2019 m. gruodžio  mėn.

Mąstymo kovos

2019 metų gruodžio 10 dieną Konservatorijoje vyko du metus trukęs paskutinis, ketvirtasis, dalinai Europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Mąstymo kovos“ žaidimas. Kūrybines matematines užduotis jam kūrė 11 mokytojų iš „Ąžuolyno“, Eduardo Balsio menų gimnazijų ir Konservatorijos, bei šių mokyklų mokiniai. Konservatorijos mokiniai ir mokytojai: Elena Jasienė, Gitana Motiejaitė, Audrius Stonkus, Gražina Olcvikienė, Rima Ramonienė, Žydra Šmitienė, Liveta Jatulytė, Paulina Vasiljevaitė, Igor Larionov. Projektą administravo Regina Baronienė. Septynių komandų sudėtyje žaidė po keturis mokinius, vieną tėvą ir vieną mokytoją. Viena iš mūsų mokyklos komandų „Vaikai“ buvo labai arti pergalės, jai laimėti sutrukdė tik 2 taškai (47/45). Gaila. Prizai buvo puikūs – visi šeši E. Balsio menų gimnazijos komandos „Balsiukų galios“ nariai buvo apdovanoti puikiais termosais. Taip pat šio projekto konsultantas Andrius Chomičius įteikė UAB Eksperimentinės kūrybinio mąstymo laboratorijos prizą (jis yra šios įmonės vadovas, ir, kaip pats minėjo, jo verslo idėją inspiravo mūsų vykdomas projektas). Prizo vertė – 150 eurų.

Viso projekto metu buvo diegiama refleksijos kultūra. Tad išaiškėjo, kad nusiminusių nebuvo, visi buvo įvertinti. Parengus visas ataskaitas, projektas bus baigtas 2020 metų vasario mėnesį. Teks žvalgytis naujų bendrajam ugdymui stiprinti skirtų veiklų. Nuoširdžiai dėkoju visiems.

Regina Baronienė

 

2019 m. birželio mėn.

"Lietuvos ryto" televizijos reportažas apie antrus metus vykdomą ESFA dalinai finansuojamą projektą "Mąstymo kovos"

2019 m. gegužės mėn.

2019 m. gegužės 21 d. III-jame "Mąstymo kovų" žaidime rungėsi septynios komandos: trys - iš konservatorijos, trys - iš Eduardo Balsio menų, viena - iš "Ąžuolyno" gimnazijų. Laimėjo "Ąžuolyno" gimnazijos devintokai (prieš abiejų mokyklų dešimtokus). Renginys buvo dinamiškas, azartiškas. Nuotaika - puiki, santykiai - draugiški, motyvacija išspręsti matematinius uždavinius - didelė. Pirmą kartą žaidimuose moderatoriais tapo konservatorijos ir Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai. Keturis mėnesius mokiniai - moderatoriai kartu su mokytojais (Elena Jasiene, Gražina Olcvikiene, Gitana Motiejaite, Rima Ramoniene, Audrium Stonkum, Žydra Šmitiene ir keturiais pedagogais iš Eduardo Balsio menų gimnazijos) kūrė matematines užduotis žaidimams. III žaidime užduotis moderavo: Gytis Girdauskas, Paulina Vasiljevaitė, Andrej Vostriakov, Liveta Jatulytė. Užduotis sprendė: Žiedė Bružaitė, Martyna Kalendraitė, Karolina Jurkutė, Elzė Liškauskaitė, Polina Drozdova, Akvilė Srūgytė, Žygimantas Danauskis, Rugilė Norkutė, Klaudijus Šimkus, Tadas Kačerauskas, Martyna Lidžiūtė, Neringa Rusytė. Kiekvienoje komandoje buvo po vieną tėvelį ir vieną mokytoją. Tėveliai: Irena Girdauskienė, Iveta Gailienė, Andrej Drozdov. Mokytojai: Odeta Čiapienė, Auksė Dirgėlienė, Jolanta Vyšniauskienė. Tad sveikinimai ir padėka visiems tėveliams, mokytojams ir mokiniams. Ypatingas ačiū moderatoriams – konsultantams – Andriui Chomičiui ir Gerdai Surgautaitei bei “Ąžuolyno” gimnazijos mokytojai konsultantei Vilijai Šileikienei.

Renginį filmavo “Lietuvos ryto” televizija. Paskutinis, IV-asis, projekte numatytas žaidimas įvyks kitų mokslo metų rudenį.

Regina Baronienė


2019 m. balandžio mėn.

Prasidėjo antri projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0081 „Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas, diegiant programą „Mąstymo kovos“ vykdymo metai. Šiame etape į kūrybinio mąstymo veiklas įsijungė ir trijų mokyklų mokiniai : Eduardo Balsio menų, „Ąžuolyno“ gimnazijų ir Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos. Jau du šeštadienius, kovo 16 d. ir balandžio 6 d., ir mokiniai, ir mokytojai mokėsi ir kūrė kartu. Visus džiugino naujos patirtys ir bendrystė. Trečiasis „Mąstymo kovų“ žaidimas vyks gegužės 21 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos salėje.

Regina Baronienė


2018 m. gruodžio mėn.

2018 metų gruodžio 18 dieną projekte dirbantys mokytojai suorganizavo II-ąjį „MĄSTYMO KOVŲ“ žaidimą. Užduotis šioms kovoms kūrė E. Balsio ir konservatorijos bendrojo ugdymo skyrių mokytojai, konsultuojami „Kūrybinio mąstymo penkiakovės“ idėjos autoriaus, lektoriaus ir moderatoriaus Andriaus Chomičiaus ir „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytojos ekspertės Vilijos Šileikienės. Šiame žaidime varžėsi net septynios komandos, t. y. 42 kovotojai, demonstravę intelektą, greitą reakciją, kūrybinį mąstymą. Papildomą (projekte numatytos tik šešios žaidėjų komandos) komandą iš Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos atsivežė matematikos mokytoja Svetlana Rimševičienė. Veiviržėniškių komandos nariai mokosi tik I gimnazijos klasėje, o konservatorijos ir E. Balsio gimnazijos žaidėjai - II klasių mokiniai. Žaidėjams buvo pristatyta 10 sudėtingų užduočių, kurių atsakymai randami, pasitelkus kūrybinį ir kritinį mąstymą ir atlikus matematinius veiksmus.

Kūrybinį mąstymą pristatę konservatorijos mokiniai: Bagheri Sani Arbatani Neressa,Bružaitė Žiedė, Drozdova Polina, Srūgytė Akvilė, Kalendraitė Martyna, Šimkus Klaudijus, Vasiljevaitė Paulina, Jatulytė Liveta, Beržonskytė Gabija, Gaubytė Greta, Liškauskaitė Elzė, Kmita Arnas. Tėveliai, seneliai: Gailienė Iveta (esame ypač dėkingi Radvilės mamai, ji žaidžia jau antrą kartą), Vasiljevienė Svetlana (Paulinos mama), Žitkuvienė Ona (Gabijos močiutė). Mokytojai: Kaučikienė Eglė, Benetienė Ilona, Nariūnienė Ilona.

Po keturių valandų intensyvių protinių kūrybinių veiklų, susumavus rezultatus, buvo paskelbti laimėtojai. Netikėtumas - laimėjo komanda iš Veiviržėnų „ŠAULIAI“. Sveikiname komandos narius ir juos mokančią mokytoją Svetlaną Rimševičienę. II - oji vieta E. Balsio menų gimnazijos komandai „KERŠYTOJAI“. „FANTASTIŠKAS ŠEŠETAS“ - čia mūsiškiai, džiaugiamės patekę tarp prizininkų - III - oji vieta.

Tikimės didesnės sėkmės trečiajame žaidime (vyks gegužės mėnesį). Užduotis kartu su mokytojais šiam žaidimui jau kurs ir mūsų mokiniai.

Regina Baronienė


2018 m. spalio mėn.

Rugsėjo ir spalio mėnesių šeštadieniais mokykloje galima pamatyti šešis konservatorijos bendrojo ugdymo skyriaus mokytojus: Eleną Jasienę, G. Motiejaitienę, Gražiną Olcvikienę, Svetlaną Rimševičienę, Audrių Stonkų, Žydrą Šmitienę. Jie kartu su E. Balsio menų ir „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytojais bei projekto konsultantu Andrium Chomičium toliau vykdo projektines veiklas ir ruošiasi ESF projekto „Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas, diegiant programą „Mąstymo kovos“ II žaidimui. O jis jau turi suderintą datą – 2018 metų gruodžio 18 d. II žaidime savo loginį mąstymą ir žinias tikrins II klasės mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Šis žaidimas komandinis ir jame rungsis po tris komandas iš konservatorijos ir E. Balsio menų gimnazijos. Žada prisijungti Dovilų pagrindinės mokyklos mokiniai.

Regina Baronienė


2018 m. birželio 5 d.

2018 m. birželio 5 d. konservatorijos salėje įvyko pirmasis Europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0081 “Mąstymo kovos” žaidimas. Užduotis šio projekto programai kūrė 6 mūsų mokyklos bendrojo ugdymo skyriaus mokytojai (E. Jasienė, S. Rimševičienė, A. Stonkus, G. Olcvikienė, G. Motiejaitienė, Ž. Šmitienė), 4 E. Balsio mokyklos mokytojai, konsultavo A. Chomičius ir “Ąžuolyno” gimnazijos mokytoja ekspertė V. Šileikienė. Projekto tikslas – pagerinti 10 klasės mokinių matematikos pasiekimus.

“Mąstymo kovoms” buvo parengta 12 užduočių (iš lietuvių k. ir literatūros, istorijos, matematikos, biologijos, chemijos dalykų), visose jų buvo integruota matematika. Kadangi dar nepatirti dalykai kelia įtampą ir skatina norą tuos dalykus apeiti, tad surinkti 36 dalyvius žaidimui lengva nebuvo, juolab, kad kiekvienoje iš šešių komandų turėjo dalyvauti po 1 tėvą, 1 mokytoją ir 4 mokinius. Bet po kelių pasikeitimų, komandos buvo sukomplektuotos. Svarbiausia, turėjome visus 6 tėvus! Visiems patogiai susėdus salėje, buvo išaiškintos kovų taisyklės: vieną užduotį galima spręsti ne ilgiau nei 20 min. (kitaip nespėsi įveikti kitų užduočių), ją išsprendus, atnešti mokytojai, kuri sutikrinusi atsakymo teisingumą, lentoje komandai įrašys taškus (sprendimai sudėtingi, reikalaujantys loginio analitinio mąstymo gebėjimų, tad buvo galima surinkti nuo 0 iki 3 taškų). Jau po pirmosios užduoties žaidėjai tapo azartiški. Ir mokytojai, ir tėvai, ir mokiniai norėjo patirti sėkmę, ragino ir palaikė vienas kitą. Išspręstų užduočių atsakymus atnešdavo labai greitai, žodžiu, visi itin skubėjo, nes norėjo laimėti.

Po intensyvių 4 valandų proto kovų žaidimas buvo baigtas, ir paskelbta nugalėjusi komanda. Ja tapo E. Balsio menų gimnazijos komanda “Balsiukai 1” (25 taškai), kitos šios gimnazijos komandos - “Dvaro muzikantai” (16 taškų), “6 balsai” (16 taškų). Konservatorijos komandos: “Activus” (21 taškas), “Mažorinis harmonas” (19 taškų), “Sekstetas” (20 taškų). Konservatorijos komandose žaidė: Polinos mama, Paulinos tėtis, Radvilės mama, Virginija Kamantauskienė, Audronė Miliuvienė, Indrė Venskuvienė, Radvilė Gailiūtė, Gustas Labutis, Lukas Ablonskis, Gytis Girdauskas, Liveta Jatulytė, Paulina Vasiljevaitė, Polina Drozdova, Žiedė Bružaitė, Gabija Beržonskytė, Elzė Liškauskaitė, Greta Gaubytė, Neringa Rusytė. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldainiais ir rašikliais, nugalėtojai gavo išorines duomenų laikmenas.

Po žaidimo mokiniai domėjosi, ar galės žaisti kitame, 2018 m. gruodžio mėn. vyksiančiame žaidime. Taip, galės. Ir, įdomiausia, kad kovose dalyvavę mokiniai, trečiajam žaidimui užduotis kurs savo draugams. Laukiam naujų iššūkių!

Regina Baronienė


2018 m. vasario 20 d.

Mokinių atostogų metu, vasario 19 ir 20 dienomis, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko mokymai mokytojams. Į juos susirinko pedagogai iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos ir Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos. Lektorius Andrius Chomičius pristatė kūrybinės mąstymo penkiakovės modelį, pasidalino savo patirtimis, kaip galima mokiniams sugalvoti kūrybiškus uždavinius, į nuolatinį mąstymo procesą įjungdamas visus dalyvavusius mokytojus. Mokytojai buvo ruošiami Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas, diegiant programą "Mąstymo kovos" veikloms. Mokymuose dalyvavo 21 mokytojas iš abiejų meno mokyklų. Kitas žingsnis projekte – naudojant mokymuose gautą informaciją, kurti unikalią mokymo programą, kuri mokiniams būti įdomi ir patraukli. Burtis draugėn abiejų mokyklų mokytojai nusprendė savaitgaliais.

Regina Baronienė


2018 m. vasario 19 d.

Europos socialinio fondo patvirtintoje priemonėje Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija pradeda vykdyti projektą „Bendrojo ugdymo kokybės gerinimas, diegiant programą "Mąstymo kovos". Projekto tikslas - pagerinti 10 klasių mokinių matematikos pasiekimus. Tikslinė grupė – 9,10 klasių mokiniai, trukmė – 24 mėnesiai. Projekto partneriais pasirinktos dvi mokyklos – veiklą tobulinanti (E. Balsio menų gimnazija) ir konsultuojanti (Klaipėdos „Ažuolyno“ gimnazija).

Projekto uždavinys - telkti mokyklos bendruomenę, parengiant ir įgyvendinant „Mąstymo kovų“ programą. Šį uždavinį pasirinkome, siekdami sukurti netradicinę ugdymo aplinką, kuri skatintų aktyvią mokinių veiklą ir savarankišką mąstymą. Norėdami didinti mokymosi motyvaciją, gerinti mikroklimatą, ugdyti kūrybiškumą, netradicinį problemų sprendimą, bendradarbiavimą grupėse, komandose, įtraukiant tėvus ir mokytojus, kitų mokyklų mokinius. Siekdami parodyti mokiniams, kad mokytis gali būti įdomu, prasminga.

Programą rengs 10 Eduardo Balsio menų gimnazijos ir Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojų, taikydami kvalifikacijos kėlimo kursuose įgytas žinias ir įgūdžius. Konsultantu ir neformaliojo švietimo programos lektoriumi pasirinktas mokytojas ir moderatorius, turintis patirtį mokyklų tobulinimo srityje, rengiantis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, nuolat organizuojantis kūrybinio mąstymo komandinius žaidimus studentams, pedagogams, verslo įmonių darbuotojams, mokiniams – Andrius Chomičius. ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas, dalyvaus 18 mokytojų. Šiais metais projektą vykdysime su I klasės mokiniais. Keturiose komandinėse žaidimo kovose, kurias planuojame vykdyti tolygiais intervalais, dalyvaus šešios komandos. Kiekviename renginyje dalyvaus po keturis mokinius, po vieną mokinio tėvą ir vieną mokytoją. Visuose žaidimuose keisis ir dalyvių sudėtis (mokytojų, mokinių, tėvų). Bus siekiama, kad šiose patirtyse dalyvautų ir silpni mokiniai, kad kuo daugiau mokinių, tėvų ir mokytojų dalyvautų juose, kaip žaidėjai. Visi norintys bendruomenės nariai galės stebėti kovas ir palaikyti komandas. „Mąstymo kovos“ vyks įvairiose erdvėse, skatinančiose eksperimentuoti, atrasti, judėti, kurti. Dvi „Mąstymo kovas“ numatyta surengti konservatorijoje, dvi – menų gimnazijoje. Po kiekvieno renginio mokiniai bus apdovanoti. Ugdoma refleksijos kultūra – aptartos užduotys, sėkmės ir nesėkmės, kiekvieno lūkesčiai.

Mokiniai bus skatinami savarankiškai domėtis ir ieškoti faktų, susijusių su ugdymo medžiaga, o mokytojai – skirti papildomo laiko mokinių konsultacijoms. Užduočių ir scenarijų kūrimas - kompleksinis: sudarys klausimai iš įvairių bendrojo ugdymo dalykų turinio, bus kūrybinių darbų, užduočių, siekiančių užtikrinti psichologinį saugumą bendruomenėse - skatinant lyčių lygybę ir nediskriminavimą, mažinant patyčias. Užduotys bus kuriamos pavienių asmenų, skirtingų dalykų, skirtingų mokyklų mokytojų, mokinių komandų, skirtingų mokyklų mokinių komandų; pirmai ir antrai kovoms kurs mokytojai, trečiai ir ketvirtai – įgiję patirties, kurs mokiniai, kuriems padės mokytojai. Tai skatins mokymąsi su kitais ir iš kitų, taip pat entuziazmą, diskusijas, vienas kito palaikymą, užduotys bus susietos su ugdymo turiniu ir parengtos taip, kad skatintų dalyvius mąstyti, ne tik prisiminti pamokose gautą medžiagą.

Tikimės, kad „Mąstymo kovos“ taps patrauklia ir efektyvia veikla, inovatyvia priemone mokinių pasiekimų gerinimui, motyvacijos didinimui, bendruomenių sutelktumui.

Projekto administratorė

Regina Baronienė