KORONOS KARŠTOJI LINIJA - skambinkite 1808 tel. (Visą parą)

POKYČIAI ŠALYJE KARANTINO METU (nuo kovo 16 d.)

Mielieji,

Nuoširdžiai sveikindama visą Konservatorijos bendruomenę su didele ir be galo svarbia mūsų tautai sukaktimi, noriu visiems palinkėti:

...kad būtume verti iškovotos Laisvės, kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną siektume tobulėjimo, būtume doros, darbštumo ir pasiaukojančio darbo pavyzdžiais, gerbtume savo istoriją ir gimtąją kalbą, neleistume užmiršti mūsų didingos tautos papročių, nuostabių dainų bei legendų, puoselėtume kultūrą ir nebūtume abejingi vieni kitiems...

TEGUL MEILĖ LIETUVOS DEGA MŪSŲ ŠIRDYSE! SU ATKURTOS LIETUVOS VALSTYBĖS LAISVĖS TRISDEŠIMTMEČIU!

Su begaline pagarba ir dėkingumu - direktorė Loreta Jonavičienė

2020 m. kovo 6 d. dainavimo ir styginių skyrių mokytojai ir mokiniai koncertavo Klaipėdos UAB Baltijos pervežimai įmonėje. Šios įmonės kvietimu mokytoja ekspertė Rūta Agafonovienė parengė su mokiniais šventinę programą ir pati jame dalyvavo. Skambėjo užsienio ir lietuvių kompozitorių soliniai kūriniai ir duetai.

Savo skambiais balsais džiugino mokiniai Elzė Liškauskaitė, Klaudijus Šimkus III kl. Gražiai liejosi ir smuiko melodijos, kurias valdė Polina Drozdova III kl. Koncertmeisterė Ieva Šličiuvienė savo puikiu akompanavimu ir fortepijoninėmis improvizacijomis prisidėjo prie sėkmingo ir nuotaikingo koncerto išpildymo.

Įmonės vadovai ir darbuotojai liko labai patenkinti.

Rūta Agafonovienė

Vasaris – ypatingas mėnuo mūsų mokyklai, nes švenčiame ir Stasio Šimkaus gimtadienį, ir Konservatorijos vardadienį. Nenuostabu, kad vasarį atverčiame ir Garbės knygą, kurioje kasmet pasirašo labiausiai mokyklą garsinantys, gerai besimokantys baigiamosios klasės mokiniai. Šįkart garbė ir su ja susijusi atsakomybė teko IV gimnazijos klasės dainininkams Dovilei Pavilionytei ir Linui Drąsučiui. Sveikiname nominantus, jų mokytoją Rimą Ramonienę ir koncertmeisterę Danutę Černiauskaitę! Dėkojame mokyklos tradicijų saugotojai Stefai Rimkevičiūtei, renginio "53 metai su garbingu vardu" vedėjai Ritai Juškienei, fotografui Haroldui Šlikui.

Simas MARTINKUS I klasės, choro dirigavimo spec. moksleivis

        Vis dar neišblėso įspūdžiai iš vasario 8 dieną vykusio seminaro-praktikumo su Lietuvos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dirigavimo mokytoju, mergaičių ir merginų choro ,,Viva Voce”, Lietuvos Dainų švenčių meno vadovu, dirigentu, maestro Raimondu Katinu.

Seminarą svečias pradėjo kalbėdamas apie dirigavimo subtilybes, neretai pajuokaudamas ir įterpdamas gražių, prasmingų, įdomių minčių šia tema. Neeilinis R. Katino humoro jausmas leido mums atsipūsti ir pasakyti sau, kad viskas bus gerai. Kartu su lektoriumi išsikėlėme bendrus tikslus, kurių tą dieną visi siekėme. Pradėjome darbą. Kiekvienas lipome ant dirigento pakylos ir stengėmės kuo daugiau pasisemti patirties iš maestro R. Katino, kuris su dideliu noru mums išsakė pastabas, pagyrimus, pastebėjimus. Matant, kad vyksta toks puikus bendradarbiavimas vis norėjosi dar labiau gilinti žinias apie dirigavimą ir dirbti su lektoriumi. Buvo labai įdomu ir naudinga ne tik diriguoti, tačiau ir stebėti, kaip tai daro kiti jaunieji dirigentai, nes kiekvieno mūsų kūriniai, dirigavimo manieros skyrėsi.

Pakiliomis nuotaikomis, praturtinę žinias apie dirigavimą su nekantrumu laukėme antrosios seminaro dalies, kurioje dalyvavo du mišrūs jaunimo chorai – S. Šimkaus konservatorijos (vadovė J. Vyšniauskienė, chormeisteris Marius Lingvenis, koncertmeisterė Živilė Čapienė) ir Vydūno gimnazijos ( vadovė I. Bertulienė, chormeisterė V. Šaulienė, koncertmeisteris R. Kalvėnas).

Antrąją seminaro dalį pradėjome M. K. Čiurlionio kantata „De Profundis”, kurią dirigavo Gabrielė. Pagaliau tikrai išgirdome šio kūrinio tikrąjį grožį, supratome jo gilią mintį, skambesį dėl kurio jautėmės pakylėtai lyg galingam sapne. Baigus repetuoti M. K. Čiurlionio kantatą „De Profundis” maestro R. Katinas apžvelgė šių metų moksleivių dainų šventės ypatumus. Taip pat jis papasakojo apie dainų švenčių svarbą mūsų šaliai, tautiniam identitetui. Savo kalba, jis tarsi kreipėsi į mus, skatindamas dalyvauti dainų šventėse ir taip auginti šalies kultūrą.

Pradėjus repetuoti šių metų moksleivių dainų šventės programą žinojome, kad būsime pakviesti diriguoti chorui. Jautėme baimę, tačiau ji nenugalėjo mūsų dirigentiškos drąsos, todėl be abejonių žengėme choro link. Darbui su choru buvau pakviestas pirmas. Dirigavau J. Naujalio kūrinį „Už Raseinių, ant Dubysos”. Diriguodamas šią dainą jaučiau didžiulę laimę, džiaugsmą ir nenusakomą pasigerėjimą choru. Nors šį kūrinį konservatorijos chorui  dirigavau ne kartą, tačiau tądien vėl iš naujo teko jį pažinti.

Igoris pastebėjo, kad išmoko labiau gilintis į kūrinių prasmę bei jausmų perdavimą choristams. Jam labiausiai patiko, kad lektorius gebėjo visus sudominti, pritraukti. Paklausus jaunojo dirigento, kodėl jis taip drąsiai žengė prie choro, jis atskleidė, kad labai norėjo išgirsti tokį galingą chorą ir be abejonės jam diriguoti.

Kita jaunoji choro dirigentė Liana pasakojo, kad jai šis seminaras labai patiko, nes kiekvienas jaunasis dirigentas turėjo galimybę gilinti žinias apie dirigavimą kartu su dirigentu R. Katinu. Taip pat mergina pridūrė, kad tokius seminarus reikėtų rengti dažniau, nes tai padeda mokytis ir ieškoti savų dirigavimo manierų. „Diriguodama kūrinį „Pjovė lankoj šieną” tarp savęs ir choro jaučiau stiprų kontaktą. Šį kūrinį dirigavau ir praėjusiais metais, todėl vėl jį diriguodama chorui, jaučiau savęs patobulėjimą, labiau muzikavau, o chorui leidau atsipalaiduoti”, – mintimis dalijosi Liana. Merginai labiausiai įsiminė maestro R. Katino pasakyta mintis, jog dirigentas skiriasi nuo kitų žmonių tuo, kad dirigentas turi tik vienintelį Dievo įsakymą – „netrukdyk”. Liana paaiškino, jog šiuo pasakymu svečias norėjo pasakyti, kad dirigentas turi suteikti laisvės choristams. 

Pasibaigus seminarui padėkojome dirigentui, maestro R. Katinui už jo išsakytas mintis, pastebėjimus, pagyrimus. Svečias atviravo sakydamas, kad kiekvieno mūsų akys spinduliavo domėjimusi šia sritimi, kuri mums tikrai įdomi bei artima. Taip pat jis pasidžiaugė, kad konservatorijoje auga ne mažas ir labai šaunus chorvedžių būrys. D   ėkojame už šią įsimintiną dieną mokytojai Jolantai Vyšniauskienei.

 

 

2020 m. vasario 14 d. Stasio Šimkaus konservatorijos penkių mokinių grupė su koncertine programa vyko į netoliese esančią Klaipėdos Vitės progimnaziją, kur kartu su šios progimnazijos bendruomene paminėjo vasario 16–ąją, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Buvome pakviesti pakoncertuoti-papildyti jų organizuojamą šventinį renginį. Jautėmės laukiami. Nuoširdžiai buvo pasidžiaugta mūsų mokinių muzikavimu, įteiktos padėkos.

