Konservatorijos taryba:

Mokytojai: Jolanta Vyšniauskienė (tarybos pirmininkė), Živilė Čapienė, Audrius Stonkus.

Mokiniai: Liana Marija Maliauskaitė, Neringa Teresė Rusytė.

Mokinių tėvai: Iveta Gailienė, Jolanta Rusienė, Ingrida Višniauskienė.

Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus vyr. specialistė – Sigita Muravjova.


Metodinė taryba: Metodinės tarybos pirmininkė – mokytoja ekspertė Rima Ramonienė, dainavimo ir choro dirigavimo metodinės grupės pirmininkė.

Nariai: Virginija Ruzgienė (mokytoja ekspertė, specialiojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė),

Biruta Vaišienė (mokytoja ekspertė, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė),

Zenonas Šimkus (mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas),

Marina Logutenkova (mokytoja metodininkė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė),

Rima Ramonienė (mokytoja ekspertė, dainavimo ir choro dirigavimo metodinės grupės pirmininkė),

Livija Trakumienė (mokytoja, populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkė),

Olga Lebedeva (mokytoja, bendrosios muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė),

Jūratė Šilinienė (mokytoja metodininkė, bendrojo lavinimo skyriaus metodinės grupės pirmininkė).


Tėvų komitetas: 

II klasės mokinių tėvai: 

III klasės mokinių tėvai: 

IVab klasės mokinių tėvai:


Mokinių taryba:

I klasė: Simas Martinkus, Saulė Norvaišaitė, Toma Pauraitė;

IIa,b klasė: Liana Marija Maliauskaitė, Žilvinas Šimkus, Ignas Vydeika, Armanda Šapranauskaitė, Nedas Gulbinas, Silma Lalaitė;

IIIa,b klasė: Neringa Teresė Rusytė, Elzė Liškauskaitė, Laura Dobrovolskytė, Agnė Bierontaitė;

IV klasė: Gabrielė Budrytė, Monika Galdikaitė, Lukas Gužauskis, Edmundas Gylys;

Mokinių savivaldos veiklą kuruoja projektų administratorė Regina Baronienė


Darbo taryba:

Zenonas Šimkus, pirmininkas;

Regina Baronienė;

Ilona Benetienė;

Laima Sugintienė;

Žydra Šmitienė.