Eglė Kaučikienė

Socialinė pedagogė

Mob. 8 659 75 933

El. paštas: soc.ped@klaipedoskonservatorija.lt


Darbo laikas:

Kontaktinės (konsultacinės) valandos

Pirmadienis, trečiadienis 8:30 – 15:00 val. 

Antradienis, ketvirtadienis, penktdienis 8:30 – 15:00 val.

Pietūs 12:30 – 13:00 val.

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis, trečiadienis 15:00 – 16:30 val.

Antradienis, ketvirtadienis, penktdienis 15:00 – 16:00 val.


Socialinio pedagogo veiklos tikslas - mokinio socialinė gerovė, saugumo užtikrinimas, integracija mokyklos bendruomenėje, įvertinti ir padėti spręsti problemas susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, padėti pažinti asmenybės dorines savybes ir jas ugdyti.

Socialinio pedagogo veiklos principai: lygios galimybės, visuotinumas, kompleksiškumas, veiksmingumas, individualumas, konfidencialumas.

Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos kryptys:

  • individualus darbas su mokiniais;
  • darbas su mokinio šeima;
  • bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais, specialybių mokytojais;
  • organizuoja socialinių paslaugų teikimą mokiniui. Teikia pagalbą mokiniams, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos;
  • šviečiamasis informacinis darbas;
  • atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

 TABAKO, ALKOHOLIO, PSICHOAKTYVIŪJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS IR PAPLITIMAS 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ TARPE (770 KB)


Atviros jaunimo erdvės (visai šalia konservatorijos):

 Atviros jaunimo erdvės

Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma:

 Pranešimas apie smurtą ir patyčias forma (I lapas) (259 KB)

 Pranešimas apie smurtą ir patyčias forma (II lapas) (148 KB)

Emocinės paramos linijos:

suaugusiesiems - VILTIES LINIJA: 116123

El. paštas: vilties.linija@gmail.com

(į laiškus per 3 darbo dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai);

vaikams, paaugliams - VAIKŲ LINIJA: 116111

 Vaikų linija

jaunimui - JAUNIMO LINIJA: 8 800 28888

 Jaunimo linija

(į laiškus per 2-3 dienas atsako savanoriai konsultantai)

Pokalbiai nemokami ir konfidencialūs.

Savipagalbos grupė netekusiems artimojo:

 www.artimiems.lt

Pagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoaktyvių medžiagų ar priklausomiems asmenims:

 Pagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoaktyvių medžiagų (32 KB)