Odeta Čiapienė

Psichologė

Tel. (8 46) 410 775

Mob. 8 655 77123

El. paštas: psichologas@klaipedoskonservatorija.lt


kabinetas – 101 (bendrabutyje)

Darbo laikas:

Pirmadienis 9:30 – 20:30

Antradienis 9:30 – 20:30

Trečiadienis 9:30 – 20:30

Ketvirtadienis 9:30 – 20:30

Pietų pertrauka 14:30 15:30

Konsultacijų laikas: Pirmadieniais - ketvirtadieniais 9:30 – 14:30

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija dalyvavo projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme‘‘. Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“.  

 DĖL 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO VEIKLINIMO PLANO PATVIRTINIMO (77 KB) NAUJA !!!

Tai 1995 m. pastatytas, anuomet buvęs pats naujausias mokomųjų įstaigų bendrabutis respublikoje.

Per bendrabučio langus matosi puiki panorama: marios, Klaipėdos uostas, „Amberton“ viešbutis. Pačią mokyklą, einant iš bendrabučio, galima pasiekti per 3 minutes. O ir pati kelionė akiai maloni – aplenkę Simono Dacho progimnaziją, pateksite į Vydūno, kuris 1926-1927 m. dirbo dėstytoju Konservatorijoje, skverą. Toliau – Klaipėdos santuokų rūmai, ir už kampo – mokykla.

Per 2013 - 2014 m. pakeisti visi bendrabučio langai, todėl kambariuose ir žiemą šilta. Bendrabutyje gali gyventi iki 150 gyventojų. Esami kambariai – dviviečiai ir triviečiai. Pirmus mokslo metus mokiniai gyvena triviečiuose kambariuose, o antrais mokslo metais, sąlygos jiems gerinamos. Atskira praustuvė ir tualetas yra skirti penkiems gyventojams.

Pastate – keturi aukštai. Kiekvieno aukšto gyventojai turi virtuves, kuriose naudojasi elektrinėmis viryklėmis, dušo patalpas. Bendrabutyje įrengtos vaizdo kameros, kurios veikia visą parą, rūbus mokiniai skalbia skalbimo mašinoje. Klasės, pritaikytos grojimui ir namų ruošai. Pirmame aukšte yra sporto salė, kurioje vyksta kūno kultūros pamokos, joje vaikai gali sportuoti ir laisvalaikiu. Šalia – koncertų salė, kurioje vyksta daug mokyklos renginių, juos noriai organizuoja ir patys vaikai: „Fuksų krikštynos“, „Talentų vakaras“, „Šimtadienis“, „Muzikinė kaukė“, vyksta žaidimų vakarai, diskotekos, filmų peržiūros.

Bendrabutyje dirba auklėtojos, meistras, kuris rūpinasi santechnikos gedimais ir baldų remontu, valytojos, kurios tvarko bendrąsias patalpas. Savo kambarius gyventojai tvarko patys. Naktį budi budėtoja.

Vakarais bendrabutyje budinti auklėtoja 23.00 val. suguldo visus miegui. Tad po 23.00 val. iki 7.00 val. – ramybės laikas.

Bendrabutyje visi darbuotojai moko gyventojus švaros, tvarkos, disciplinos ir atsakomybės.

Nepilnamečiai privalo į bendrabutį grįžti iki 22.00 val., pilnamečiai – iki 23.00 val. Nemiegant bendrabutyje, mokinys privalo užfiksuoti savo nebuvimą registracijos žurnale.

Prieš apgyvendinant vaikus bendrabutyje, tėvai su mokyklos administracija pasirašo sutartį, kurioje detaliai išdėstyti visi reikalavimai.

Už gyvenimą bendrabutyje moka valstybė, tad tėvams belieka sumokėti 9 Eur mokestį už papildomus elektros prietaisus (elektrinį virdulį, šaldytuvą, muzikinį centrą). Taikomos lengvatos socialiai remtiniems vaikams, taip pat vaikams, gyvenantiems sunkiose materialiose sąlygose.

Visus gyventojus vienija draugiški, demokratiški santykiai. Ir patys mažiausi, devintokai, jaučiasi lygiaverčiais namų šeimininkais.


Visuomenės sveikatos specialistė

Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė Sandra Žalgirienė kab.
Kontaktai:
Tel. nr.: +37063416566
El. paštas: konservatorija@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt
Darbo laikas gimnazijoje:


Pirmadienis: 8.30 - 16.36 

Pietų pertrauka: 12.00 - 12.30


FUNKCIJOS
1. Kartu su mokyklos bendruomene, parengti mokyklos sveikatos priežiūros veiklos plano
projektą.
2. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę.
3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei.
4. Su bent vienu mokiniu, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal pradinio ugdymo
programą, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos
poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį.
5. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos
raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
7. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo
priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
8. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą
sveikatos ugdymo veiklą mokykloje.
9. Teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos
stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
10. Teikti individualias konsultacijas mokyklos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais.
11. Organizuoti, vesti paskaitas, pamokas, diskusijas, rengti žodinius, stendinius pranešimus,
parodas, anotacijas, publikacijas, rekomendacijas, konkursus, ir kitus aktyvius sveikatos
ugdymo užsiėmimus vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir mokyklos
darbuotojams vaikų sveikatos klausimais.
12. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.

13. Konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių
maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
14. Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo bendrojo
ugdymo mokykloje.
15. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą

 Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vaikų sveikatos analizė (955 KB)

 Klaipėdos ligoninėPagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoaktyvių medžiagų ar priklausomiems asmenims (296 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2017-2018 m.m. mokinių sveikatos analizė (1.01 KB)