,,Kitoje barikadų pusėje“

Lapkričio 26 d. Konservatorijos fortepijono skyriaus dvyliktokės turėjo galimybę pabūti konkurso vertinimo komisijos narėmis. Konkursas vyko, kaip jau įprasta šiomis dienomis,  nuotoliniu būdu. Tai buvo nauja ir įdomi patirtis ne tik „naujai iškeptoms“ komisijos narėms, bet ir mokytojams bei konkurso rengėjams. 

Dvyliktokėms naujoms pareigoms pasiruošti labai padėjo mokytoja ekspertė Jūratė Liutkienė, ji savo patarimais bei padrąsinimais gelbėjo besijaudinančias komisijos nares. Konkurso rengėjai greitai prisitaikė prie besikeičiančių šių dienų iššūkių ir šį konkursą, pasitelkdami išmaniąsias technologijas, suorganizavo išradingai bei sklandžiai be didelių trukdžių.

Ši nauja patirtis dvyliktokėms buvo įdomi ir naudinga, ji leido joms žvilgtelėti ir į konkursų užkulisus bei suprasti, kad dalyvavimas konkurse komisijos nariams ne tik malonumas, bet ir didelis darbas. Ateityje dalyvaudamos konkursuose jos suvoks, kad komisijos nariai – tai ne „baubas“, sėdintis prie stalo, bet žmonės, kurie taip pat jaudinasi bei „serga“ už konkurso dalyvius.

Radvilė Gailiūtė

 

Visų dėmesiui!
Ženkliai padaugėjus susirgimų skaičiui visoje Lietuvoje ir smarkiai padidėjus rizikai užsikrėsti, nuo lapkričio 16 d. iki atskiro pranešimo visas ugdymo procesas konservatorijoje vyks tik nuotoliniu būdu. Savaime suprantama, kad I ir II gimnazijos klasės į mokyklą mokytis negrįžta. Administracijos darbuotojai į konservatoriją atvyksta tik esant būtinybei. Visus iškylančius klausimus ar problemas sprendžiame telefonu, el.paštu ar per elektroninį dienyną. Darbo grafikas ir tvarkaraštis bus paskelbtas dienyne artimiausiu metu.
Saugokite save, aplinkinius ir būkite sveiki.
Pagarbiai
Direktorė

Atsižvelgiant į vyriausybės nutarimą, konservatorijoje ugdymo procesas  lapkričio 9-27 dienomis bus vykdomas mišriuoju būdu. Šiuo laikotarpiu visi bendruomenės nariai privalo griežtai laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos sąlygų. Pavedu ugdymą organizuojančių skyrių vedėjoms Astai Anduleit ir Renatai Krikščiūnaitei-Barcevičienei organizuoti ugdymo proceso mišriuoju būdu įgyvendinimą ir mokinių, mokytojų bei tėvų savalaikį įnformavimą. Įpareigoju bendrabučio auklėtojas griežtai stebėti mokinių visų saugos reikalavimų laikymąsi ir, esant pažeidimams, skubiai apie tai informuoti konservatorijos direktorių. Įpareigoju klasių vadovus detaliai supažindinti auklėtinius su saugaus elgesio taisyklėmis mokykloje ir bendrabutyje iki lapkričio 9 d. 

2020 m. spalio 19-21 dienomis Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija atvėrė duris projektui„Europos kultūros dialogas - italų vokalinės tradicijos. Kūrybinės dirbtuvės“, kurį inicijavo visuomeniunė organizacija „Muzikos svetainės“ pirmininkė Tatjana Filatova ir LMTA Klaipėdos fakulteto docentė, S. Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė Giedrė Zeicaitė.

Idėjos autores šiam projektui įkvėpė talentingo jaunimo noras siekti meistriškumo aukštumų. Tad, siekiant jaunąją kartą dar labiau paskatinti domėtis klasikine vokaline muzika bei tobulinti įvairiapusius dainavimo įgūdžius buvo surengtas seminaras drauge su meistriškumo kursais. Klaipėdos muzikos mokyklų aktyvus įsijungimas į šį projektą paliudijo, kad Klaipėda yra aktyviai muzikuojantis miestas, kuriame nuo seno saugomos ir plėtojamos ne tik džiazo, bet ir klasikinės muzikos tradicijos.

Meistriškumo pamokas Italų ir vokiečių dainavimo tradicijos: stiliaus suvokimas, teksto analizė, tarimo koregavimas” pravedė įžymi dainininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos solinio dainavimo katedros vedėja prof. Asta Krikščiūnaitė. Seminaro pranešimą „ Italų dainavimomeno istorinės raidos apžvalga“ parengė mokytoja ekspertė Rūta Agafonovienė, o mokytoja ekspertė Giedrė Zeicaitė – paruošė pranešimą „M.K. Oginskio vokalinė muzika“.

