija.lt.

Telefonai pasiteiravimui: (8 46) 41 07 75; 8659-75948.

https://www.youtube.com/watch?v=lZlN386dZcU

Pasiklausyti koncerto kviečia mokytoja Laima Sugintienė:
Kol negalime laisvai keliauti, pradžiugino seno bičiulio Jorgo Benthino iš Nienburgo (Vokietija, Žemutinė Saksonija) skambutis ir pasiūlymas pamuzikuoti online.
Kai pas juos lankėmės pučiamųjų instrumentų festivalyje ITERJUMI 2014, į šventę buvo pakviesti ir ilgamečiai vokiečių partneriai, kolektyvai iš Vengrijos, Baltarusijos ir Rusijos, iš viso susirinko apie 300 dalyvių. Dabar gi prie mūsų kompanijos jungiasi Vitebskas.
Mielai kviečiame į koncertą online „Draugai be sienų” birželio 17 d. 19 val. Jame Klaudijus Šimkus ir Elzė Liškauskaitė padainuos F. Leharo Hanos ir Danylo duetą iš operetės „Linksmoji našlė". „Pajūrio trio” (Adrijus Alminas, Benas Pocevičius, Nojus Vaupšas) atliks E. Bryan „Ba Dee Doo Dup”, o Kotryna Baltrimaitė paskambins A. Skriabin Etiudą op 8, Nr 12 dis-moll.
Nuorodą prisijungimui į koncertą ir daugiau informacijos apie Nienburgo partnerius galima rasti čia: