Odeta Čiapienė

Psichologė

Tel. (8 46) 410 775

Mob. 8 655 77123

El. paštas: psichologas@klaipedoskonservatorija.lt


kabinetas – 101 (bendrabutyje)

Darbo laikas:

Pirmadienis 9:30 – 20:30

Antradienis 9:30 – 20:30

Trečiadienis 9:30 – 20:30

Ketvirtadienis 9:30 – 20:30

Pietų pertrauka 14:30 15:30

Konsultacijų laikas: Pirmadieniais - ketvirtadieniais 9:30 – 14:30

 2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLOS PLANAS (158 KB)


 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wanzk6UowPegYkJuJsCbhmEDhGiWJi7VnUf56Q4nyF459GXPqADDySxrRpBy9HyDl&id=100057108895098

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022Szf5xux3YD5xWYqatGwkBEocA4EX1hncJgidCpGsiQY5MDutGpoShxd8SAHZjnJl&id=100057108895098

Mokytojos Reginos Baronienės, Rasos Oberhaus, Livijos Trakumienė pranešimas VII virtualiai "Muzikų forumo" konferencijai apie tarptautinį Erasmus+ projektą „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ pagal „Erasmus +“ programos įgyvendinimo 2 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Mokinių tarpkultūrinių komunikacijų ir kūrybiškumo ugdymas.

 https://www.youtube.com/watch?v=8qQF2vu6WUQ


2023 m. kovo 3 dieną I, IIa,b klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovais aplankė kasmetinį ugdymo karjerai renginį Švyturio arenoje" "STUDIJŲ REGARA'2023".


Nuo 2022 m. spalio 1 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija įgyvendina  projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ veiklas. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Apjungusi visas Konservatorijos PO ir UK veiklas, planą sudarė ir veiklas kuruoja karjeros specialistė Regina Baronienė.

Planas reglamentuoja profesinio orientavimo veiklas mokykloje, teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos planas sudarytas, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai veiklų paklausą ir tikslingumą, prioritetines sritis bei ugdymo karjerai turinį reglamentuojančius dokumentus.

Ugdymas karjerai organizuojamas:

ugdymo proceso dienomis, skirtoms kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai;

integruojamas į klasių vadovų, socialinio pedagogo, psichologo veiklas, bendrojo ugdymo ir muzikinių dalykų turinį, karjeros planavimo užsiėmimus, projektines veiklas;

individualių ir grupinių karjeros specialisto konsultacijų metu.

Planą įgyvendina karjeros specialistas, jam padeda pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Projektą įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Europos socialinio fondo agentūros informacija apie projektą:

https://www.esf.lt/veiklos-sritys/karjeros-specialistu-tinklo-vystymas/1035 

https://www.facebook.com/ESFagentura/photos/a.1966220163663611/3336183646667249/ 


#ugdymaskarjerai

Konservatorijos absoventai. Domas Rimeika.

Lapkričio mėnesį vieno spektaklio premjeroje sutikusi Domą, pasiūliau atvykti į Konservatoriją ir papasakoti mokiniams apie jo gyvenimo pasirinkimus. Sutiko iškart. Ir gruodžio 19 dieną atkako.

Prisiminėme gyvenimo laiką, kai Domas čia mokėsi: itin pagarbų ir atsakingą bendravimą su mokytojais, fotografuotus spektaklius ir renginius, gebėjimą padėkoti, jo didelį odinį portfelį. Išgirdome, pamatėme pozityvų, žingeidų, kūrybingą žmogų, dar tik prieš penkis metus baigusį mūsų mokyklą. Bet jau tvirtai stovintį ant žemės, ir, svarbiausia, vis dar nuoširdų. Domas papasakojo apie fotografo darbą, pademonstravo įstabaus grožio nuotraukas. Jomis pasigrožėti galite kavos, jūros ir gerų istorijų mėgėjo tinklapyje:

https://rimeika.photo/welcome

Ačiū Domui. Klausimų gausa ir atmosfera, žiūrovų pagarba Domui leido daryti prielaidą – ugdymo karjerai renginys buvo įdomus, reikalingas, ir, tikiuosi, kad gal kuriam iš mokinių ir padėjo rasti atsakymą į neišrišamą klausimą.

Karjeros specialistė Regina Baronienė


Konferencija Karjeros specialistams 

Įsipareigojimas iki 2024 metų sukurti sąlygas, kad visiems mokiniams būtų teikiamas ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas, užtikrinant karjeros specialistų rengimą ir tvarų finansavimo modelį, buvo įtvirtintas Seimo parlamentinių partijų pasirašytame susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos 2021–2030.

Gruodžio 1-2 dienomis Kaune "Best Western Santakos Hotel" viešbutyje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lietuvos karjeros specialistams organizavo konferenciją „Profesinis orientavimas: iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijoje dalyvavo 100 karjeros specialistų iš visos Lietuvos. Džiaugiuosi sklandžia renginio vadyba, lektorių charizma ir naudingomis žiniomis. Temų blokai: ateities tendencijos ir įžvalgos, iššūkiai karjeroje ir atsparumas pokyčiams, pasirinkimą lemiantys veiksniai. Antrąją konferencijos dieną buvo numatyti išvažiuojamieji pažintiniai vizitai po įmones Kaune. Įmones buvo galima pasirinkti. Aš apsilankiau TOP 2021 metų įmonėje,  UAB „Aconitum“, kuri kuria, gamina ir rinkai tiekia augalinius nereceptinius ir receptinius vaistinius preparatus, maisto papildus ir homeopatinius preparatus. Puikus pažintinis vizitas, po kurio sužinojau, kokią puikią produkciją gamina Lietuva ir Kalėdoms įmonės internetinėje parduotuvėje įsigijau dovanų.

Daugelis dėkojo sėkmingos konferencijos organizatoriams, o mane džiugino ir tas faktas, kad profesinio orientavimo sistemos reformą kuruoja 2008 metų Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos absolventas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys.

Karjeros specialistė Regina Baronienė


ErasmusPlius
Projektas “Studentų ir mokytojų žinių ir įgūdžių tobulinimas užsienyje“.
Spalio 12 d. aštuoni mokiniai iš Cėsio m. A. Kalninio vidurinės muzikos mokyklos ir 10 mokinių iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos Vilniaus valstybinėje kolegijoje dalyvavo aukštojo meistriškumo pamokose: perkusijos (lektorius Arkadij Gotesman), užsiėmimuose su pagrindiniu instrumentu (Darius Rudis, Giedrė Kilčiauskienė, Veronika Golovanova, Valdas Grenda, Liudas Mockūnas, Richardas Banys), klausos lavinimo (Richardas Banys), ritmo klasės (Pranas Kentra). Visos pamokos vyko anglų kalba. Mokinių išvyką kuruoja mokytoja Livija Trakumienė.


Spalio 11 d. Konservatorijos bendruomenė sulaukė įdomaus svečio ir pašnekovo. Audrius Sabūnas - mokslų daktaras, tiriantis vandenynų ir klimato kaitą, Japonijos prestižinio nacionalinio Kioto universiteto absolventas, poezijos mylėtojas ir vertėjas, poliglotas.

Susitikimo metu lektorius perskaitė kelis Vytauto Mačernio eilėraščius, kuriuos pats ir išvertė į užsienio kalbas (latgalių, okinavų, anglų, tibetiečių kalbomis). Audrius Sabūnas išverstus Vytauto Mačernio eilėraščius nori pristatyti pasaulio tautoms ir supažindinti jas su iškilaus lietuvių poeto, kurio šimtmečio gimimo metines 2021 metais mini Lietuva, kūryba. Atrodo, kad jau turime 11 vertimų.

Lektorius pasakojo apie Japoniją, klimato taršą, laiko planavimą, pomėgius. Mokiniai ir mokytojai, būdami aktyviais klausytojais, uždavė keliolika klausimų.

Spalio 14 d. Audrius išskrenda Briuselį, ten stažuosis Europos Taryboje. Po metų – kitų žadėjo vėl atvykti ir papasakoti mums apie naujus savo darbus.

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351058383474455&id=100057108895098

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350342440212716&id=100057108895098


 

Priešvelykinė savaitė Konservatorijoje buvo pilna patirčių karjeros ugdymo veiklose. 2021 m. kovo 29 – balandžio 1 dienomis būsimuosius šimkiukus savo atviras pamokas (ZOOM’e: Zonduok-Orientyrus-Originalioje-Mokykloje) stebėti sukvietė mokytojos: Elena Jasienė, Rasa Oberhaus, Laima Sugintienė, Regina Baronienė, Žydra Šmitienė, Živilė Viliutė, Haroldas Šlikas, Olga Lebedeva, Aušra Butkevičienė, Jolanta Vyšniauskienė. Pasak mokytojų, būsimieji mokiniai buvo žingeidūs, aktyvūs ir drąsūs. Kai kurie jų dalyvavo visose pasiūlytose pamokose, kiti pasirinko labiausiai juos dominusias.

Kovo 31 d. patys buvome pakviesti į Vilniaus kolegijos dėstytojų organizuotą karjeros ugdymo veiklą “Dainuojantis personažas”. Muzikinio teatro studijų programą pristatė scenos meno katedros dėstytojos. Susitikimą itin praturtino šią programą studijuojanti mūsų absolventė Jorigė Augustinaitė.  Šia karjeros ugdymo edukacja susidomėjo 14 mūsų mokinių (II-IV klasių). Jie buvo smalsūs ir aktyvūs.

Planuojama karjeros savaitę konservatorijoje organizuoti ir ateityje.MENŲ TERAPIJOS STUDIJOS:


Dalinamės OK KARJERA paruoštomis ONLINE karjeros ugdymo pamokomis.
Pamokos vyksta prisijungiant per „Skype“ platformą. Pamokos trukmė: 1,5 val., kurią sudaro: 45 min. teorinė+praktinė dalys bei iki 30 min. klausimų – atsakymų sesija.
Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čiahttps://okkarjera.com/online-pamokos/ ir prisegtuke.


Apie profesinį orientavimą (192 KB)

 „NAUDINGOS NUORODOS“ (52 KB)

 Atmintinė abiturientams 2019 (3.31 MB)

Nauja metodinė priemonė karjeros ugdymui

 Nemokamos asmeninės bei grupinės konsultacijos! 

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2018 m. (83 KB)

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2018 m. (72 KB)

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2019 m. (73 KB)

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija dalyvavo projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme‘‘. Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“. 

 DĖL 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO VEIKLINIMO PLANO PATVIRTINIMO (77 KB) 

Tai 1995 m. pastatytas, anuomet buvęs pats naujausias mokomųjų įstaigų bendrabutis respublikoje.

Per bendrabučio langus matosi puiki panorama: marios, Klaipėdos uostas, „Amberton“ viešbutis. Pačią mokyklą, einant iš bendrabučio, galima pasiekti per 3 minutes. O ir pati kelionė akiai maloni – aplenkę Simono Dacho progimnaziją, pateksite į Vydūno, kuris 1926-1927 m. dirbo dėstytoju Konservatorijoje, skverą. Toliau – Klaipėdos santuokų rūmai, ir už kampo – mokykla.

Per 2013 - 2014 m. pakeisti visi bendrabučio langai, todėl kambariuose ir žiemą šilta. Bendrabutyje gali gyventi iki 150 gyventojų. Esami kambariai – dviviečiai ir triviečiai. Pirmus mokslo metus mokiniai gyvena triviečiuose kambariuose, o antrais mokslo metais, sąlygos jiems gerinamos. Atskira praustuvė ir tualetas yra skirti penkiems gyventojams.

Pastate – keturi aukštai. Kiekvieno aukšto gyventojai turi virtuves, kuriose naudojasi elektrinėmis viryklėmis, dušo patalpas. Bendrabutyje įrengtos vaizdo kameros, kurios veikia visą parą, rūbus mokiniai skalbia skalbimo mašinoje. Klasės, pritaikytos grojimui ir namų ruošai. Pirmame aukšte yra sporto salė, kurioje vyksta kūno kultūros pamokos, joje vaikai gali sportuoti ir laisvalaikiu. Šalia – koncertų salė, kurioje vyksta daug mokyklos renginių, juos noriai organizuoja ir patys vaikai: „Fuksų krikštynos“, „Talentų vakaras“, „Šimtadienis“, „Muzikinė kaukė“, vyksta žaidimų vakarai, diskotekos, filmų peržiūros.

Bendrabutyje dirba auklėtojos, meistras, kuris rūpinasi santechnikos gedimais ir baldų remontu, valytojos, kurios tvarko bendrąsias patalpas. Savo kambarius gyventojai tvarko patys. Naktį budi budėtoja.

Vakarais bendrabutyje budinti auklėtoja 23.00 val. suguldo visus miegui. Tad po 23.00 val. iki 7.00 val. – ramybės laikas.

Bendrabutyje visi darbuotojai moko gyventojus švaros, tvarkos, disciplinos ir atsakomybės.

Nepilnamečiai privalo į bendrabutį grįžti iki 22.00 val., pilnamečiai – iki 23.00 val. Nemiegant bendrabutyje, mokinys privalo užfiksuoti savo nebuvimą registracijos žurnale.

Prieš apgyvendinant vaikus bendrabutyje, tėvai su mokyklos administracija pasirašo sutartį, kurioje detaliai išdėstyti visi reikalavimai.

Už gyvenimą bendrabutyje moka valstybė, tad tėvams belieka sumokėti 9 Eur mokestį už papildomus elektros prietaisus (elektrinį virdulį, šaldytuvą, muzikinį centrą). Taikomos lengvatos socialiai remtiniems vaikams, taip pat vaikams, gyvenantiems sunkiose materialiose sąlygose.

Visus gyventojus vienija draugiški, demokratiški santykiai. Ir patys mažiausi, devintokai, jaučiasi lygiaverčiais namų šeimininkais.


Visuomenės sveikatos specialistė

Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė Sandra Žalgirienė kab.
Kontaktai:
Tel. nr.: +37063416566
El. paštas: konservatorija@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt
Darbo laikas gimnazijoje:


Pirmadienis: 8.30 - 16.36 

Pietų pertrauka: 12.00 - 12.30


FUNKCIJOS
1. Kartu su mokyklos bendruomene, parengti mokyklos sveikatos priežiūros veiklos plano
projektą.
2. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę.
3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei.
4. Su bent vienu mokiniu, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal pradinio ugdymo
programą, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos
poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį.
5. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos
raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
7. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo
priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
8. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą
sveikatos ugdymo veiklą mokykloje.
9. Teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos
stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
10. Teikti individualias konsultacijas mokyklos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais.
11. Organizuoti, vesti paskaitas, pamokas, diskusijas, rengti žodinius, stendinius pranešimus,
parodas, anotacijas, publikacijas, rekomendacijas, konkursus, ir kitus aktyvius sveikatos
ugdymo užsiėmimus vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir mokyklos
darbuotojams vaikų sveikatos klausimais.
12. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.

13. Konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių
maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
14. Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo bendrojo
ugdymo mokykloje.
15. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą

 Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vaikų sveikatos analizė (955 KB)

 Klaipėdos ligoninėPagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoaktyvių medžiagų ar priklausomiems asmenims (296 KB)

 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2017-2018 m.m. mokinių sveikatos analizė (1.01 KB)