Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija dalyvavo projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme‘‘. Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“.  

Karjeros ugdymo paslaugų teikimo koordinacinę grupę sudaro:

Regina Baronienė, darbo grupės koordinatorė, projektų administratorė;

Nariai:

Asta Anduleit, darbo grupės narė, Bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, darbo grupės narė, Muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Gitana Motiejaitė, darbo grupės narė, IV klasės vadovė;

Gražina Olcvikienė, darbo grupės narė, IIIb klasės vadovė;

Žydra Šmitienė, darbo grupės narė, II klasių vadovė;

Rasa Oberhaus, darbo grupės narė, I klasės vadovė.

Registruotis konsultacijai galima adresu: regina.baroniene@gmail.com

(Nurodykite savo pavardę, konsultacijos pageidaujamą dieną, laiką).  

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt


 

Priešvelykinė savaitė Konservatorijoje buvo pilna patirčių karjeros ugdymo veiklose. 2021 m. kovo 29 – balandžio 1 dienomis būsimuosius šimkiukus savo atviras pamokas (ZOOM’e: Zonduok-Orientyrus-Originalioje-Mokykloje) stebėti sukvietė mokytojos: Elena Jasienė, Rasa Oberhaus, Laima Sugintienė, Regina Baronienė, Žydra Šmitienė, Živilė Viliutė, Haroldas Šlikas, Olga Lebedeva, Aušra Butkevičienė, Jolanta Vyšniauskienė. Pasak mokytojų, būsimieji mokiniai buvo žingeidūs, aktyvūs ir drąsūs. Kai kurie jų dalyvavo visose pasiūlytose pamokose, kiti pasirinko labiausiai juos dominusias.

Kovo 31 d. patys buvome pakviesti į Vilniaus kolegijos dėstytojų organizuotą karjeros ugdymo veiklą “Dainuojantis personažas”. Muzikinio teatro studijų programą pristatė scenos meno katedros dėstytojos. Susitikimą itin praturtino šią programą studijuojanti mūsų absolventė Jorigė Augustinaitė.  Šia karjeros ugdymo edukacja susidomėjo 14 mūsų mokinių (II-IV klasių). Jie buvo smalsūs ir aktyvūs.

Planuojama karjeros savaitę konservatorijoje organizuoti ir ateityje.MENŲ TERAPIJOS STUDIJOS:


Dalinamės OK KARJERA paruoštomis ONLINE karjeros ugdymo pamokomis.
Pamokos vyksta prisijungiant per „Skype“ platformą. Pamokos trukmė: 1,5 val., kurią sudaro: 45 min. teorinė+praktinė dalys bei iki 30 min. klausimų – atsakymų sesija.
Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čiahttps://okkarjera.com/online-pamokos/ ir prisegtuke.


Apie profesinį orientavimą (192 KB)

 „NAUDINGOS NUORODOS“ (52 KB)

 Atmintinė abiturientams 2019 (3.31 MB)

Nauja metodinė priemonė karjeros ugdymui

 Nemokamos asmeninės bei grupinės konsultacijos! 

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2018 m. (83 KB)

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2018 m. (72 KB)

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2019 m. (73 KB)