Koncertinėje programoje dalyvavo mokiniai: Vilius Paimbrekis (saksofonas), Goda Zakarauskaitė ir Monika Agejevaitė (vokalinis duetas), Martis Kairys (akordeonas) ir Žygimantas Danauskis (trombonas). Renginį organizavo ir koncerte mokiniams talkino mokytoja Ilona Benetienė.

Dėkoju ,,šimkiukų“ penketukui už atsakingumą, nuoširdumą, kūrybinę iniciatyvą ir gerą nuotaiką pasirengimo laikotarpiu ir renginio metu.

Mokinius šiam renginiui paruošė: mokytojai metodininkai Marina Logutenkova, Rolandas Vizgaudis, mokytojai ekspertai Rūta Agafonovienė, Jurgis Barakauskas

Ilona Benetienė

Kelionė į Vilnių ir Kauną

2020 m. vasario 7 d. grupė mokinių ir mokytojų išvyko į Litexpo parodų rūmus Vilniuje. Ten keturias valandas dalyvavo įvairiose ugdymui karjerai skirtose veiklose. Šiais metais mugė „Studijos 2020“ buvo ypač turtinga įvairių edukacijų: „Studijos užsienyje ir lietuvių istorijos“, „Ar IELTS kalbėjimas – baisiausia egzamino dalis?“, „Kaip nanotechnologijos nugalės vėžį“, „Iš kur mes žinome, kad klimatas keičiasi?”, “Iš kur žinoti, kuo noriu būti?”, “Muzikos, teatro, kino ir šokio studijų galimybės LMTA”, “Teisininkas dirbtinio intelekto ir robotikos laikais”. Kiekvienas turėjo galimybę pasirinkti jį sudominusią temą.Taip pat savo stendus ir studijų galimybes pristatė aukštosios mokyklos.

Antra mūsų išvykos veikla buvo skirta meniniam muzikiniam ugdymui. Kauno “Žalgirio” arenoje stebėjome KJT muzikinį spektaklį “Graži ir ta galinga”. Išgirdome, kaip puikiai gali dainuoti aktorės.

Kelionės visuomet vienija ir džiugina. Manome, kad suplanuotos veiklos mokiniams buvo naudingos.

 

IIa ir IIb klasių vadovės

Regina Baronienė ir Gražina Olcvikienė

Gegužės 17 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje vyko tradicinis ketvirtos klasės bendro fortepijono skyriaus mokinių koncertas „Atsisveikinimas su mokykla“.

Skambėjo įvairiausių charakterių solo pjesės fortepijonui. Taip pat abiturientai turėjo galimybę tapti koncertmeisteriais: akompanuoti savo draugams, grojantiems altu, valtorna, trimitu, saksofonu, dainininkams. Paskutinis pasirodymas mokyklos scenoje, paskutinė pjesė, aplodismentai – tai atsisveikinimas.

V. Bastakienė

2019 m. gegužės 22 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje trečiąkart vyko festivalis-praktikumas „Mano mėgstamiausias kūrinys“, sukvietęs apie 40 jaunųjų atlikėjų iš Šiaulių, Tauragės, Rietavo ir Klaipėdos muzikinio ir pagrindinio ugdymo mokyklų bei S. Šimkaus konservatorijos.

Festivalio tikslas – skatinti vaikus mėgautis muzikavimu scenoje, džiaugtis jų gebėjimu mėgstamiausią kūrinį atlikti kūrybiškai, nuosekliai, įdomiai.

Renginyje skambėjo vokalinė ir fortepijoninė muzika. Mokiniai atliko po vieną laisvai pasirinktą kūrinį. Atlikėjai, kuriems fortepijono ar vokalo atllikimo menas nėra pagrindinis dalykas, įtaigiai atskleidė kūrinių turinį, nuotaikų įvairovę. Jie buvo apdovanoti dalyvio diplomais, padėkos raštais buvo pagerbti ir jų mokytojai bei koncertmeisteriai.

Sėkmės jauniesiems muzikams!

Dėkojame festivalio iniciatorėms – mokytojoms I. Benetienei ir R. Ramonienei, taip pat organizacinei grupei: direktorei L. Jonavičienei, mokytojoms R. Agafonovienei, I. Šličiuvienei, V. Bastakienei.

Šis festivalis – tai šventė mokiniams, mokytojams, koncertmeisteriams, vaikų tėvaliams ir, žinoma, klausytojams!

V. Bastakienė