Seminaro organizatores nudžiugino gausus dalyvių skaičius. Meistriškumo pamokose dalyvavo skirtingo amžiaus gražiabalsiai dainininkai nuo 9 iki 25 metų. Tai Klaipėdos J. Kačinsko muz. mokyklos mokiniai A.Pagajevas, S.Šilo, I.Vodneva, A. ir Z. Zakrevskajos, D.Andrejava, M.Semeniuk (mok. metodininkė T. Filatova) P.Rimeikis (mok. ekspertė R. Agafonovienė), Šiaulių Juventos progimnazijos mokinys R. Tamošiūnas ( mok. metodininkas A. Gumuliauskas), Karalienės Luizės jaunimo centro „Belcanto“ vokalistė S.Ruginytė (mok. V. Tarasovas), Stasio Šimkaus konservatorijos mokiniai D.Savickas, G.Pickel, K.Globytė (mok. ekspertė G. Zeicaitė), P.Vasiljavaitė, T. Saveljavaitė, D. Dobilaitė, A. Kvederytė (mok. ekspertė R.Ramonienė), E. Liškauskaitė, K. Šimkus, K. Ašinskaitė, D. Benetytė, G. Zakarauskaitė, M. Agejavaitė (mok. ekspertės R. Agafonovienė) ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentė E. Gaučiutė (docentė G. Zeicaitė). Labai norisi padėkoti visoms koncertmeisterėms kurios mielai sutiko talkinti jauniesiams dainininkams: R.Krikščiūnaitei-Barcevičienei, V.Ruzgienei, I.Šličiuvienei, A.Harinai, G.Masiulienei, (S.Šimkaus konservatorija) G.Simaitytei ( J.Kačinsko muz.mokykla), E. Ambrozaitienei (LMTA KF).

Atvirose meistriškumo pamokose vokalo meistrė prof. Asta Krikščiūnaitė pravedė užsiėmimus su kiekvienu dalyviu individualiai, dosniai dalinosi savo žiniomis ir patirtimi. Pamokose buvo tobulinama dainavimo meistrystė, ugdomas italų kalbos taisyklingas tarimas, supažindinama su klasikinio dainavimo stilistika. Visus užsiėmimus, laikydamiesi saugumo reikalavimų, galėjo stebėti mokinių ir studentų mokytojai bei tėveliai. Prof. Asta Krikščiūnaitė su seminaro dalyviais pasidalino savo gyvenimo ir kūrybos patirtimis, paatviravo apie sudėtingą, bet labai įdomų dainininko kelią, apie studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Profesorė pasidžiaugė, kad į LMTA Dainavimo katedrą kasmet įstoja puikiai paruošti jaunieji dainininkai iš Klaipėdos ir nuoširdžiai padėkojo vokalo pedagogams už jų entuziastingą darbą, ruošiant jaunąją vokalistų kartą profesionaliai scenai.

Spalio 21 d. 17 val. trijų dienų darbą karūnavo spalvingas meistriškumo kursų dalyvių koncertas S. Šimkaus konservatorijos salėje. Jaunieji dainininkai ir jų mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais. Vyravo pakili ir iškilminga nuotaika – seminaro dalyviai skirstėsi įkvėpti noru dainuoti ir pasiryžę ateityje dar labiau tobulinti savovokalinį meistriškumą.

informaciją parengėrengė T.Filatova

Straipsnio autorė Giedrė Zeicaitė

Gražų ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., mes – grupelė dešimtokų, vienuoliktokų ir dvyliktokų, metėme iššūkį COVID-19 ir nuvykome į Kauno muzikinį teatrą žiūrėti G. Verdžio operos „Makbetas“.

Pasiruošimas operos klausymui buvo labai įdomus. Buvo galimybė pačiai pagroti kai kurias ištraukas iš operos, todėl klausytis nuvažiavus buvo dar įdomiau.

Opera buvo atlikta neblogai, nors visada yra vietos tobulėjimui. Manau, jog orkestras grojo labai profesionaliai, o scenos apšvietimas bei dekoracijos buvo visur taikliai laiku ir vietoje.

Nors žmonės vis dar nedrąsiai renkasi į koncertų sales, manau , jog reikia nebijoti važiuoti į koncertus, kol sąlygos tai leidžia.

Dėkojame mokytojai Laimai Sugintienei už suorganizuotą kelionę.

Radvilė, IV kl.

Šiemet jau 18-tus metus prekybos tinklas „Maxima“ stipendijomis skatina talentingus ir pažangius šalies moksleivius. Nacionalinėje moksleivių skatinimo programoje

Lietuvos Maximalistai“, kurios globėja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, šiais metais dalyvavo daugiau nei 500 Lietuvos moksleivių. Juos vertino garbinga žiuri komisija.

Muzikos kategorijoje dalyvavo mūsų konservatorijos spec. fortepijono skyriaus IV klasės mokinė Kotryna Baltrimaitė ir laimėjo stipendiją, kurią gaus kas mėnesį visus metus.

SVEIKINAME !!!


Biruta Vaišienė